Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» RecunoÈ™tinÈ›a, floare rară --- ÃŽnaltpreasfinÈ›itul Ioachim

RecunoÈ™tinÈ›a, floare rară   ---     ÎnaltpreasfinÈ›itul Ioachim

Iisus Învățătorul, mergând spre Ierusalim,
A traversat Galileea
și muntele Garizim.
Ucenicii îl urmează
și-n tăcere ei ascultă
Ceea ce le poveste
È™te, cuvânt cu putere multă.

Le vorbea de pocăință, de sminteli și de iertare,
Despre-ntărirea credin
È›ei È™i de sfânta ascultare.
Apoi, trecând de-o colină, aproape pe înserat,
Ajunseseră cu to
ții la porțile unui sat.

Satul avea niște case sumbre, mici și ne-ngrijite,
Iar locuitorii-aceia parcă dormeau prin morminte.
Ucenicii se uimiră devenind
și mai sfioși
Când în cale le ie
șiră vreo 10 bărbați leproși.

Fiecare, după Lege, ar fi trebuit să strige:
„Necurat!!! Rămâi departe, sunt lepros! Nu mă atinge!”
Dar ace
știa n-au făcut-o, căci prin duhul au simțit
Că S-a făcut trup Cuvântul
și Mesia a venit.

ToÈ›i, căzându-I înainte, glasul lor au ridicat
Ca o rugă disperată, cu putere au strigat:
„O!.. Iisuse , mare Dascăl, miluie
ște-ne pe noi,
Recreează chipul nostru
È™i ne scoate din nevoi.”

Fără ca să îi atingă, El le spune răspicat:
„Merge
È›i la preoÈ›ii voÈ™tri È™i v-arătaÈ›i, ne-apărat.”
Preotul, potrivit Legii dinainte de Hristos,
Decidea dacă leprosul a devenit sănătos.

Apoi el mergea acasă, mulțumind lui Dumnezeu,
Dar plătind, după cutumă, la templu, tributul său.
Auzind aceste vorbe leproșii-n grup au plecat
Și-ndreptându-se spre templu, de lepră s-au curățat.

Însă unul dintre dânÈ™ii, văzându-se sănătos,
Fără tăgadă se-ntoarse să revadă pe Hristos.
Cum Îl vede, se prosternă la picioarele Lui sfinte,
Printre lacrimi mul
țumește, fără prea multe cuvinte.

Omul care se întoarse, nu era iudeu de neam.
Evanghelia ne spune că era samaritean.
Dar Hristos văzându-i zelul, îi spune un amănunt
„Doar tu e
È™ti curat de lepră, dar cei nouă unde sunt!?”

Ce era vinovat omul că ceilalÈ›i nu s-au întors
Să revină
È™i să zică: „Doamne mulÈ›umesc frumos!”?
De aceea, El nu-l mustră pe cel care-a revenit:
„Scoală-te
È™i mergi acasă, credinÈ›a te-a mântuit!”

*

În loc de concluzii - Istorioară anaghinoscomenă

Într-o zi un sfânt părinte s-a rugat lui Dumnezeu
Să vadă activitatea sfin
ților din cerul Său.
Dumnezeu în marea-I milă îi descoperă în vis
Sectorul Registratură din cerescul paradis.

Merge însoÈ›it d-un înger spre acel sector, anume
Unde se-nscrie-n registru orice cerere din lume.
A văzut forfotă mare, agita
ție, mulțime,
Zecile de mii de îngeri roiau ca ni
ște albine.

Alte zeci de mii de îngeri aduceau la-nregistrare
Ca apoi, înregistrate, să le ducă pe sectoare.
Sfin
ții le citeau cu grijă și făceau un referat
Ca Dumnezeu Milostivul să le dea la operat.

După ce Mântuitorul prescria la toÈ›i răspunsul,
Cererile-apostilate î
È™i urmau în grabă cursul.
Al
È›i îngeri duceau în aripi să se pună-n aplicare
Ceea ce Preamilostivul a prescris la fiecare.

Sfântul, uimit de aceasta, purtat de însoÈ›itor ,
Voia neapărat să vadă care-i pasul următor.
Îngerii zburau în grabă, mai iute ca sateli
ții,
Către locul ce se cheamă omene
È™te ExpediÈ›ii!

Era un hangar de fildeÈ™, mai mare decât Pământul,
În care erau expuse bunătă
ți cu amănuntul.
Zeci de mii…de mii de îngeri pregăteau în graba mare
Colete, ca să trimită ce a cerut fiecare.

Din hangarul plin cu daruri, colete cu hrisov sfânt
Erau duse de al
È›i îngeri la lumea de pe Pământ.
Oamenii primeau îndată daruri de la Dumnezeu
Și se răsfățau din ele, fiecare-n felul său.

Oamenii, majoritatea, din lene sau nesimțire,
Nu voiau nici să semneze confirmarea de primire.
Cât prive
ște mulțumirea pentru cadoul primit,
Poate unul dintr-o mie dacă s-ar fi ostenit.

Asta confirmă È™i sfântul cel răpit prin vis în cer,
Unde a zărit
È™i-un înger ghemuit într-un ungher,
A
È™teptând, poate vreun altul va intra-n biroul său
Să aducă de la oameni scrisoare lui Dumnezeu.

Se opri sfântul o clipă È™i se umplu de uimire
Când citi cu ochi-n lacrimi: Confirmare de primire.
Era scris cu flori de aur pe u
șa de la birou,
Iar registru Confirmare era vechi, dar părea nou.

Ca să înÈ›eleagă bine, sfântul insistă puÈ›in:
„De ce stă oare degeaba acest îngera
È™ divin?
Nimeni nu-i deschide u
șa și stă aicea stingher!
Cred ca vin to
È›i mesagerii fără confirmări în cer!”

„AÈ™a este”, zise duhul îngerului netrupesc,
Cel ce înso
È›ise sfântul în periplul său ceresc.
„Aici se înregistrează, confirmări de mul
țumiri,
Ca apoi să se transmită Preaînaltei Stăpâniri!

Se pare că îngeraÈ™ul stă degeaba, stingherit
Pentru că de multă vreme confirmări n-a mai primit.
Trist este
È™i îngeraÈ™ul, dar mai trist e Dumnezeu
De
È™i El nu încetează să trimită darul său.

Recunoștința umană a devenit floare rară
Nimenea n-o mai cultivă
È™i începe să dispară.
Mergi la oamenii din lume
și le spune din priviri
Să cultive iar inimi crinul bunelor vestiri.”

 

 

Meditație lirică la pericopa evanghelică din duminica Recunoștinței, a 29-a după Rusalii


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.