Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Româneşti

BISERICA
Parohie: categoria 3 rural - 130 familii
Biserica: „SfinÅ£ii Arhangheli Mihail ÅŸi Gavril” din satul RomâneÅŸti, comuna BereÅŸti Tazlău
Data ridicării: 1851
Data târnosirii: 1851
Pictura:
Renovarea picturii: 1952, pictor Jean Dumitrescu
Reparaţii capitale ale bisericii: 1910, 1925

Vizite arhiereÅŸti: 2007 – PS Ioachim Băcăuanul

PREOTI SLUJITORI
Preot paroh: Neculcea Claudiu Gabriel
STUDII
Seminarul: "Veniamin Costachi" Manastirea Neamt, promotia 2008-2012
Facultatea: Facultatea de Teologie "Dumitru Staniloae" Iasi, promotia 2012-2016
Studii postuniversitare: Anul I Master, Facultatea de Teologie "Dumitru Staniloae" Iasi
Anul Hirotoniei: 2016
Anul Hirotesiei: -
Parohii pastorite: -
Stare civila: casatorit
Telefon: 0751530527
Vechea denumire a satului a fost StroieÈ™ti, iar azi RomâneÈ™ti, fiind aÈ™ezat la gura pârâului Cernu, care se varsă în Tazlăul Mare, având ca vecini satele: Tescani, BereÈ™ti-Tazlău È™i Buleni. Numele satului vine de la întemeietorul său Popa Stroe care, la 15 Martie 1497 cumpără de la Marina, fiica logofătului Mihai Berescu mai multe hectare de pământ.

ÎnfiinÈ›at pe dealul StroieÈ™ti, de unde îÈ™i trage numele, locuitorii se mută mult mai târziu, pentru a fi mai aproape de albia Tazlăului Mare. Poienile È™i pomii fructiferi ce se găsesc pe dealul StroieÈ™tilor ne arată că aici a fost un sat.

Numele de RomâneÈ™ti vine de la un răzeÈ™ bogat, care se numea Roman, care la început a întemeiat un cătun, iar mai apoi un sat. Satul StroieÈ™ti (ulterior RomâneÈ™ti) este trecut în hârÈ›ile Moldovei din anii 1790, 1833 È™i în harta statistică rusească de la anul 1839, cu un număr de 52 de familii.

Marele dicÈ›ionar geografic al României – 1902: „StroieÈ™tii au secÈ›ia RomâneÈ™ti, plasa Tazlăul de Jos, comuna BereÈ™ti, la 3 km de BereÈ™ti. Are o populaÈ›ie de 241 locuitori, o biserică clădită de locuitori la 1824 È™i reparată la 1890, cu 2 cântăreÈ›i”.

Aflăm din Anuarul Eparhiei Romanului – 1936, că viaÈ›a spirituală are un nou început în Biserica lui Hristos la anul 1851, iar preotul Ghidibaca, originar din acest sat, a slujit în ea, probabil fiind È™i ctitorul ei.

Unele mărturii spun, că biserica a fost zidită în anul 1851, cu ajutorul călugărilor de la Mânăstirea „Sfântul Sava” – BerzunÈ›i, în stil moldovenesc. Spunem acest lucru È™i datorită faptului că, încă nu se cunosc ctitorii reali, dar probabil din smerenie È™i râvna lor pentru de a ridica o biserică din dragoste pentru Hristos, nu È™i-au lăsat numele scris în nici un act sau manuscris.

Potrivit domnului profesor Ioan Cozma, cel care a alcătuit „Monografia satului Tescani” (aducem aminte că până în anul 1993, satul RomâneÈ™ti era filie a Parohiei Tescani), el aduce câteva informaÈ›ii preÈ›ioase cu privire la biserica din RomâneÈ™ti È™i spune astfel într-un Liturghier, tipărit la Mânăstirea NeamÈ› în anul 1860, adus la biserica din satul RomâneÈ™ti: „Aceasta Sfântă Liturghie s-a cumpărat de preot Gavril Ghibidaca la sfânta biserică de pe moÈ™ia StroieÈ™ti È™i va fi dăruită în veci, spre amintirea preoÈ›ilor ce vor sluji în acest sfânt lăcaÈ™; adusă de Neculai Luca de la Mânăstirea NeamÈ›ului, la 8 Aprilie 1867. Transcris de preotul Gheorghe Dospinescu la 18 August 1869.” Pe verso citim : “Pr. Gavril Ghidibaca (184?-187?), Pr. Ioan Dospinescu (1854-1887), Pr. Gheorghe Dospinescu (1876-1904) – spre memorie am scris acestea astăzi 20 Octombrie 1983” Pr.Theodor Zotta . Mai jos, la 29 Iunie 1931, cântăreÈ›ul Ilie Popa a scris : „Pr. Theodor Zotta (1904-1907), Pr. Alex Vasiliu (1907-1910) Pr. Nicolae Pricopie (1910-1915)”.

Nu se cunoaÈ™te numele ierarhului care a sfinÈ›it biserica È™i nici pictorul care a pictat-o, dar un lucru este cert, că în biserica de la RomâneÈ™ti, închinată “SfinÈ›ilor Voievozi”, în decursul celor 160 de ani de existență, nu s-a întrerupt viaÈ›a spirituală, liturgică, dar nici biserica nu a suferit din cauza lipsei de personal clerical, indiferent de perioadă.
În “Anuarul Eparhiei Romanului” – 1936, aflăm că biserica filială “SfinÈ›ii Voievozi” cu satele RomâneÈ™ti È™i Gura Cernului, este construită din zid la 1851, de enoriaÈ™i, reparată la anul 1910 È™i 1925 de enoriaÈ™i, în stare bună – precizăm faptul că nu È™tim dacă a fost resfinÈ›ită.

Biserica din satul RomâneÈ™ti deÈ›ine un cimitir, cu o suprafață de 5175 metri pătraÈ›i, care se află în vecinătatea bisericii.
În luna Septembrie a anului 1993, s-a resfinÈ›it biserica de către P.S. Ioachim Vasluianul, în timpul preotului Gheorghe Pânzaru.

Începând cu anul 2003, Biserica filială RomâneÈ™ti devine parohie, odată cu venirea preotului Nistor DragoÈ™. Din anul 2004, au început ample lucrări de executare la consolidarea bisericii, în acelaÈ™i timp se începe repictarea bisericii. Din 2009, odată cu venirea preotului Emilian Lazer, s-a continuat pictarea bisericii în tehnica tempera, È™i s-a finalizat construcÈ›ia casei praznicale È™i s-a construit casa parohială, începută în anul 2010.

Încununarea tuturor acestor eforturi s-a făcut în ziua de 28 August 2011, când a avut loc sfinÈ›irea bisericii de către PreasfinÈ›itul Ioachim Băcăuanul.
În prezent, parohia are un număr de 90 de familii È™i 30 de văduvi, față de 161 de familii cât număra în anul 1967, conform registrului de inventariere făcut în acea perioadă.

Începând din anul 2010, biserica colaborează strâns cu È™coala din localitate, organizându-se activități catehetice cu copiii, pelerinaje prin È›ară cu credincioÈ™ii È™i, totodată, se implică activ în activitatea filantropică la nivel parohial.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.