Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

Arhiva : 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023» Alese bucurii duhovniceÈ™ti izvorâte din minunatul praznic al sărbătorii NaÈ™terii Domnului

ÎnaltpreasfinÈ›itul Ioachim

Ceea ce a fost profeÈ›it prin simbol, metaforă sau alegorie, de-a lungul veacurilor, s-a revelat printr-un act firesc È™i limpede, la împlinirea timpului, într-o peÈ™teră din Betleem, într-un loc smerit, acolo unde o stea a vorbit magilor È™i îngerii oamenilor, spunând că Dumnezeu S-a înomenit pentru ca omul să se îndumnezeiască.

De fapt, descoperirea acestei taine, ascunse din veac chiar È™i îngerilor, a însemnat răspunsul la întrebările È™i incertitudinile ce au frământat È™i neliniÈ™tit mintea omului de-a lungul istoriei umanității.

Actul istoric de la plinirea vremii nu poate fi înÈ›eles de mintea umană, nu poate fi aÈ™ezat în logica demonstraÈ›iilor, pentru că este o realitate dumnezeiască metalogică, dar el ne descoperă puterea nelimitată a iubirii lui Dumnezeu, iubire plenară pe care ne-a arătat-o È™i ne-o arată nu doar până la moarte, ci chiar dincolo de ea.

În evenimentul NaÈ™terii Domnului se concentrează toată istoria Cosmosului, iar întreaga creaÈ›ie, văzută È™i nevăzută, gravitează în jurul acestuia. Dumnezeu Se revelează în Betleem ca prunc, pentru a ne arăta că nevinovăția pruncilor e măsura intrării noastre în veÈ™nicie, iar toată viaÈ›a noastră trebuie să fie un continuu efort de recuperare a acestei stări de curăție. Hristos Se naÈ™te în Casa Pâinii nu întâmplător, ci pentru că El estePâinea care S-a coborât din cer pentru viaÈ›a lumii, pentru a hrăni umanitatea cu Trupul Său care întreÈ›ine viaÈ›a, existenÈ›a. Această adevărată mâncare ce îmbunătățeÈ™te consistenÈ›a È™i calitatea fiinÈ›ei noastre nu este preluată de organismul nostru aÈ™a cum în mod firesc se întâmplă cu o mâncare obiÈ™nuită, ci prin împărtășire, întreaga noastră făptură fiind, de fapt, asimilată Trupului lui Hristos.

AÈ™adar, NaÈ™terea lui Hristos este aÈ™teptată în fiecare an ca un eveniment al reînnoirii È™i al bucuriei. Ea aduce în inimile celor ce cred în Hristos speranÈ›a de viață, reconciliere È™i pace între oameni. Pentru universul creat, pentru fiecare popor creÈ™tin în parte, pentru fiecare familie altoită pe viÈ›a Hristos, Crăciunul este sărbătoarea iubirii reînnoite È™i a comuniunii.

În mod special, pentru familia duhovnicească a Eparhiei noastre, a Romanului È™i a Bacăului, NaÈ™terea Domnului de anul acesta aduce o bucurie în plus, È™i anume alegerea noului ei arhipăstor.

După momentele triste provocate de naÈ™terea în ceruri a ÎnaltpreasfinÈ›itului Eftimie, la patruzeci de zile, potrivit rânduielilor Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, s-au făcut pregătirile pentru alegerea noului chiriarh. Astfel, în È™edinÈ›a Sfântului Sinod din 16 decembrie, ierarhii Bisericii noastre au desemnat, prin vot secret, smerita mea persoană în înalta demnitate de Arhiepiscop al acestei de Dumnezeu păzite eparhii. Bucuria nu este numai a mea, ci a tuturor fiilor È™i fiicelor duhovniceÈ™ti din acest È›inut moldav binecuvântat de Dumnezeu. Sfântul Sinod, de fapt, a reconfirmat lucrarea în via Domnului, pe care am început-o acum paisprezece ani. De aceea, cu acest prilej al sfintelor sărbători, doresc să aduc mulÈ›umire lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat asupra noastră în toÈ›i aceÈ™ti ani de osteneală în lucrarea pastoral-misionară, administrativ-gospodărească, liturgico-sfinÈ›itoare, cultural-filantropică È™i un gând de recunoÈ™tință pentru cei ce ne-au sprijinit în aceasta. MulÈ›umim, de asemenea, celor ce s-au rugat pentru noi È™i cu noi, ca Dumnezeu să ne împlinescă lucrarea. În acelaÈ™i timp, mă adresez clerului È™i credincioÈ™ilor eparhiei, să fie aproape de noi în misiunea care mi s-a încredinÈ›at, fie cu rugăciunea, fie cu lucrarea, fie cu dragostea lor jertfelnică pentru biserică È™i păstorii ei.

Vă aÈ™teptăm, duminică 4 ianuarie, să întâmpinăm pe IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Modovei È™i Bucovinei, care, în prezenÈ›a mai multor ierarhi ai Bisericii noastre, va prezenta gramata mitropolitană de învestire în nobila misiune È™i ne va înmâna cârja de arhipăstor al Arhiepiscopiei Romanului È™i Bacăului.

Tuturor vă doresc din toată inima multă sănătate, pace È™i liniÈ™te, alese bucurii duhovniceÈ™ti izvorâte din minunatul praznic al sărbătorii NaÈ™terii Domnului È™i să trăiÈ›i cu toÈ›ii întru mulÈ›i ani!

Al vostru smerit arhiepiscop ales și către Domnul rugător,

Episcopul Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

*Mesaj la Nașterea Domnului, Roman, 2014


STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.