Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul evenimentelor care...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creștinii ortodocși marchează triumful dreptei credințe asupra ereziei iconoclaste și asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de Sfântul Patriarh Metodie al...

mai multe detalii
PAROHIA Sf. Nicolae

BISERICA
Parohie: categoria I urban, 1200 familii
Biserica: „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfântul Ierarh Nicolae” - Moineşti
Data ridicării: 1808
Data târnosirii: noiembrie 1981
Pictura: 1980 – 1981 pictor Macovei Dumitru
Renovarea picturii:
Reparaţii capitale ale bisericii: 1926, 1960, 1980
Reconstruirea noului locaş: 1994 – 2003
Noua catapeteasmă: 2009 – 2010
Târnosirea: 5 septembrie 2010

Vizite arhiereşti:     06.12.1994 – Arhiereu Vicar Ioachim Vasluianul
                                    14.09.1996 – Arhiereu Vicar Ioachim Vasluianul
                                    10.12.2003 – Arhiereu Vicar Ioachim Băcăuanul
                                    29.05.2004 – I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Arhiereu Vicar Ioachim Băcăuanul – Sfinţirea Studioului Radio Trinitas din clopotniţa bisericii
                                    19.08.2007 – Arhiereu Vicar Ioachim Băcăuanul
                                    05.09.2010 – Arhiereu Vicar Ioachim Băcăuanul, sfinţirea bisericii 

PREOTI SLUJITORI
Preot paroh: Nelu Ciobanu, născut 01.09.1958
Studii:
            Liceul Industrial Letea Bacău, promoţia 1978
            Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu, promoţia 1983
Anul hirotoniei: 1983, octombrie 30 pe seama Parohiei „Sf. Spiridon” Comăneşti
Anul hirotesiei: 2010 – iconom stavrofor
Parohii păstorite: 1983 – 1987 Parohia „Sf. Spiridon” Comăneşti
                                 1987 – prezent Parohia „Sf. Nicolae” Moineşti
Starea civilă: căsătorit, 3 copii
Telefon: 0745497440

Preot slujitor:  Aniculoaie Gheorghe, născut 26.01.1958
Studii:
            Seminarul Teologic Mănăstirea Neamţ, promoţia 1980
            Institutul Teologic Bucureşti, promoţia 1985
Anul hirotoniei: 27 iunie 1983 pe seama Parohiei Rădeana
Anul hirotesiei: 2010 iconom stavrofor
Parohii păstorite: 1983 – 1987 Parohia Rădeana
                                 1988 – 1992 Parohia Slănic Moldova
                                 1992 – prezent Parohia Sf. Nicolae Moineşti
Starea civilă: căsătorit, 3 copii, locuieşte în apartamentul proprietate din Moineşti
Telefon: 0234362489, 0744133779
Email: famaniculoaie@yahoo.com

Preot slujitor:  Enea Daniel, născut 14.08.1971
Studii:
            Seminarul Teologic Mănăstirea Neamţ, promoţia 1994
            Facultatea de Teologie Bucureşti, promoţia 1998
Studii postuniversitare: Studii aprofundate – Facultatea  de Teologie Bucureşti, promoţia 1999
                                             Doctorat, Facultatea de Teologie Ortodoxă Constanţa, promoţia 2008
Anul hirotoniei: 9 martie 2003 pe seama Parohiei „Sf. Nicolae” Moineşti
Anul hirotesiei: 2010 iconom stavrofor
Parohii păstorite: 2003 – prezent Parohia Sf. Nicolae Moineşti
Starea civilă: căsătorit, 3 copii
Telefon: 0234362557, 0727808796
Municipiul Moineşti este aşezat în partea central-vestică a Moldovei, la limita dintre Carpaţii Răsăriteni şi Depresiunea Sub-Carpatică a Tazlăului, în partea de N.V. a judeţului Bacău. Localitatea este situată într-o zonă cu bogate resurse naturale la care se adaugă un peisaj natural foarte frumos. Aşa cum apare astăzi, localitatea s-a format din vechiul sat Moineşti menţionat din 1437 care era situat în zona Pârâului Moineşti.

Din săpăturile arheologice de pe şantierul arheologic din satul Rusăeşti, comuna Poduri, s-au găsit mărturii ale acestor meleaguri. Astfel aici au trăit şi convieţuit împreună oameni încă din epoca bronzului. De asemenea, primii domnitori, după întemeierea Moldovei au organizat paza permanentă a trecătorilor între Moldova şi Transilvania, înfiinţând o garnizoană militară cu reşedinţa pe locul unde este acum gara şi blocurile din Zăvoi, oraşul Comăneşti. Ştefan cel Mare a luat măsura de a muta această garnizoană militară pe locul unde acum este cartierul Văsieşti.

În primele secole după pătrunderea creştinismului în Moldova, pe locul unde este în prezent biserica Sfântul Nicolae, s-a înfiinţat o sihăstrie sătească (un schit de călugări pustnici care sihăstreau în pădurile din imprejurimi). Călugării au construit o mică biserică din lemn cu hramul Sfântul Nicoloae. În zilele de duminică şi sărbători, pustnicii veneau la acest schit, îşi mărturiseau gândurile, ascultau Sfânta Liturghie şi se împărtăşeau cu sfintele taine, apoi se retrăgeau iar la locurile lor de linişte pentru post şi rugăciune. Acest schit oficia şi toate serviciile religioase pentru locuitorii izolaţi din imprejurimi şi a celor din cătunele şi satele Văsieşti, Urmeniş (Hangani), Pârâul, Dealu Mare, Lucăceşti, Valea Arinilor, Rusăeşti şi altele. Înmormântările celor decedaţi din cătunele şi satele respective se făceau pe terenul unde acum este cimitirul bisericii Sfântul Gheorghe din oraş.
Pe la anul 1500 a fost construită biserica din lemn cu hramul Sfântul Gheorghe de către Drăghiţa şi Vochiţa, nepoate ale comandantului garnizoanei militare din Văsieşti, Iliaş Şanga.

În zonă au început să se înmulţească numărul locuitorilor. Din aceste motive, pustnicii locului au început să se retragă la noi locuri de linişte, cum ar fi: Berzunţi, Chilii,  Schitul Frumoasa şi altele. Cu timpul, schitul Sfântul Nicolae s-a pustiit. Deşi nu sunt documente scrise, de la sine se înţelege că Ştefan cel Mare şi ceilalţi domnitori care l-au urmat la domnie, inspectând garnizoana militară de la Văsieşti, care a făcut paza acestor locuri permanent peste 300 de ani, au vizitat în drumul lor şi acest schit de sihaştri. Pe locul unde a fost biserica acelui schit s-a construit o biserică din piatră şi cărămidă în anul 1808 de către Teodor I. Chetreanu şi Ion Tătaru.

La început a fost un singur preot şi o singură parohie în Moineşti. Preotul slujea la cele două biserici, la cea din lemn din cimitirul Sfântul Gheorghe şi la cea din piatră, Sfântul Nicolae. Preotul care slujea se numea Climescu. Acesta avea un fiu pe nume David care la vârsta de 21 de ani a făcut studii teologice, după care a luat în primire parohia de la tatăl său. Acesta a fost unul din cărturarii de seamă ai localităţii, şi un bun patriot. Înfiinţează în anul 1864 prima şcoală din oraş, în propria-i casă, fiind şi primul învăţător din Moineşti. În acelaşi timp a înfiinţat prima şcoală în satul Berzunţi, predând lecţii şi acolo. În timpul războiului de independenţă din 1877 a strâns alimente şi bani pentru sprijinul armatei de pe front, el donând personal salariul său de 1775,50 de lei, bani mulţi pentru acele timpuri. În anul 1886, rămas văduv, donează casa şi toată averea pentru şcoala din Moineşti, iar el se călugăreşte, având sarcini de conducere în ierarhia bisericii şi a seminarului teologic din Bucureşti. Este numit apoi episcop de Buzău. Este singurul episcop care nu s-a refugiat din episcopie în războiul din 1916-1918, din teritoriul ocupat vremelnic de către armatele germane.

În Moineşti, în locul preotului Climescu, pentru cele două biserici, este numit preotul Antohi Gheorghe, care a avut casa pe terenul de lângă sediul judecatoriei oraşului.În anul 1926, în timpul preotului Gheorghe Antohi şi al primarului C. Lumbaş, biserica Sfântul Nicolae a fost renovată, i s-a adăugat pridvorul din piatră şi cărămida şi i s-a înălţat turnul cu clopote. A mai slujit ca preot la cele două biserici Dorneanu Ştefan.

În anul 1936 biserica Sfântul Nicolae devine biserică parohială. Slujeşte aici preotul Hanganu Ion care este înmormântat în cimitirul Sfântul Gheorghe. Este urmat de părintele Filimon Mihai care introduce curentul electric în biserică şi ridică o troiţă, pe locul căreia este acum casa mortuară.

După 23 august 1944, mareşalul Uniunii Sovietice, Malinovski, a trecut prin Moineşti, a vizitat biserica şi a pus pază ostaşi, pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a nu fi profanată. În Moldova a fost o secetă cumplită în anii 1944-1947. Au murit mulţi oameni de foame şi de tifos exantematic, în special copii şi bătrâni. Conducerea sfatului a aprobat Mitropoliei Moldovei să facă pelerinaj cu moaştele Cuvioasei Paracheva de la Iaşi pentru rugăciuni de ploaie. În noaptea de 3 iunie 1947, moaştele au poposit în biserica Sfântul Gheorghe, iar a doua zi, pe 4 iunie 1947 în biserica Sfântul Nicolae, pentru câteva ore. Astfel au venit şi s-au închinat la aceste sfinte moaşte locuitori din oraş şi din comunele învecinate, ortodocşi, catolici, chiar şi evrei, fiecare rugându-se pentru ploaie în legea lui. Atunci a plouat şi în Moineşti, în timpul rugăciunilor ce se faceau la sfintele moaşte. Lumea a ieşit la arat şi însămânţat, iar în acel an s-a facut o recoltă cum nu s-a mai vazut, oamenii scăpând de foamete, secetă, tifos şi moarte.

După al doilea război mondial vine aici preotul Gherasim Vasile. În anul 1958, în timpul sau biserica a fost acoperită cu tablă. S-au mai făcut reparaţii de întreţinere în anii 1960 şi 1967. Între anii 1955-1962 a slujit ca preot II, părintele Ioan Mareş, actualmente Preasfinţitul Ioachim Vasluianul, episcop al Huşilor.Următorul preot slujitor la biserica Sfântul Nicolae este părintele Popa Jenică. În anii 1980-1981 biserica a fost pictată de pictorul Macovei Dumitru din Moineşti, s-a înlocuit catapeteasma cu una nouă din stejar sculptat, cu strane noi, executându-se renovări capitale, în interior şi exterior.

După decesul preotului Popa Jenică este numit preot Maxim Alexandru, care nu reuşeşte să stea mult, din cauza presiunilor politice locale şi judeţene. La sfatul şi la rugămintea Episcopiei, face schimb de parohie cu preotul Ciobanu Nelu, de la Comăneşti în anul 1987. În anul 1992 este numit al doilea preot, în persoana părintelui Aniculoaie Gheorghe, iar în 2003, cel de-al treilea – părintele Enea Daniel.

Datorită faptului că biserica veche nu mai corespundea ca dimensiuni cerinţelor credincioşilor şi datorită unor fisuri mari în ziduri, ce puneau în pericol viaţa celor ce participau la sfintele slujbe, în anul 1994 s-a hotărât ridicarea unui nou lăcaş de cult. În anul 1998, biserica veche a fost demolată, iar pe locul ei s-a ridicat o falnică catedrală după planurile arhitectului Viorel Dorneanu din Bacău. Toate cheltuielile au fost şi sunt suportate de enoriaşii parohiei, primăria oraşului şi cu sprijinul substanţial al Schelelor de Petrol din Moineşti. În prezent biserica este finisată în exterior şi pregătită tencuiala pentru pictura ei interioară.

La 29 mai 2004 Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române(pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei) şi Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul au binecuvântat şi sfinţit sediul radio Trinitas Moineşti din turla bisericii.Era singurul sediu de radio din ţară ce funcţiona în turla unei biserici.

La 5 septembrie 2010 a fost oficiată slujba de sfinţire a altarului bisericii de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.Biserica a fost ridicată la rangul de catedrală,primind şi cel de-al doilea hram,Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,ocrotitoarea petroliştilor şi a municipiului Moineşti.

Biserica este construită din cărămidă şi beton,având un plan de cruce greacă trilobată cu o navă centrală şi două nave laterale,cu o lungime de 32m şi o lăţime de 15m.Pe verticală are un regim de înălţime format din parter şi două nivele parţiale,cu înălţimea maximă de 11,32m la pronaos, 21,50m la cupolă naos în interior şi 28,60m la vârful turnului cel mai înalt.

În ce priveşte activitatea culturală desfăşurăm proiecte educative în parteneriat cu grădiniţele,şcolile şi liceele din Moineşti.Încercăm să atragem tinerii la biserică prin întâlniri cu ei duminica,oferire de cărţi şi reviste cu caracter religios.La sărbătorile mai deosebite oferim credincioşilor broşuri cu acatistul sau viaţa sfântului prăznuit în ziua respectivă.În majoritatea duminicilor de peste an au loc în biserică cateheze pe diferite teme.

Răspunsurile la Sfânta liturghie din duminici şi sărbători sunt date de corul ,,Theotokos’’(,,botezat’’ aşa de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul) dirijat de doamna educatoare Nichifor Lucica.

În plan social-filantropic,în ajunul Crăciunului şi cu ocazia sfintelor sărbători de Paşte,oferim 25-30 pachete cu alimente familiilor mai nevoiaşe,aducând în acest fel un strop de bucurie şi în casele lor şi îndemnând enoriaşii să fie darnici şi iubitori de aproapele.O parte din banii adunaţi cu ocazia hramului Naşterea Maicii Domnului sunt donaţi aşezământului social de la Hârja pentru ajutorarea bătrânilor instituţionalizaţi acolo.La început de an şcolar ajutăm cu îmbrăcăminte,încălţăminte şi rechizite câţiva copii din familiile mai nevoiaşe din parohie.

În cel mai scurt timp,cu ajutorul Primăriei Moineşti,vom da în folosinţă un aşezământ social,într-o clădire complet renovată.

Parohia este formată din 1196 familii având un număr de 3935 credincioşi.
Biserica parohială este situată pe strada Libertăţii nr.6,având hramurile Naşterea Maicii Domnului-8 septembrie şi Sfântul Ierarh Nicolae-6 decembrie.

Parohia are şi un site : ,,Catedrala Naşterea Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae,Moineşti’’.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.