Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Un astfel de arhiereu se cuvenea să aveÅ£i!*

Ca Episcop-Vicar, dar ÅŸi ca Arhiepiscop, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a fost ÅŸi este un exemplu de bună chivernisire a patrimoniului spiritual ÅŸi material al Bisericii, coordonând, totodată, ca un adevărat păstor, viaÅ£a liturgică, pastoral-misionară, culturală, edilitară, socială ÅŸi duhovnicească a parohiilor, schiturilor ÅŸi mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei. În diriguirea acestora s-a vădit formarea sa în cele mai prestigioase universităţi din Mănăstirile Sihăstria, Tarcău, BistriÅ£a ÅŸi Catedrala mitropolitană din IaÅŸi, dar ÅŸi ca sfetnic al Patriarhului Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei ÅŸi Sucevei; acestei formări i se adaugă contribuÅ£ia iluÅŸtrilor profesori din Å£ară, de la Institutul Teologic din BucureÅŸti (1976-1980), precum inegalabilul Părinte acad. Dumitru Stăniloae, dar ÅŸi din străinătate, de la Institutul „Saint Serge” – Paris (1991-2000), precum reputaÅ£ii teologi Olivier Clement ÅŸi Boris Bobrinskoy.

Adevărul revelat, transmis pe înÈ›elesul omului recent

Cultural – la nivel de eparhie – ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a prezidat numeroase conferinÅ£e preoÅ£eÅŸti, sinaxe monahale ÅŸi simpozioane, a acordat nenumărate interviuri la diferite posturi de radio ÅŸi televiziune ÅŸi a organizat – în cadrul eparhiei – seri culturale susÅ£inute de către preoÅ£i, duhovnici, profesori, scriitori, artiÅŸti ÅŸ.a., după modelul întâlnirilor organizate în Occident, unde ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa, în cei 10 ani de studii, a legat nenumărate prietenii cu oameni de mare Å£inută intelectuală, francezi, ruÅŸi ÅŸi de alte naÅ£ionalităţi, stabiliÅ£i în această Å£ară cosmopolită în urma exodului politic, cu care adesea se întâlnea, în sinaxe culturale ÅŸi spirituale, la Mănăstirea Rosiers, ctitoria sa de suflet, dar ÅŸi cu personalităţi ale culturii franceze ÅŸi mondiale de origine română, printre care: scriitorul Emil Cioran, naistul Gheorghe Zamfir, părintele Virgil Gheorghiu, regizorul Paul Barbă Neagră, profesorul Elvira Popescu, R. Poghire sau Duiliu Alexandru SfinÅ£escu, unul dintre cei mai mari proiectanÅ£i de clădiri cu structuri metalice de după Eiffel, unora dintre aceÅŸtia fiindu-le ÅŸi părinte duhovnicesc.

În FranÅ£a, – dincolo de faptul că a convertit la Ortodoxie nenumărate persoane ÅŸi personalităţi de diferite confesiuni –, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a editat publicaÅ£ia „Rejui-toi” – Bucură-te, un fel de buletin oficial de cateheză ÅŸi informare ortodoxă a Mănăstirii „Buna-Vestire” de la Rosiers, pe care a fondat-o în 1992, la scurt timp după ajungerea sa în Galia de altădată, dorindu-ÅŸi, astfel, cu toată fiinÅ£a sa, ca unul care a strălucit din copilărie, prin râvna sa pentru Hristos ÅŸi Biserică, ca această hrană duhovnicească – de cele mai multe ori convertită în cuvântul scris ÅŸi rostit, în meditaÅ£ii, predici ÅŸi conferinÅ£e Å£inute în Å£ară ÅŸi străinătate (de pildă, la Sorbona, sub genericul „LâÉglise face à la modernité. Point de vue orthodoxe” a Å£inut mai multe conferinÅ£e de cunoaÅŸtere a Ortodoxiei) – să ajungă la cât mai mulÅ£i fii ai Bisericii spre luminarea minÅ£ii ÅŸi a sufletului.

Prin cele peste 150 de articole publicate în diferite reviste din Å£ară ÅŸi străinătate ÅŸi peste 20 de volume apărute sub egida Editurii Filocalia – ctitorită în 2001, la scurt timp după hirotonirea sa întru arhiereu – cărora li se adaugă volumele de poeme, care sunt de o frumuseÅ£e nestemată, slujbele ÅŸi acatistele sfinÅ£ilor canonizaÅ£i de Biserica Ortodoxă Română după 1990, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a încercat – ÅŸi cred că în cea mai mare parte a ÅŸi reuÅŸit – să transmită adevărul revelat, pe înÅ£elesul „omului recent”, destul de „mediocru spiritual”; a încercat să-l înveÅ£e cum să-ÅŸi îmbunătăţească relaÅ£ia cu Dumnezeu, hrănindu-se – totodată – nu doar cu pâine, ci ÅŸi cu cuvântul Scripturilor ÅŸi al SfinÅ£ilor PărinÅ£i. Că în contemporaneitate sunt mulÅ£i, nu puÅ£ini, care se hrănesc mai mult din nenorocirile altora este o altă problemă, din păcate, foarte greu de stârpit.

Două decenii de slujire arhierească

EducaÅ£ional, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa – în cele aproape două decenii de slujire episcopală – a acordat o atenÅ£ie sporită tinerilor, atât din ÅŸcolile de stat situate pe raza Arhiepiscopiei Romanului ÅŸi Bacăului, cât ÅŸi tinerilor din ÅŸcolile teologice, implicându-se – totodată – în susÅ£inerea acestora prin diferite programe social-educaÅ£ionale; programe prin care s-a urmărit prevenirea abandonului ÅŸcolar ÅŸi stimularea tinerilor cu posibilităţi financiare reduse cât ÅŸi a celor cu rezultate foarte bune la învăţătură. Multora dintre aceÅŸtia le-au fost acordate burse pe tot parcursul anului ÅŸcolar ÅŸi/sau universitar. De asemenea, s-a implicat în creÅŸterea duhovnicească a tinerilor – pe fiecare, în parte, tratându-l ca fiind unicul destinatar al iubirii Preamilostivului Dumnezeu – organizând, prin sectorul, care are în atenÅ£ie activitatea cu tinerii, tabere în cadrul cărora s-au derulat diferite proiecte educaÅ£ionale, pentru ca aceÅŸtia – tinerii – să înveÅ£e cum să facă din viaÅ£a lor o doxologie bineplăcută lui Dumnezeu.

Edilitar, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa, prin cuvânt ÅŸi, mai ales, prin exemplul personal, a reuÅŸit să miÅŸte inimile celor cu bunăstare – socială ÅŸi materială – arătându-le acestor oameni botezaÅ£i, în numele Preasfintei Treimi ÅŸi al credinÅ£ei ortodoxe, cum să folosească dregătoria lor ÅŸi plusul de roade pe care l-au primit de la Dumnezeu în anii în care le-au rodit Å£arinile. AÅŸa s-au ctitorit din anul 2000 – de când ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a fost ales în demnitatea episcopală ÅŸi până în prezent – peste 160 de biserici noi; peste 200 au fost restaurate ÅŸi pictate, iar din dorinÅ£a ca fiecare sat ÅŸi cătun să aibă biserică – biserica fiind cea care „păstrează comuniunea între generaÅ£ii” ÅŸi dă „siguranţă ÅŸi speranţă”, după cuvântul ÎnaltpreasfinÅ£iei Sale – a pus piatra de temelie a peste 100 de biserici, hirotonind – totodată – peste 350 de tineri în treapta de diacon ÅŸi preot. DeÅŸi numărul lăcaÅŸurilor de cult în eparhie a sporit, iar lucrarea liturgică ÅŸi cea pastoral-misionară s-a intensificat – ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa slujind anual în toate duminicile, praznicele împărăteÅŸti, sărbătorile mari ÅŸi în anumite ocazii în peste 300 parohii, aÅŸa după cum reiese din dările de seamă anuale: Sfânta Liturghie – 130, Sfintele Taine – 50 ÅŸi Ierurgii – 120 – Arhiepiscopia Romanului ÅŸi Bacăului nu duce lipsă de secte, erezii ÅŸi ereziarhi (a se vedea „Fenomenul Secuieni”), care tulbură viaÅ£a Bisericii ÅŸi otrăvesc sufletele credincioÅŸilor, întrecând – în comportamentul lor, mai bine zis în neascultarea lor – toate limitele necuviinÅ£ei. Oricum, neghina se alege de grâu la vremea seceriÅŸului, când, potrivit promisiunii, se aruncă în foc ÅŸi se arde. Să aÅŸteptăm până atunci ÅŸi să vedem dacă Scriptura minte!

ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a efectuat numeroase vizite canonice ÅŸi de lucru în toate parohiile din cuprinsul eparhiei pentru a lua act – direct ÅŸi personal – de problemele pastoral-misionare ÅŸi administrativ-gospodăreÅŸti cu care se confruntă preoÅ£ii celor peste 600 de obiective liturgice – parohii, mănăstiri ÅŸi schituri – dar ÅŸi de stadiul lucrărilor la cele peste 185 de ÅŸantiere – biserici, capele, case parohiale ÅŸi de prăznuire, aÅŸezăminte social-filantropice – dintre care însă se evidenÅ£iază cu precădere cele desfăşurate la Catedrala „ÎnălÅ£area Domnului” din Bacău, precum ÅŸi cele de la Centrul eparhial ÅŸi stavropighiile acestuia. Åžtiut este faptul că atunci când ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a fost ales în demnitatea de arhiepiscop, toate câte se aflau în incinta Centrului eparhial necesitau intervenÅ£ii imediate. AÅŸa se face că – sub ascultarea ÎnaltpreasfinÅ£iei Sale – colaboratori din toate cinurile bisericeÅŸti ÅŸi straturile sociale au lucrat împreună spre binele Bisericii, aÅŸa încât am putea spune că activitatea din Arhiepiscopia Romanului ÅŸi Bacăului reprezintă un model de comuniune ÅŸi comunicare, de solicitudine ÅŸi iubire sfântă. Sub ascultarea chiriarhului, toÅ£i – fără deosebire – la un ison, au lucrat ÅŸi lucrează spre binele Bisericii ÅŸi al Ţării. Roadele acestei familii duhovniceÅŸti se vor vădi în timp în toată splendoarea ÅŸi puterea lor. Prin darurile bogate cu care Dumnezeu l-a înzestrat ÅŸi pe care cu râvnă ÅŸi fără de odihnă le-a pus în lucrare, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa a arătat în faptă unitatea ÅŸi complementaritatea dintre cultură ÅŸi cult, dintre cele materiale ÅŸi cele spirituale, dintre viaÅ£a implicată social ÅŸi viaÅ£a de rugăciune, dintre viaÅ£a eremitică ÅŸi cea cenobică, precum ÅŸi binefacerile pe care conlucrarea acestora le aduce.

În cele două decenii de slujire arhierească, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa – dincolo de faptul că a slujit Sfânta Liturghie, Sfintele Taine ÅŸi Ierugiile Bisericii de mii de ori, fiind un slujitor prin excelenţă – a ctitorit biserici ÅŸi mănăstiri, mărturii vii ale veacului viitor, a scris ÅŸi tipărit cărÅ£i, a crescut ÅŸi format caractere, îngrijindu-se, deopotrivă, de sănătatea trupească a celor în suferinţă, prin ctitorirea unor aÅŸezăminte sociale ÅŸi, în mod cu totul aparte, prin readucerea în ograda Bisericii a clădirii spitalului – ctitorit odinioară de Episcopul Ioanichie al Romanului – care a fost scos într-un timp al istoriei recente, post-decembriste, din proprietatea Bisericii.

Înviere spirituală È™i materială a întregii eparhii

GraÅ£ie bunei chivernisiri a eparhiei, astăzi, pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului ÅŸi Bacăului activează – sub egida AsociaÅ£iei „Sfântul Voievod Åžtefan cel Mare” de la Hârja ÅŸi a FundaÅ£iei „Episcop Melchisedec Åžtefănescu” – peste 40 de centre social-filantropice, care răspund nevoilor celor aflaÅ£i în suferinţă, tineri sau bătrâni, persoane cu autism, persoane dependente de droguri sau alcool, persoane vârstnice care necesită îngrijire la domiciliu ÅŸ.a. Iar prin diferite programe – printre care „LăsaÅ£i copiii să vină la Mine ÅŸi nu-i opriÅ£i!” – sunt sprijinite familiile cu mulÅ£i copii sau copii proveniÅ£i din familii defavorizate ori cu rezultate bune la învăţătură.

Pe toÅ£i, în egală măsură, ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa – fiind un filantrop înnăscut – s-a străduit, pe cât i-a fost cu putinţă, să-i ajute – mai ales pe cei care s-au lăsat ajutaÅ£i – să se elibereze de suferinÅ£e, necazuri ÅŸi lipsuri ÅŸi de toate cele care le întristează viaÅ£a. Or, toate aceste realizări, pe care le inventariem acum, au fost posibile pentru că ÎnaltpreasfinÅ£ia Sa – trecând peste toate umilinÅ£ele, sentimentele ÅŸi răutăţile nemeritate ale unor clerici sancÅ£ionaÅ£i pentru abateri grave de la morala creÅŸtină ÅŸi care s-au autoproclamat episcopi sau ale unor credincioÅŸi care nu dau pe la biserică decât dacă au vreun eveniment fericit sau nefericit în familie, deÅŸi ÅŸi atunci nu intră în biserică, ci doar sprijină zidurile acesteia – a ÅŸtiut să mobilizeze ÅŸi să-i pună la lucrare în slujba Bisericii pe toÅ£i deopotrivă – consilieri, preoÅ£i ÅŸi stareÅ£i, autorităţi locale ÅŸi centrale, directori de instituÅ£ii, patroni ÅŸi sponsori, prieteni de aproape ÅŸi de departe, credincioÅŸi ÅŸi credincioase – pentru ca împreună să se înveÅŸnicească prin actul creator.

Pentru toate acestea, la acest moment aniversar din viaÅ£a ÎnaltpreasfinÅ£iei Sale – în calitatea mea de părinte duhovnicesc, dar ÅŸi de fost „contracandidat” (glumesc) la scaunul vlădicesc din Cetatea Romanului ÅŸi nu mai puÅ£in în baza unei prietenii în Iisus Hristos care durează de peste patru decenii – îi adresez vlădiciei sale urări de sănătate sufletească ÅŸi trupească, rugându-L – totodată – pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos să îi umple vistieria inimii cu bogăţii sufleteÅŸti mântuitoare ÅŸi să îi dea puteri înnoitoare pentru ca să conducă de la înaltul său tron vlădicesc pe mai departe lucrarea de înviere spirituală ÅŸi materială a întregii arhiepiscopii, lucrare prin care să îÅŸi asigure deopotrivă Aici, recunoÅŸtinÅ£a credincioÅŸilor Arhiepiscopiei Romanului ÅŸi Bacăului, iar Dincolo, recompensa cea negrăită a Preasfintei Treimi!

Întru mulÅ£i, buni ÅŸi sănătoÅŸi ani ÎnaltpreasfinÅ£ia Voastră!

 

*articol publicat în Ziarul Lumina, ediÈ›ia de Moldova, vineri 29 martie 2019


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.