Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul evenimentelor care...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creștinii ortodocși marchează triumful dreptei credințe asupra ereziei iconoclaste și asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de Sfântul Patriarh Metodie al...

mai multe detalii
PAROHIA Sf. Gheorghe

BISERICA
Parohie: categoria I urban, 2000 familii
Biserica: „Sfântul Gheorghe” - Moineşti
Data ridicării: 1860
Data târnosirii:
Pictura: 1937, pictor Jean Dumitrescu
Renovarea picturii: 1983
Reparaţii capitale ale bisericii: 1975

Vizite arhiereşti:
7 mai 2009 – P.S. Ioachim Băcăuanul – Sfinţirea Aşezământului social filantropic 

PREOŢI SLUJITORI

   Preot paroh: Sorin Nicolae Bârzu, născut 16.05.1975
Studii:
            Grup Şcolar Industrial Roman – promoţia 1993
            Facultatea: Electrotehnică Braşov – promoţia 1998
            Facultatea: Teologie Sibiu – promoţia 2002
            Studii postuniversitare: Master – promoţia 2008
Anul hirotoniei: 22 aprilie 2001 pe seama Parohiei Leontineşti
Anul hirotesiei: 2007 – iconom stavrofor
Parohii păstorite: mai2001 – februarie 2017: Parohia Leontineşti
Starea civilă: căsătorit, 4 copii 
Telefon: 0740-00.65.67


Preot 2: Ştefan Sardeni
Studii:
            Seminarul Teologic Mănăstirea Neamţ, promoţia 1977
            Facultatea de Teologie Bucureşti
Anul hirotoniei: 1980
Anul hirotesiei: 1995 – iconom stavrofor
Parohii păstorite:   Parohia „Sf. Voievozi” Darabani
                                   Parohia Valea Arinilor
                                   Parohia „Sf. Apostoli” Găzărie
                                   Parohia „Sf. Gheorghe” Moineşti
Starea civilă: căsătorit, 5 copii
Telefon: 0234362110, 0742096757

Preot 3:  Dragoş Mihai Nistor
Studii:
            Seminarul Teologic Roman, promoţia 1998
            Facultatea de Teologie Oradea, promoţia 2002
Studii postuniversitare: Studii aprofundate – 2003
Anul hirotoniei: 6 decembrie 2002 pe seama Parohiei Româneşti
Anul hirotesiei:
Parohii păstorite: Parohia Româneşti: 2002 – 2009
                                 Parohia „Sf. Gheorghe” Moineşti: 2009 - prezent
Starea civilă: căsătorit, 2 copii
Telefon: 0234362422, 0744498641




Primele menţiuni documentare despre oraşul Moineşti şi despre Parohia şi Biserica Sf. Gheorghe datează de la începutul sec. al XV-lea.numele localităţii şi al bisericii apare menţionat într-un act din 28 oct 1439 dat la Suceava, prin care Iliaş Voievod, domn al Ţării Moldovei şi fratele său Ştefan Voievod, dăruiesc boierului Giurgea Moian, satele Moeneşti şi Tăteşti. În monumentala sa operă Descriptio Moldaviae- 1716- întâia monografie geografică românească - cărturarul umanist Dimitrie Cantemir face observaţii asupra Moineştilor, iar două secole mai târziu, Nicolae Iorga îl readuce în conştiinţa oamenilor ca pe un târguşor cu drumuri pietruite şi cu o arhitectură semirurală. Celelalte aşezări din perimetrul localităţii Alboteşti, Lucăceşti, Găzărie, Lunca, Văsieşti, Hangani, au fost la început sate de răzeşi, apoi au devenit proprietatea unor boieri şi a Mănăstirii Bistriţa, după care în ultima parte a sec XIX-lea au trecut în domeniull diverselor societăţi petroliere.

La sfârşitul sec al XVIII-lea, Moineştiul a ajuns la rangul de târg, iar mai târziu în 1864, ca urmare a aplicării legii cu privire la organizarea administrativă a ţării, a trecut în rândul comunelor rurale . În 1921 localitatea se transformă în comună urbană, ca urmare a creşterii numărului populaţiei şi înglobării cartierelor Lunca şi Găzărie, urmate în 1932 de satele Văsieşti şi Hangani. În 1950 oraşul Moineşti devine sediu raional care cuprindea comunele de pe Valea Trotuşului , de la Ghimeş la Dărmăneşti şi localităţile de pe Valea Tazlăului de la Balcani şi Strugari până la Poduri şi Bucşeşti. În 1968 devine oraş de sine stătător în cadrul judeţului Bacău, atunci când s-au desfiinţat raioanele.

Pe locul Bisericii actuale cu hramul Sf. Gheorghe, se găsea demult o poiană vastă, iar pe raza cartierului Văsieşti trăiau cu propriile rânduieli ostaşii moldoveni însărcinaţi să păzească linia care desparte teritoriul Moldovei de cel al Transilvaniei. Comandantul micii garnizoane stabilite în acest loc se numea Văsui, de la care provine numele satului-Văsieşti.

Pe întinderea de pământ-nepopulată în trecut - unde se înalţă acum Biserica Sf. Gheorghe, au fost înhumaţi oştenii moldoveni ai domnitorului Ştefan Cel Mare , căzuţi în luptele răzleţe cu trupele ungare ale regelui Matei Corvin, zdrobite la 15 decembrie 1467 în istorica bătălie de la Baia-Fălticeni, şi retrase în dezordine pe actualele locuri.

Informaţiile transmise prin scris sau prin tradiţie, confirmă faptul că biserica din lemn cu hramul Sf. Gheorghe, a fost construită pe la 1500 de Maria şi Drăghiţa, nepoatele comandantului Ilie Sanga, aşa cum reiese din documentele domnitorilor Petru Rareş din 8 martie 1533 şi Alexandru Lăpuşneanu din 9 aprilie 1560, pe mormântul unchiului lor Sanga Ilie – în amintirea unchiului lor şi a eroilor neamului, înhumaţi în cimitirul acestui sfânt locaş.

Biserica actuală a fost ctitorită în 1860 cu eforturile localnicilor, la îndemnul a doi comercianţi Ghinea Bacalu şi Andrei Ursu, care ţineau de această parohie şi care au fost încredinţaţi prin vis să dureze o biserică cu hramul Sf. Gheorghe pe acest loc.

Întâiul paroh al acestui locaş a fost Pr. David Climescu, absolvent al Seminarului Teologic din Roman, cleric luminat şi bun patriot , care în 1864 a înfiinţat în propria sa locuinţă prima şcoală publică din târgul Moineştilor, fiind totodată învăţător şi director al acestei instituţii de învăţământ. În 1880 preotul David Climescu donează toate bunurile şi întreaga locuinţă pentru şcoală, se călugăreşte şi funcţionează ca director al Seminarului Central din Bucureşti, apoi este uns ca episcop de Buzău cu numele de Dionisie al II - lea Climescu.

Un  alt  preot  moineştean  cu  însuşiri  remarcabile  şi  vrednic  de  apreciere  deosebită  a  fost  preotul  Ştefan  Dorneanu,  care  împreună  cu  socrul  său,  preotul  Gheorghe  Antohi  a  renovat  complet  biserica  Sf.  Gheorghe.Începând  cu  1950  parohia  este  condusă  de  preotul  Vichentie   Mocanu  care  a  contribuit  decisiv  la  construirea  în  1954  a  Casei  Parohiale  şi  a  extinderii  bisericii  în  1974.

În  1978,  paroh  devine  preotul  Andrioaie  Ioan, care  între  anii  1981-1983  a  înlesnit  finalizarea  lucrărilor  de  tencuire  a  bisericii  cu  praf  de  piatră  şi  a  împrejmuirii  cimitirului  cu  gard  metalic.

Catapeteasma  actuală  a  bisericii  Sf.  Gheorghe  datează  din  anul  1859,  iar  pictura  interioară  şi  exterioară  a  fost  executată  în  1937  de  pictorul  bucureştean  Jean  Dumitrescu,  restaurată  mai  târziu,  în  1976,  de  Olga  Gonceanu  şi  în  1983  de pictorul  Dumitru  Macovei.  La  28  august  1983  s-a  resfinţit  această  Sf. Biserica  de  P.S. Eftimie  Luca, Episcop  al  Eparhiei  Romanului  şi  Huşilor,  preot paroh  fiind  Pr.  Protopop  Andrioaie  Ioan.

Din  anul  2002,  cu  data  de  1  februarie,  preot  paroh  este  Pr. Sardeni  Ştefan.
În  septembrie  2002  s-a început construirea lăcaşului ,,Aşezământul  social-filantropic  Sf.  Gheorghe”, care a fost sfinţit în anul 2004 de către P.S. Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului.

         Renovări de-a lungul timpului
Astfel, incendiul  izbucnit în 1810 de pe urma căruia  a avut de suferit şi aşezământul  a impus reînnoirea din temelii, în deceniile următoare, în primul rând a bisericii care a fost construită din piatră şi cărămidă, cu ziduri groase de un metru, în mijlocul cimitirului, între anii 1850 – 1860 tot cu hramul “Sfantul Gheorghe”.
Vechimea bisericii precum şi factorii de mediu au făcut necesare, de-a lungul timpului, realizarea a numeroase lucrări de reabilitare şi conservare.In anul 1974, in timpul preotului Vichentie Mocanu, care era si protopopul Protoieriei Moinesti, s-a extins biserica.
În anul 1937 biserica a fost pictată de pictorul Jan Dumitrescu din Bacău, pictura în tehnica ulei, care a fost spălată şi renovată de două ori, ultima dată în anul 1983, când s-au făcut şi reparaţii capitale interioare şi exterioare. Biserica a fost acoperită cu tablă zincată şi tencuită exterior în praf de piatră, încununându-se lucrările la data de 28 august 1983, când a fost resfinţită de către P.S. Eftimie, episcop al Eparhiei Romanului, preot paroh şi protopop al Protopopiatului Moineşti fiind preot Ioan Andrioaie.
             Pe locul unde a fost  biserica distrusă de incendiu, în anul 1982 s-a construit clopotniţa, separată de actuala biserică, ce se află şi azi în stare bună.
 Odată cu trecerea anilor, provocările sociale cărora biserica este chemată să le facă faţă au crescut considerabil în ultimii ani, iar multitudinea lor îndreptăţeşte ideea că trăim vremuri istorice de un dinamism şi de o complexitate fără precedent.
Prin urmare, s-a creat necesitatea executării de lucrări de reabilitare şi extindere a bisericii, cu efect direct asupra întregii arhitecturi a bisericii, în care să se desfăşoare activităţi culturale, sociale şi misionare.
Din anul 2008, a fost demarat un amplu proiect, de restaurare a sfântului lăcaş, sub coordonarea părintelui paroh Pr. Ştefan Sardeni, secondat îndeaproape de părinţii slujitori: Pr. Petre Moraru şi Pr. Dragoş Nistor. Lucrările au constat în: extinderea bisericii cu cca. 7-8 metri în partea de vest, schimbarea totală a acoperişului după un proiect nou stil moldovenesc-ştefanian, acoperit cu tablă Lindab, restaurarea picturii, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie metalică, înlocuirea pardoselii de lemn cu gresie, montarea centralei termice, construirea de mobilier nou din stejar sculptat. În curtea interioară, s-a realizat pardosirea cu pavele, tencuieli exterioare, porţi noi metalice, în următoarea ordine cronologică:    
-    În anul 2009 au continuat investiţii realizate, inclusiv finanţările obţinute de la Ministerul Culturii şi Cultelor în sumă de 110.000 lei, în două tranşe, respectiv 50.000 lei şi 60.000 lei, pentru executarea lucrărilor de extindere a bisericii, consolidarea fundaţiilor şi restaurarea parţială a zidăriei.
-    Spre sfârşitul anului  2010, s-au finalizat lucrările specifice înlocuirii acoperişului bisericii.
-    În anul 2011 s-au realizat  lucrările de înlocuire a tâmplăriei inclusiv a tâmplăriei de la turla bisericii cu respectarea şi  conservarea  elementelor de arhitectură, executarea pardoselilor şi a zonei de acces  a Bisericii “Sfântul  Gheorghe” Moineşti.
-   În anul 2012 s-au realizat lucrările de restaurare a picturii bisericii prin pregătirea suprafeţelor pentru pictură şi vernisare NAOS şi restaurarea a 51 de icoane din Catapeteasma Bisericii.
Lucrările de reabilitare au avut ca rezultat realizarea de lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice de interes local, conservarea pe cât posibil a elementelor de arhitectură şi păstrarea valorii artistice a bisericii.
Lucrările menţionate au fost executate din fonduri Alocate de Consiliul Local, al unor oameni de bine al căror nume şi faptă la cunoaşte Dumnezeu, însă, cea mai mare parte a cheltuielilor au fost suportate de credincioşii parohiei “Sfântul Gheorghe”.
Pe 27 mai 2012 în Duminica a VII-a după Înviere, efortul depus de fiecare se vede încununat, prin săvârşirea slujbei de târnosire a bisericii “Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, de către P.S. Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

    Cimitirele

Cimitirul bisericii “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Moineşti este în suprafaţă de 14.761 mp şi este situat pe Str. Vasile Alecsandri, nr. 56, oraşul Moineşti.
Începând cu anul 2013 Consiliul Local al municipiului Moineşti a acordat cu titlu gratuit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 24.09.2013, drept de folosinţă a unei suprafeţe de 35.000 mp pentru amenajarea unui cimitir.

Activităţi sociale şi filantropice

Activitatea culturală
Educaţia creştină reală are o proiecţie evidentă şi imediată în viaţa socială, deoarece nici o motivaţie a eticii nu poate fi atât de puternică precum cea spirituală. Biserica e un loc de manifestare duhovnicească care aduce bucurii, şi bucuriile înmulţesc bucuriile, biserica a fost întotdeauna promotoarea bunei-înţelegeri, susţinute de rugăciune permanentă şi efort constant de comunicare şi dialog.

Activitatea filantropică

Un obiectiv principal al Parohiei îl constituie acţiunile culturale, sociale şi filantropice din care amintim:
-    ridicarea  Monumentului  Eroilor  Moldoveni  căzuţi  în  luptele  lui  Ştefan  cel  Mare  de  la  Baia-Suceava;
-    activităţi  de  întrajutorare  a  sinistraţilor  de  pe  Valea  Trotuşului;
-    activităţi  de  întrajutorare  a  sinistraţilor  din  Banat;
-   în perioada 2006-2008 a iniţiat şi susţinut programul şcoala după şcoală  în prteneriat cu Municipiul Moineşti pentru  Şcoala George Enescu  beneficiind un număr de 30 de elevi cu probleme Sociale;
-    începând cu anul 2009 susţine financiar funcţionarea Centrului de zi Cuvioasa Paraschieva Moineşti
-    în anul 2014 a fost înfiinţată Asociaţia Aşezământul Social Filantropic “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Moineşti având ca scop acţiunile de caritate, ajutorarea bătrânilor, copiilor, familiilor defavorizate precum şi acţiuni de combatere a marginalizării sociale, încurajarea dezvoltării persoanei umane în comunitate prin solidaritate  şi angajament social şi îmbunătăţirii calităţii vieţii în condiţiile stabilite în Actul constitutiv şi în Statutul Asociaţiei.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.