Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Sfântul Nicolae, ierarhul cel darnic

Biserica îl pomeneÅŸte astăzi pe Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sfântul cinstit de toată creÅŸtinătatea apare peste tot ca o figură proeminentă, care excelează în generozitate. A fost un om de o foarte mare cultură teologică, o autoritate în domeniu ÅŸi un om cu un profil moral model. Din acest motiv, adesea este pus alături de apostoli. Personalitatea sa cumulează trei elemente principale: ascetismul sirian, nobleÅ£ea romană ÅŸi inteligenÅ£a greacă. Pentru multa sa bunătate a fost ales arhiereu, pentru dreapta credinţă a fost prins ÅŸi întemniÅ£at împreună cu alÅ£i creÅŸtini, primind de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Sfântul Nicolae a fost episcop pragmatic, intervenind în eparhia sa ori de câte ori era nevoie. A trăit la sfârÅŸitul secolului al III-lea - începutul secolului al IV-lea.

TradiÅ£ia Bisericii consemnează faptul că Sfântul Nicolae s-a născut într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi. Încă din copilărie a dat semne de comportament spiritual excepÅ£ional, iar în timpul tinereÅ£ii s-a remarcat prin purtare aleasă, post, discernământ ÅŸi viaţă duhovnicească intensă. A studiat la cele mai bune ÅŸcoli, unde s-a remarcat prin inteligenţă, iar în bisericile în care intra uimea pe toÅ£i prin blândeÅ£e ÅŸi nobleÅ£e sufletească. Întrucât unchiul său era episcop la Patara, Nicolae a stat o vreme la Mănăstirea Patara, unde a devenit preot.

Hristos i-a dăruit Evanghelia, îndemnându-l să accepte episcopatul

După moartea părinÅ£ilor săi, Teofan ÅŸi Nona, Nicolae a renunÅ£at la toată averea pe care aceÅŸtia i-au lăsat-o, împărÅ£ind-o săracilor ÅŸi plecând în pelerinaj în Å¢ara Sfântă. Când s-a întors de la Locurile Sfinte, a mers la Mănăstirea Sionului, întemeiată de unchiul său. Îndemnat de Dumnezeu, s-a reîntors apoi în cetatea Mira, pentru a trăi între oameni. După moartea arhiepiscopului Mirei Lichiei - astăzi un mic sătuc sub un alt nume, în Turcia -, Sfântul Nicolae a fost ales în fruntea acestei eparhii, în urma unei minuni. TradiÅ£ia spune că Dumnezeu S-a arătat în vis unui episcop bătrân, pe care l-a îndemnat să pună arhiepiscop pe primul bărbat care va intra a doua zi în biserică. Nicolae a refuzat la început această funcÅ£ie, însă Mântuitorul i S-a arătat în vis, dăruindu-i Evanghelia ÅŸi îndemnându-l să primească noua demnitate.

Mare teolog şi apărător al credinţei creştine

Ca arhiepiscop, Sfântul Nicolae a avut o activitate deosebită. S-a îngrijit cu mare atenÅ£ie de păstoriÅ£ii săi, fiind tot timpul acolo unde era nevoie de el. A ajutat pe săraci, i-a primit pe cei păcătoÅŸi, a apărat credinÅ£a de erezii ÅŸi de persecutorii păgâni, el însuÅŸi fiind chinuit de soldaÅ£ii împăraÅ£ilor DiocleÅ£ian ÅŸi Maximian, care au încercat să distrugă creÅŸtinismul ÅŸi să reintroducă religiile păgâne. El a continuat să apere legea lui Hristos, mergând prin cetate ÅŸi distrugând toate statuile zeilor la care se închinau păgânii. În jurul anului 305 a fost întemniÅ£at, dar atunci când pe tronul Imperiului Bizantin a urcat Constantin cel Mare (305-335), creÅŸtinii putând să-ÅŸi manifeste liber credinÅ£a, Sfântul Nicole a fost eliberat.

Primul care a vorbit despre cinstirea Maicii Domnului în Biserică

Sfântul Nicolae este cinstit de toată creÅŸtinătatea. Chiar ÅŸi în tradiÅ£ia creÅŸtină, de tip protestant, de exemplu, unde s-a interzis cinstirea sfinÅ£ilor, Sfântul Nicolae a continuat să fie cinstit. El apare peste tot drept o figură proeminentă, care excelează în generozitate, în bunătate. Din acest motiv, a ÅŸi fost pus în legătură cu Crăciunul. Åži tocmai de aceea se spune că sărbătorile de iarnă încep la Sfântul Nicolae, care este modelul uman al dărniciei lui Dumnezeu-Creatorul, care dă pe Fiul Său lumii la timpul potrivit, adică la Crăciun. Sfântul Nicolae a fost un om de o foarte mare cultură teologică, o autoritate în domeniu ÅŸi un om cu un profil moral model. Din acest motiv, adesea este pus alături de apostoli.

Este ÅŸi îndreptător al credinÅ£ei, pentru că el a fost cel mai vehement apărător al învăţăturii despre Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu ÅŸi Dumnezeu adevărat, la Sinodul I Ecumenic (această adunare din anul 325, la care au participat 318 episcopi din toată lumea, a fost convocată la Niceea de Constantin cel Mare, pentru a combate erezia lui Arie). Arhiepiscopul Mirelor Lichiei era un om cu o cultură extraordinară ÅŸi cu un profil moral desăvârÅŸit, fiind unul dintre foarte puÅ£inii care au luat cuvântul la Sinodul I Ecumenic. Se spune despre Sfântul Nicolae că a condamnat erezia lui Arie, iar această condamnare a fost atât de vehementă, atât de convingătoare ÅŸi el a fost atât de supărat de atitudinea lipsită de credinţă a lui Arie, încât l-ar fi pălmuit chiar pe acesta.

Faptul că a apărat-o pe Maica Domnului ni-l arată pe Sfântul Nicolae ca teolog ÅŸi ca cel care a vorbit pentru prima dată despre cinstirea Maicii Domnului în Biserică. A-L recunoaÅŸte pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu întrupat presupune, implicit, a o recunoaÅŸte pe Maica Domnului ca Născătoare de Dumnezeu.

Santa Mana, din mormântul Sfântului

Pe lângă faptul că a fost un mare teolog, Sfântul Nicolae a fost ÅŸi un episcop dedicat, el fiind la curent cu absolut tot ce se întâmpla în eparhia sa. Era un episcop foarte pragmatic, care intervenea ori de câte ori era nevoie, lucru care arată ÅŸi vocaÅ£ia socială a Bisericii.

Nu se ÅŸtie cu exactitate anul în care Sfântul Nicolae a plecat la Hristos, unele surse indicând anul 340, altele 350. Se ÅŸtie doar data, respectiv cea la care astăzi îl cinstim pe Sfântul Nicolae, 6 decembrie.

În anul 1087, de frica expansiunii musulmane, moaÅŸtele sale, care rămăseseră în Mira Lichiei, au fost transferate la Bari, în Italia, unde sunt îngropate într-o criptă. Din acest mormânt, săpat la aproximativ doi metri sub pământ, pentru că au vrut să fie protejate de eventualele invazii sau profanări, se spune că izvorăşte un lichid incolor (un fel de aghiazmă, un mir mai fluid), care se numeÅŸte Mana sau Santa Mana. O dată pe an, episcopul locului face o slujbă ÅŸi extrage cu o seringă această Santa Mana, pe care o amestecă cu apă, o binecuvintează ÅŸi apoi o împarte credincioÅŸilor.

O parte din mâna dreaptă a Sfântului Nicolae se află în Biserica „Sf. Gheorghe“ Nou din BucureÅŸti.

Un mare ajutător al tinerilor

Sfântul Nicolae a făcut minuni chiar din timpul vieÅ£ii sale. În timpul călătoriei spre Å¢ara Sfântă, o furtună puternică i-a speriat pe cei din corabie, crezând că vor muri. Dar Sfântul Nicolae i-a îndemnat pe toÅ£i să se roage lui Dumnezeu, iar furtuna s-a oprit. Tot atunci, Sfântul Nicolae a înviat un tânăr corăbier care căzuse de pe catarg ÅŸi se înecase. De asemenea, în Alexandria, Sfântul Nicolae a vindecat mulÅ£i bolnavi ÅŸi demonizaÅ£i. Sfântul Ierarh Nicolae a salvat Mira Lichiei de foamete, arătându-se în vis unui negustor italian pe care l-a îndemnat să vină să-ÅŸi vândă grâul în cetatea Mirei. Cea mai cunoscută este minunea cu acel bărbat care avea trei fete ÅŸi care fusese, probabil, bogat, dar care a ajuns într-o situaÅ£ie economică delicată. SoluÅ£ia ieÅŸirii din această situaÅ£ie era să-ÅŸi ofere fetele spre desfrânare. Se spune că seara, ori de câte ori gândul acesta îi revenea omului respectiv, Sfântul Nicolae, episcopul locului, arunca, în taină, o pungă cu galbeni în curtea lui, astfel încât să aibă cu ce să trăiască ÅŸi să nu dea fetele spre pierzare. De asemenea, o altă minune consemnează faptul că în vremea împăratului Constantin, trei tineri, cărora li se spune voievozi (guvernatori locali) au fost acuzaÅ£i pe nedrept de complot împotriva împăratului. Au fost închiÅŸi ÅŸi urmau să fie decapitaÅ£i. Dar seara, Sfântul Nicolae i-a apărut în vis împăratului, spunându-i că sunt nevinovaÅ£i. Înspăimântat de această viziune, împăratul i-a eliberat. Aproape în toate aceste intervenÅ£ii ale Sfântului Nicolae se vede că cei ajutaÅ£i sunt persoane tinere ÅŸi probabil din acest motiv Sfântul Nicolae a fost tratat ÅŸi cinstit ca un mare ajutător al tinerilor.

 

Datorită minunilor pe care le-a făcut, Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar ÅŸi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate, al celor acuzaÅ£i pe nedrept. Sfântul Nicolae este serbat atât de Biserica Ortodoxă, cât ÅŸi de cea Romano-catolică, la 6 decembrie.

(preluat din Ziarul Lumina)


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.