Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PROTOIERIA MOINEÅžTI

Protopopiatul
Protopopiatul (protoieria) este o unitate bisericească administrativă care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiaşi eparhii.

ÎnfiinÅ£area, desfiinÅ£area, delimitarea ÅŸi schimbarea întinderii teritoriale a protopopiatelor se aprobă de Adunarea Eparhială, la propunerea Consiliului Eparhial, Å£inând seama de cerinÅ£ele misionar-pastorale locale, precum ÅŸi de situarea parohiilor ÅŸi filiilor dintr-o zonă geografică.

Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativă proprie în cadrul căreia funcÅ£ionează personal clerical ÅŸi neclerical aferent competenÅ£elor date prin Statut ÅŸi regulamentele bisericeÅŸti.

Personalul administrativ clerical ÅŸi neclerical din cancelaria protopopiatului se numeÅŸte de chiriarh, într-o ÅŸedinţă a PermanenÅ£ei Consiliului Eparhial, pe baza unei liste de mai mulÅ£i candidaÅ£i intervievaÅ£i în prealabil la Centrul Eparhial.

Protopopul (protoiereul)
Protopopul (protoiereul) este preotul conducător al protopopiatului ÅŸi al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele chiriarhului.

Protopopul se numeÅŸte sau se reconfirmă de către chiriarh pe o perioadă de patru ani, într-o ÅŸedinţă de lucru a PermanenÅ£ei Consiliului Eparhial, Å£inându-se seama de următoarele criterii: media generală de licenţă în teologie – minimum 8,50; cel puÅ£in 5 ani vechime în preoÅ£ie; fără impedimente juridic-canonice ÅŸi având o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală ÅŸi socială.

Protopopul poate fi revocat de chiriarh, într-o ÅŸedinţă de lucru a PermanenÅ£ei Consiliului Eparhial, pentru activitate necorespunzătoare sau abateri disciplinare.
Protopopul Protoieriei Moinesti

Protopopul are următoarele atribuÅ£ii exercitate prin mandat, în numele chiriarhului:
a) îndrumă, coordonează ÅŸi supraveghează activitatea bisericească a parohiilor ÅŸi filiilor din protopopiat;
b) inspectează, cel puÅ£in o dată pe an, parohiile, filiile ÅŸi aÅŸezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieÅ£ii religioase, morale ÅŸi sociale a parohienilor; verifică registrele contabile, arhiva ÅŸi biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericeÅŸti, a cimitirelor, precum ÅŸi a altor bunuri bisericeÅŸti;
c) înscrie în registrul de inspecÅ£ie al parohiei procesul-verbal amănunÅ£it privind constatările făcute. O copie a acestuia se înaintează Centrului Eparhial, cu raport ÅŸi propuneri, iar al treilea exemplar rămâne la protopopiat;
d) supraveghează ÅŸi îndrumă activitatea catehetică, misionar-pastorală, culturală ÅŸi social-filantropică a preoÅ£imii, astfel încât aceasta să se desfăşoare în conformitate cu prevederile statutare ÅŸi regulamentare bisericeÅŸti, cu hotărârile Sfântului Sinod ÅŸi ale organismelor eparhiale;
e) întocmeÅŸte ÅŸi prezintă anual PermanenÅ£ei Consiliului Eparhial situaÅ£ia privind bunurile mobile ÅŸi imobile proprietăţi ale parohiilor ÅŸi filiilor din cuprinsul protopopiatului;
f) urmăreÅŸte ca ordinele ÅŸi dispoziÅ£iile autorităţilor superioare bisericeÅŸti să fie transmise la timp unităţilor ÅŸi personalului bisericesc din protopopiat ÅŸi să fie aduse la îndeplinire;
g) face propuneri chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoÅ£i, diaconi ÅŸi cântăreÅ£i bisericeÅŸti;
h) aprobă preoÅ£ilor ÅŸi diaconilor din protopopiat până la 8 zile pe an din concediul legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot ÅŸi informând despre aceasta Centrul Eparhial;
i) aprobă concediul de odihnă personalului neclerical de la parohii ÅŸi protopopiat, iar pentru personalul clerical înaintează Centrului Eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihnă;
j) întocmeÅŸte un raport anual general despre întreaga viaţă bisericească din protopopiat, pe care îl înaintează chiriarhului ÅŸi îl face cunoscut preoÅ£ilor din protopopiat la prima conferinţă administrativă din fiecare an;
k) avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale;
l) susÅ£ine acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistoriului disciplinar protopopesc;
m) coordonează, supraveghează ÅŸi răspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare ÅŸi regulamentare, cu dispoziÅ£iile date de conducerea eparhială ÅŸi cu normele legislaÅ£iei civile în vigoare;
n) întocmeÅŸte trimestrial un raport pastoral-misionar ÅŸi financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înaintează pentru aprobare către PermanenÅ£a Consiliului Eparhial;
o) întocmeÅŸte bugetul anual al protopopiatului ÅŸi îl prezintă spre aprobare PermanenÅ£ei Consiliului Eparhial;
p) propune chiriarhului acordarea de ranguri şi distincţii de vrednicie clericilor şi credincioşilor merituoşi;
q) îndeplineÅŸte orice alte atribuÅ£ii date de organismele eparhiale sau de chiriarh pentru bunul mers al vieÅ£ii bisericeÅŸti.
Protopopul este pe teritoriul protopopiatului său reprezentantul oficial al Centrului Eparhial faţă de autorităţile publice locale ÅŸi faţă de terÅ£i ÅŸi îndeplineÅŸte sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul statut, prin regulamentele bisericeÅŸti ÅŸi prin alte dispoziÅ£ii în vigoare. În această calitate lucrează cu încuviinÅ£area chiriarhului, pe care îl informează, în prealabil, asupra problemelor respective.

Protoieria  MOINEÅžTI
Protoieria  MOINEÅžTI este o circumscripÅ£ie administrativ-bisericească, care cuprinde mai multe parohii din Arhiepiscopia Romanului ÅŸi Bacăului.

Protoieria MOINEÅžTI, din punct de vedere administrativ teritorial cuprinde parohii în oraÅŸele MoineÅŸti, ComăneÅŸti, DărmăneÅŸti ÅŸi comunele învecinate, în total 78 parohii, 4  Mănăstiri,  3 schituri ÅŸi 4 capele. La parohiile mai sus menÅ£ionate slujesc 97 de preoÅ£i.

Protoieria MOINEŞTI are o cancelarie condusă de Protoiereu, ajutat de un Secretar şi de alţi salariaţi.

La Protoieria MOINEŞTI schema cancelariei este următoarea:
Protoiereu – P.C. Pr. Dr. Costel MareÅŸ
Secretar – P.C. Pr. Sorin Bârzu
Contabil – Ec. Iuliana Petcu
Casier – magazioner – Mirinica Cristinoiu

Contact e-mail: protoieriam@yahoo.com
tel/fax. 0234 361843
STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.