Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA ProhozeÅŸti II

BISERICA
Parohie: categoria 3 - rural - 180  familii
Biserica 1: „SfinÅ£ii Arhangheli Mihail ÅŸi Gavriil ” din ProhozeÅŸti
Data ridicării: 1640 prima atestare documentară, 1860 actuala biserică
Data târnosirii: 27.10.1996
Pictura: 2007-2008, pictor Zărnescu Jan din comuna Caşin
Renovarea picturii:
Reparaţii capitale ale bisericii: 1860-1891, 1926, 1961, 1994-1996

Vizite arhiereÅŸti:
1996 – P.S. Eftimie al Romanului

PREOÅ¢I SLUJITORI     
Preot: Iulian Neagu, născut la 02.05.1982
Studii:
            Seminarul „Sfântul Gheorghe” Roman, promoÅ£ia 2003
            Facultatea: Teologie „Andrei Åžaguna” - Sibiu, promoÅ£ia 2007
Studii postuniversitare:
Anul hirotoniei: 2010, 14 februarie pe seama parohiei ProhozeÅŸti 2
Anul hirotesiei:
Parohii păstorite: Prohozeşti
Starea civilă: căsătorit, doi copii
Telefon: 0740687338, 0767920884
Biserica "SfinÅ£ii Voievozi" se află în partea de est a satului ProhozeÅŸti, pe terasa superioară a râului Tazlăul Sărat, pe locul numit Hăineală, la 3 km. de centrul comunei Poduri. După unele documente satul are o vechime de peste 500 ani, fiind atestat documentar încă din timpul lui Alexandru cel Bun. Acesta, la 8 aprilie 1419 dăruia lui Dragomir ÅŸi lui IoaneÅŸ, fiii lui Åžtefan a lui Borâlă, mai multe sate, printre care: ProhozeÅŸti ÅŸi Poiana lui OpriÅŸ pe Tazlăul Sărat, cu hotarele stabilite de ŞăndriÅŸor ÅŸi IliaÅŸ CiaÅŸnic. Documentele satului risipindu-se, nu mai deÅ£inem astăzi decât ÅŸtiri de la recensămintele din 1772-1774 când, dintre cele 44 de case, 34 erau birnice. La acea dată mai figurau în ProhozeÅŸti un număr de 20 panÅ£âri ispravniceÅŸti, un preot ÅŸi un diacon. În Condica Liuzilor din anul 1803 satul este mentionat ca răzăşesc. Condica Vistieriei Moldovei din 1816 consemna pentru ProhozeÅŸti un număr de 95 birnici, care plăteau pe un sfert de an biruri în valoare de 490 lei. În sat se mai aflau ÅŸi doi scutiÅ£i de către logofătul Constantin BalÅŸ ÅŸi unul de postelnicul Ioniţă Sturza.

La 5 septembrie 1826 un anume Ion, fiul monahului Ciosu, răzăş din satul ProhozeÅŸti, împreună cu Spiridon Ciosu din satul Cernu, făceau danie schitului Savu doi stânjeni de pământ în hotarul numit MăzănăieÅŸti.

Biserica "SfinÅ£ii Voievozi" a fost construită la anul 1640, din lemn, dar nu avem documente în acest sens, singurele marturii fiind pisania ÅŸi înscrisul de la porÅ£ile de intrare.

La recensământul din anii 1772-1774, aici oficiau slujba religioasă Preotul Toader ÅŸi Diaconul Enache. Se presupune că un oarecare Condrea ar fi ctitorul bisericii. Mai târziu slujea Preotul Al. Ciosu. În 1809 îi întâlnim pe Preotul Constantin Condrea, diaconul Ion Condrea ÅŸi pe Solomon Călugărul. Printre ctitori mai figurează Condrea Sandul ÅŸi Pr. Constantin Condrea.

În Marele DicÅ£ionar geografic al României din 1902, biserica "SfinÅ£ii Voievozi" din ProhozeÅŸti este consemnată a fi construită în 1860, ceea ce nu corespunde chiar cu inscripÅ£iile de pe crucile de piatră din cimitir. Am găsit o cruce foarte veche, din 1812 scrisă în slovă veche, dar sunt astfel de cruci ÅŸi mai vechi, dar greu de descifrat.

În Anuarul din 1936 apare ca aparÅ£inător de Biserica "SfinÅ£ii Voievozi" ProhozeÅŸti-vale ÅŸi satul Negreni, situat în partea de est, deasupra râului Tazlăul Sărat.

În Repertoriul lui Nicolae Stoicescu, care este mai actual, se arată că biserica ar fi fost construită în anul 1800 ÅŸi reclădită în anul 1860, ceea ce ar părea mai aproape de realitate.

De-a lungul vremii au fost efectuate mai multe reparaÅ£ii: în 1860, 1891, 1926, 1961.
Cea mai importantă lucrare de reparaÅ£ii capitale a avut loc între anii 1994-1996, sub coordonarea Preotului paroh Petru Moraru, ajutat de Consiliul Parohial, din care mentionăm pe cântăreÅ£ul Cezar Sava ÅŸi pe: Niţă Marin, Buhalău V. Neculai, Nică Ifrim, Ion Matei, Neculai Pribeagu, Vasile Păscăluţă, ÅŸi altii.

Pentru a face faţă cerinÅ£elor misiunii de astăzi, biserica a fost extinsă, prelungindu-se naosul cu aproximativ opt metri, ridicându-se ÅŸi un turn deasupra, s-au decupat părÅ£ile laterale la strane ÅŸi s-au făcut abside. Pe aceste abside de la strane s-au construit două turnuri mai mici. S-a construit o noua clopotniţă, întrucât cea veche prezenta pericol de prăbuÅŸire, fiind construită din piatră de râu ÅŸi avariată în urma cutremurului din 4 martie 1977. S-a turnat ÅŸi un clopot nou, cel vechi fiind crăpat. S-au confecÅ£ionat porÅ£i de stejar, sculptate, cu acoperiÅŸ din lemn ÅŸi ÅŸindrilă, la intrarea în cimitir, precum ÅŸi gard din lemn împrejurul bisericii ÅŸi cimitirului. În curtea bisericii, cât ÅŸi în afară s-au turnat alei din beton ÅŸi s-a construit o magazie pentru materiale. În interiorul bisericii s-au realizat următoarele: catapeteasmă, strane, tronul împărătesc, tronul Maicii Domnului, toate din lemn de stejar sculptat. Lucrările din interior au fost efectuate de meÅŸterii: înv. Costică Pruteanu, Ciubotaru Petrică, Costică Drăgulin. Catapeteasma ÅŸi icoanele au fost pictate de pictorul Macovei Dumitru din MoineÅŸti.

Toate cheltuielile de construcţii şi reparaţii au fost suportate de enoriaşi, la care s-au mai adăugat: inginerii C. Săftoiu, D. Badea, Alexandru Preda, Constantin Condrea - fiul satului, şi alţii.

Prin donaÅ£ia unei parcele de pământ de către Åžova V. Vasile, s-a extins cimitirul.

La data de 27 octombrie 1996 a fost resfinÅ£ită biserica de către PreasfinÅ£itul Eftimie Luca al Romanului, în fruntea unui sobor de preoÅ£i ÅŸi diaconi, protopop de MoineÅŸti fiind Pr. Petru Todeancă. Cu această ocazie Preotului iconom stavrofor Petru Moraru, parohul acestei biserici, pentru activitatea depusa de-a lungul timpului, i s-a acordat distincÅ£ia purtător de brâu roÅŸu.

În anul 2003, Åžtefan Pintilie din MoineÅŸti a construit la intrarea în curtea bisericii, o troiţă de marmură albă.

Tot în anul 2003 a început construcÅ£ia unei case praznicale, pictată în ulei de pictorul Dorel Arseni. Acest aÅŸezământ social-filantropic care are în componenţă: sala mare cu capacitate de 100 persoane, bucătărie, cămară alimente ÅŸi birou parohial, a fost dată în folosinţă pe 21 noiembrie 2006.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.