Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul evenimentelor care...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creștinii ortodocși marchează triumful dreptei credințe asupra ereziei iconoclaste și asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de Sfântul Patriarh Metodie al...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

» Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca

Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer.

mai multe detalii

» În Toma, rațiunea și credința se completează reciproc

A doua duminică după Învierea Mântuitorului este dedicată Sfântului Apostol Toma, Biserica dorind să ne aducă în atenție atitudinea sa, la început neîncrezătoare, apoi profund credincioasă.

mai multe detalii

» Reintegrarea lui Toma

Azi, Hristos învie iarăşi pentru Toma îndoielnic!
Pentru că el vru să revadă pe-Același Hristos vremelnic.
Însă sfânta Providență pentru el a pregătit
O reintegrare-aparte, într-un mod deosebit.

mai multe detalii

» Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2020

Iubitului nostru cler, cinului monahal
şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această
de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie,
har, milă şi pace de la Îndurătorul Dumnezeu,
iar de la noi părintească dragoste!

mai multe detalii

» Îndemn pastoral

Având în vedere epidemia mondială provocată de noul coronavirus, Covid-19, această  molimă ucigătoare care, după cum se știe, afectează și țara noastră, crescând îngrijorător de repede numărul de îmbolnăviri, îndemnăm toți preoții, călugării, călugărițele și credincioșii noștri în a spori compasiunea și ajutorarea pentru cei bonlavi și a face cu evlavie rugăciuni suplimentare, implorând mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ca să înceteze  această grea încercare ce a venit asupra întregului pământ.

mai multe detalii

» Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2020

Cea dintâi Duminică a Postului Mare se numește Duminica Ortodoxiei și este o reală chemare de a cultiva identitatea noastră spirituală și de a răspunde chemării Domnului Iisus Hristos: „Vino după Mine” (Ioan 1, 43).

mai multe detalii

» Ortodoxie și ortopraxie*

Suntem români cuminți și credincioși,
Prin Sânt Andrei noi am primit botezul,
Iar de la el cu toții am învățat crezul,
Ce l-am rostit frumos, din moși strămoși.

Treime de Persoane ne este Dumnezeu:
Iisus Hristos și Duhul, cu Tatăl nenăscut.
Întru iubirea Ei românii au crescut,
Pecetluiți fiind pe veci cu sfânt numele Său.

mai multe detalii

» „Un român autentic își asumă istoria neamului său și gândește cu recunoștință la cei ce au făurit-o”*

Manifestările din data de 24 ianuarie 2020, când se împlinesc 161 de ani de la Mica Unire de la 1859,  au o importanță deosebită în iconomia istoriei noastre naționale deoarece ele vorbesc despre un prim pas pe care românii l-au făcut spre împlinirea unui vis pentru care au luptat și la care au sperat: unirea geo-politică într-un singur principat a Moldovei cu Țara Românească. Marea Unire împlinită la 1918 nu este altceva decât expresia politică a unei realități mult mai profunde ce ne vorbește despre existența unei unități religioase manifestate între românii din cele trei Principate, totodată credința, limba și idealul politic fiind  premisele ce au determinat dorința constituirii într-un singur stat independent și suveran.

mai multe detalii

» Aproapele, pedagogul mântuirii mele

Evanghelia Duminicii a XXV-a după Rusalii conține poate cea mai frumoasă parabolă spusă de Domnul nostru Iisus Hristos, cunoscută drept parabola Samarineanului milostiv. Aceasta este rostită de Mântuitorul după reamintirea celor două mari porunci care vorbesc despre dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni, în contextul în care un învățător de lege L-a întrebat „cine este aproapele” (Luca 10, 29). Astfel că, Iisus, în chip imaginar, ne spune tuturor cine este cu adevărat aproapele nostru.

mai multe detalii

» Maica Domnului, mister nepătruns și inepuizabil izvor de daruri duhovnicești

Pe parcursul întregului an liturgic, Sfinții Părinți ai Bisericii au stabilit mai multe sărbători dedicate Maicii Domnului, cu scopul de a marca fiecare eveniment important al vieții sale. La data de 8 septembrie prăznuim Nașterea Maicii Domnului, apoi Intrarea sa în templul din Ierusalim, 21 noiembrie), ca în primăvară să cinstim Bunavestire (25 martie), iar la finalul anului bisericesc să pomenim momentul Adormirii ei (15 august). 

mai multe detalii

» Credința – condiția primordială pentru împlinirea unei minuni*

În pericopa evanghelică de astăzi Îl vedem încă o dată pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prezent în fața suferinței lumii. Domnul și Mântuitorul nostru, aflat în Capernaum, redă astăzi vederea celor doi orbi, despre care ne relatează Evanghelistul Matei, și capacitatea de a vorbi, unui mut posedat de diavol.

mai multe detalii

» Capernaum și Calcedon

În arşiţa verii, în luna lui Cuptor,
Iisus Mântuitorul, eternul călător,
Trecea cu ucenicii prin Capernaum.
Doi orbi Îl întâlniră, rugându-L chiar în drum:

mai multe detalii

» „Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!”

Vindecarea slăbănogului din Capernaum este istorisită de către toţi evangheliştii sinoptici (Matei 9, 1-8; Marcu 2, 1-12; Luca 5, 17-25), fiecare adăugând detaliile sale cu privire la această uimitoare minune. Cum în faptele şi vorbele Mântuitorul nostru Iisus Hristos nimic nu este întâmplător, ci totul are un sens, şi istorisirea aceasta are semantica ei. Încercăm în cele ce urmează să găsim o nuanţă a textului ales din Evanghelia Sfântului Matei pentru a fi citit în duminica ce urmează, duminica a şasea după Rusalii.

mai multe detalii

» Slăbănogul din Capernaum

Dumnezeu creează lumea şi apoi o guvernează,
Iar când răul o loveşte vine şi o re-creează.
El voieşte ca în Cosmos să fie doar armonie,
Iar mişcarea cea astrală, ca o Sfântă Liturghie.

mai multe detalii

» Sutașul anticipează importanța rugăciunii pentru alții*

Pericopa evanghelică din Duminica a patra după Rusalii relatează minunea vindecării slugii unui centurion roman de către Domnul Iisus Hristos, în cetatea Capernaum. Evanghelistul Matei relatează în capitolul 8 al Evangheliei sale faptul că Iisus tocmai coborâse din Muntele Măslinilor, acolo unde vorbise despre treptele desăvârșirii omului, despre adevăratul înțeles al Legii, despre reperele vieții spirituale și arătase mulțimii că fericirea nu este mediul în care trăiesc bogații sau demnitarii, ci este starea de adâncă trăire duhovnicească pe care o poate câștiga orice om angajat în efortul de a-L întâlni pe Dumnezeu, și mai ales săracii, oropsiții, flămânzii, însetații, neprihăniții, prigoniții, milostivii sau marginalizații.

mai multe detalii

» Un astfel de arhiereu se cuvenea să aveţi!*

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioachim – care astăzi sărbătoreşte liturgic împlinirea a 65 de ani (n. la 29 martie 1954) – este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii în general şi Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului în special. Aceasta se poate constata, fără tăgadă, privind la lucrarea sa virtuoasă – împlinită în cele aproape două decenii de slujire în demnitatea episcopală – care nu poate sta ascunsă sub obroc, oricât de invidios ar fi cineva; ea este o pildă vie de slujire a lui Dumnezeu şi semenilor, prin toate darurile şi virtuţile cu care a fost înzestrat. 

                                                                † Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

mai multe detalii

» Pocăința profundă are darul de a renaște sufletul

Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor, cea de a doua din perioada Triodului, dezvoltă temele pocăinței și iertării, deja abordate prin pericopa evanghelică a Vameșului și Fariseului, căci toate aceste duminici care premerg Postului Mare sunt prezentate ca un timp de formare spirituală și iluminare, pentru a intra pregătiți în perioada Sfântului și Marelui Post.

mai multe detalii

» Parabola celor doi frați

De douăzeci de veacuri, Iisus Hristos ne cheamă
Să părăsim păcatul ce sufletul destramă.
Lăsați grijile voastre, la templu vă urcați,
Unde Hristos vă spune o pildă cu doi frați:

mai multe detalii

» Canis et panis*

Iisus Hristos, Blândul Păstor, întru iubire absolută,
Mergea  adesea prin pustiu, să-și cate oaia cea pierdută.
Ieșind din satul Ierihon, se îndreptă spre miazănoapte,
Intrând apoi în Canaan, unde curgea miere și lapte.

mai multe detalii

» Firmiturile Cinei celei de Taină vor hrăni toate popoarele lumii

În Duminica a XVII-a după Rusalii, Sfânta Biserică ne invită să urmăm exemplul vieții virtuoase a femeii cananeence care, asumându-și suferința fiicei sale posedate de diavol, se ruga cu smerenie și nădejde Fiului lui David, mărturisind totodată dumnezeirea Sa.

mai multe detalii

» Să îl primim pe Hristos cu bucurie, ca Zaheu

Prin pericopa evanghelică citită în Duminica a XXXII-a după Rusalii la Sf. Liturghie este anunțată apropierea Postului Mare, căci începând cu aceasta, noi, ortodocșii – duminică de duminică, urmând evenimentele mântuirii noastre – de la Duminica Iertării intrăm în 7 săptămâni de pocăință, de post, de efort pentru o viață duhovnicească mai intensă.

mai multe detalii

» Împreună ridicăm Catedrala Națională!

Mulțumim colaboratorilor, preoților și credincioșilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului pentru jertfa pe care fiecare a adus-o, după puterea sa, pentru a contribui la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului și aducerea proiectului până în stadiul în care a fost posibilă târnosirea Sfântului Altar.

mai multe detalii

» Bine ați venit în România! – Mesajul Patriarhului Daniel la primirea delegațiilor din străinătate

Cuvântul de bun venit al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la primirea delegațiilor străine în Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împărați Constantin şi Elena”, Bucureşti, 23 noiembrie 2018:

mai multe detalii

» Aproapele, pedagogul mântuirii mele

Evanghelia Duminicii a XXV-a după Rusalii conține poate cea mai frumoasă parabolă spusă de Domnul nostru Iisus Hristos, cunoscută drept parabola Samarineanului milostiv. Aceasta este rostită de Mântuitorul după reamintirea celor două mari porunci care vorbesc despre dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni, în contextul în care un învățător de lege L-a întrebat „cine este aproapele” (Luca 10, 29). Astfel că, Iisus, în chip imaginar, ne spune tuturor cine este cu adevărat aproapele nostru.

mai multe detalii

» Iubirea milostivă, cale spre veșnicie

În această duminică, Biserica ne aduce în atenție parabola Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Această parabolă este unică, prin mesajul pe care ni-l transmite. Pare un amestec de realism și simbolism, căci este singura parabolă în care Iisus dă numele unui personaj, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu este cumva relatarea unei întâmplări reale.

mai multe detalii

» A fi sau a nu fi

Să mergem azi în biserici toți cu suflete avide
S-ascultăm Învățătorul, ce ne vorbește în pilde.
Azi ne pune înainte un tablou viu, expresiv,
Cu un sărac numit Lazăr și-un bogat nemilostiv.

mai multe detalii

» Atingerea vindecătoare a sfințeniei*

Ziua de duminică are permanent o dublă semnificație pentru viața noastră spirituală. În primul rând, fiecare duminică este o zi a învierii lui Hristos, a bucuriei, speranței și a luminii care îmbracă această zi de sărbătoare săptămânală. În al doilea rând, pentru fiecare duminică Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit citirea unei anumite pericope evenghelice, care să aducă în actualitate cuvântul și fapta lui Hristos. În duminica a XXIV-a după Rusalii a fost rânduită spre a fi citită pericopa evenghelică din Evanghelia Sfântului Apostol Luca, capitolul 8, în care este relatată Învierea fiicei lui Iair.

mai multe detalii

» Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu! – Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti pentru participarea la referendum în 6-7 octombrie 2018

Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu! – Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti pentru participarea la referendum în 6-7 octombrie 2018

mai multe detalii

» Să promovăm valorile definitorii pentru oamenii de pretutindeni și dintotdeauna

Trei valori fundamentale susțin coloana vertebrală a unui neam și-i asigură identitatea: familia, școala și Biserica. Nașterea într-o familie, formarea în cadrul școlii și împlinirea ca ființă umană, prin comuniunea de iubire cu Dumnezeu sunt etapele devenirii omului și ale desăvârșirii sale, ca cea mai luminată ființă a creației.
De 29 de ani familia din spațiul românesc este supusă unor grele încercări. Migrația forței de muncă, divorțul, abandonul familial, noile paradigme de import impuse de societățile postmoderniste, parteneriatele civile, lipsurile/sărăcia au aruncat familia într-un impas din care doar întoarcerea la principiile sănătoase de viață, pe care le-am moștenit și de care cei mai mulți dintre noi au beneficiat, ne mai poate salva.

mai multe detalii

» Domnul este cu noi, chiar și în ciuda așteptărilor noastre

Pericopa evanghelică din Duminica a XVIII-a după Rusalii (Lc. 5,1-11) ne vorbește despre începutul chemării la apostolat împlinită de Domnul Iisus la malul Mării Galileii, acolo unde pescarii își reparau mrejele după o noapte de trudă zadarnică.

mai multe detalii

» „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne...”

Înălțarea Sfintei Cruci este cea mai veche sărbătoare creștină închinată relicvei care ne amintește de jertfa mântuitoare a lui Hristos Domnul. Dacă în primele trei secole cultul dedicat ei avea un caracter particular, după cum afirmă actele martirice, scrierile lui Origen și Tertulian sau inscripțiile de pe monumentele funerare unde apare în formă deghizată, ori ca simbol, începând cu secolul al IV-lea cultul ei se va generaliza, la acest lucru contribuind în mod providențial două evenimente consemnate de istorie: apariția pe cer a Sfintei Cruci în anul 313, în urma căreia împăratul Constantin cel Mare biruiește pe Maxențiu în lupta de la Podul Vulturului și înlocuiește vechile embleme păgâne de pe steaguri, scuturi, monede, diptice etc. cu semnul crucii, iar al doilea este descoperirea Crucii originare de către împărăteasa Elena, în ruinele unui templu păgân, în anul 326, după cum mărturisește istoricul Eusebiu. La acestea se adaugă comemorarea anuală a sfințirii bisericii-Martyrion zidite de împăratul Constantin cel Mare pe locul Răstignirii, la 13 septembrie 335.

mai multe detalii

» Mesajul IPS Ioachim la început de an școlar

La început de an școlar 2018-2019, adresăm tuturor cadrelor didactice care își împlinesc misiunea de dascăl în unitățile școlare de pe raza canonic-administrativă a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului cele mai alese gânduri de bine și de apreciere pentru activitatea desfășurată la catedră, împliniri profesionale și personale, rugând pe Hristos Domnul, marele Învățător al lumii, să inspire cu dinamismul harului Său munca și lucrarea lor, pentru ca  efortul educațional depus să nască generații de tineri pregătite să conserve și să promoveze patrimoniul spiritual și cultural al acestui neam.

mai multe detalii

» Răscumpărați vremea - Cuvânt la 1 Septembrie, Începutul anului bisericesc

mai multe detalii

» Gadara, Logosul și diabolos*

Dumnezeul-treimic și liber în Sine creează tot prin cuvânt,

Dând forme finite, în cer invizibil, și-n planeta numită Pământ.

Prin cer înțelegem pe îngeri sau duhuri, ființe pur netrupești.

Pământul înseamnă galaxii infinite, mulțime de corpuri cerești.

 

În lumea cerească, punând rânduială, pe îngeri în cete i-a pus,

Iar unul dintr-înșii, pe nume Luceafăr, căpetenie celor de sus.

Acesta prin sine vru să se urce mai presus de Cel Preaînalt,

Însă, de-odată, cu îngerii mândri din ceruri în vid au picat.

mai multe detalii

» Arhimandritul Epifanie, ctitorul Mănăstirii Măgura Ocnei, a plecat în veşnicie

În dimineața zilei de 25 aprilie, părintele duhovnic al Mănăstirii Măgura Ocnei, arhim. Epifanie Bulancea, a trecut la cele veșnice la vârsta de 89 de ani.
În fiecare seară, de la ora 18, la catafalcul părintelui arhimandrit, depus în Biserica "Înălțării Domnului", se vor aduna în sobor preoți care vor oficia slujba de pomenire (stâlpi).
Înmormântarea părintelul arhim. Epifanie va avea loc sâmbătă 28 aprilie, de la ora 11.

mai multe detalii

» Părintele Arsenie Filantropul s-a născut în cer*

Începând de azi am încetat să mai comunicăm cu părintele Arsenie prin cuvinte convenționale, dar rămânem în comuniune cu el comunicând, până la sfârșitul veacurilor, doar prin cuvinte duhovnicești!

mai multe detalii

» Nașterea Domnului, centrul lumii și al timpului

mai multe detalii

» Tânărul şi Iisus

mai multe detalii

» Lunaticul şi Iisus

mai multe detalii

» ARTHOS și IHTIS

mai multe detalii

» Slăbănogul din Capernaum

mai multe detalii

» Gadara, Logosul și diabolos

mai multe detalii

» Odă Sfântului Ștefan cel Mare, Voievodul românilor

mai multe detalii

» Sfinţii români

Focul cel rusalic, trimis la Cinzecime,
S-a revărsat, ca ploaia, peste întreaga lume.
Apostolii pnevmatici, mânaţi de Duhul Sfânt,
Au răspândit în lume mântuitor cuvânt.
Cel dintâi apostol, Andrei, cu chip blajin,
A fost trimis de Duhul spre Pontul Euxin.
El converti strămoşii din Scytia Minor
Şi-a fost botezătorul acestui brav popor.

mai multe detalii

» Prezență întru absență

mai multe detalii

» Palingeneza orbului din naştere

mai multe detalii

» Samarineanca

mai multe detalii

» De la Corint, la Vitezda

mai multe detalii

» Mărturisirea purtătoarelor de miruri

mai multe detalii

» Învierea – momentul culminant al mântuirii noastre

mai multe detalii

» Duminica Sfintei Maria Egipteanca: Despre calea transfiguratoare a nevoinței

mai multe detalii

» Duminica Ortodoxiei sau despre biruinta prin Duh asupra sabiei

mai multe detalii

» De Ziua Unirii Principatelor Române

mai multe detalii

» Sicomorul lui Zaheu

mai multe detalii

» Recunoștința, floare rară

mai multe detalii

» Teofanie

mai multe detalii

» Urare Poporului român și Ortodoxiei românești, cu prilejul Anului Nou

mai multe detalii

» Emanuel și tinerii - Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

mai multe detalii

» Plinirea vremii*

mai multe detalii

» Ziua Sâmbetei și Iisus

mai multe detalii

» Părintele Arsenie, restaurator de temple ale Duhului Sfânt

mai multe detalii

» Harpagonul din Evanghelie*

mai multe detalii

» Cine-i aproapele meu

mai multe detalii

» Mesaj de condoleanțe la mutarea la cele veșnice a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Iustinian Chira

mai multe detalii

» Demonism și secularism*

mai multe detalii

» SEMĂNĂTORUL - meditație lirică a Înaltpreasfințitului Ioachim

mai multe detalii

» Egocentristul

mai multe detalii

» Maica Domnului şi crucea lui Iisus*

mai multe detalii

» Mreaja Logosului*

mai multe detalii

» Crucea Golgotei și mărul Paradisului

mai multe detalii

» Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de binecuvântare la începutul noului an școlar

mai multe detalii

» Imn Maicii Domnului*

mai multe detalii

» Frica de moarte și Iisus

mai multe detalii

» Hristos, pâinea nemuririi

mai multe detalii

» Capernaum și Calcedon

mai multe detalii

» Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, la sfinţirea bisericii din Parohia Goioasa

mai multe detalii

» Profetul Ilie

mai multe detalii

» Sutașul

mai multe detalii

» Mesaj de compasiune față de victimele atacului terorist din Franța

mai multe detalii

» Sfinţii români*

mai multe detalii

» Prietenii şi casnicii lui Dumnezeu*

mai multe detalii

» Sânziene

mai multe detalii

» Mesajul IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim adresat celor uniți în rugăciune pentru ierarhii participanți la Sfântul și Marele Sinod din Creta

mai multe detalii

» Paracletul

mai multe detalii

» Adevărul nu se negociază *scurtă lămurire asupra Sfântului și Marelui Sinod al Orodoxiei universale

mai multe detalii

» Samarineanca

mai multe detalii

» Mărturisirea purtătoarelor de miruri

mai multe detalii

» Reintegrarea lui Toma

mai multe detalii

» Apatia

mai multe detalii

» Climax

mai multe detalii

» Meditând la umbra Crucii

mai multe detalii

» Veniți de luați lumină!

mai multe detalii

» Evanghelismos

mai multe detalii

» Ortodoxie și ortopraxie

mai multe detalii

» A posti...

mai multe detalii

» Ziua Z…Ora …H…

mai multe detalii

» Parabola celor doi frați

mai multe detalii

» Pomenire la Pogleț

mai multe detalii

» Aritmetică divină (1+1=1)*

mai multe detalii

» Canis et panis

mai multe detalii

» Parabola parabolei

mai multe detalii

» Sicomorul lui Zaheu*

mai multe detalii

» Felicitări celor ce au sărbătorit astăzi Ziua Unirii

mai multe detalii

» De Ziua Unirii Principatelor Române

mai multe detalii

» Psalm: Aș vrea să văd …!

mai multe detalii

» Recunoștința, floare rară --- Înaltpreasfințitul Ioachim

mai multe detalii

» Teofanie* - Înaltpreasfințitul Ioachim

mai multe detalii

» Înaintemergătorul - Meditaţie lirică - Înaltpreasfinţitul IOACHIM

 

mai multe detalii

» Katarsis

mai multe detalii

» Mesajul IPS Arhiepiscop Ioachim cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

mai multe detalii

» Hristos este ultimul Cuvânt al Tatălui care intră în dialog cu lumea

mai multe detalii

» Plinirea vremii

mai multe detalii

» La mulţi ani, ROMÂNIA, ţară de sfinți și de eroi!

mai multe detalii

» Lanțul slăbiciunilor frânt

mai multe detalii

» Parabolă

mai multe detalii

» Plenitudinea lui 12

mai multe detalii

» A fi sau a nu fi

mai multe detalii

» Demonism şi secularitate!

mai multe detalii

» Tanatologie și înviere

mai multe detalii

» Semănătorul

mai multe detalii

» Crucea Golgotei și mărul Paradisului

mai multe detalii

» Imn Maicii Domnului

mai multe detalii

» Lunaticul şi Iisus

mai multe detalii

» Un Paște la Schimbarea la Față

mai multe detalii

» Frica de moarte și Iisus

mai multe detalii

» ARTHOS și IHTIS

mai multe detalii

» Gadara, Logosul și diabolos

mai multe detalii

» Imn pentru Ştefan cel Mare şi Sfânt

mai multe detalii

» Sutașul

mai multe detalii

» Nu vă-ngrijiți!

mai multe detalii

» Sfinţii români

mai multe detalii

» Testamentul Maicii Evlampia Corciu, Stareţa Mănăstirii Parincea

mai multe detalii

» Sfinţii neamului – esenţa sufletului românesc

mai multe detalii

» Paracletul

mai multe detalii

» Palingeneză

mai multe detalii
STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.