Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Păltiniş

BISERICA
Parohie: categoria 3 rural -158 familii
Biserica 1: „Schimbarea la Faţă a Domnului ” din  PăltiniÅŸ
Data ridicării: 1998
Data târnosirii:
Pictura: 2008 - 2010, pictură în tehnica „fresco”, pictor RoÅŸcan Aurel
Renovarea picturii:
Reparaţii capitale ale bisericii:
Vizite arhiereÅŸti:
1992 – P.S. Ioachim Vasluianul, sfinÅ£irea locului viitoarei biserici
                               2003 – P.S. Ioachim Băcăuanul 
                               2005 – I.P.S. Pimen
                               2008 – P.S.Ioachim Băcăuanul
PREOÅ¢I SLUJITORI     
Preot: Pădureanu Mihai Cristian, născut în 01.08.1973
Studii:
            Seminarul teologic „Sfântul Gherghe” – Roman, promoÅ£ia 1995
            Facultatea: Teologie „Dumitru Stăniloaie” – IaÅŸi, promoÅ£ia 1999
Studii postuniversitare:
Anul hirotoniei: 1997, 1 iunie, pe seama parohiei CiugheÅŸ
Anul hirotesiei: 2008, iconom
Parohii păstorite:
1 iunie 1997 – 1998 Parohia CiugheÅŸ
1 iulie 1998 – prezent Parohia PăltiniÅŸ
Starea civilă: căsătorit, 3 copii
Telefon: 0741171573
     Parohia PăltiniÅŸ, din punct de vedere administrativ, deserveÅŸte comunitatea creÅŸtinilor ortodocÅŸi din satul cu acelaÅŸi nume situat în comuna Asău, judeÅ£ul Bacău. Din punct de vedere administrativ - bisericesc ea aparÅ£ine de Protoieria MoineÅŸti, parte integrantă a Arhiepiscopiei Romanului ÅŸi Bacăului.

Satul PăltiniÅŸ este un sat pitoresc de munte aÅŸezat pe cursul râului Asău care izvorăşte din vârful „Mormântul Ciobanului”, de pe platoul RăchitÅŸ, din munÅ£ii GoÅŸmanului (1474 m).

      Acesta, în drumul său desparte în două munÅ£ii Tarcăului. În stânga apei se întind munÅ£ii PăltiniÅŸ (1150 m) cu vârfurile GoÅŸman (1305 m), Stirigoi (1247 m), Rotundu (1400 m), iar în dreapta munÅ£ii Balint cu vârful Toaca (1250 m), Geamăna (1442), MeriÅŸor (1304 m), Socer (1200 m), Rădvan (1304 m) ÅŸi Preotesei (1160 m), pentru ca apoi să se varse în râul TrotuÅŸ.   

       Ca afluenÅ£i de seamă ai râului Asău îi amintim doar pe cei care străbat satul PăltiniÅŸ ÅŸi întregesc reÅ£eaua hidrografică a acestuia. Astfel, întîlnim pe partea stângă Înţărcătoare, denumit astfel întrucât aici, pe un platou, odinioară ciobanii înţărcau mieii, PăltiniÅŸ, Izvorul – Alb, Pietrosul, care vine din podiÅŸul cu acelaÅŸi nume, unde se află islazul satului, Răţeni, iar apoi pe partea dreaptă urmează pârâul lui Iacob.

        Istoria satului PăltiniÅŸ este strâns legată de evoluÅ£ia comunei Asău din care face parte. Prima atestare istorică a acestei zone apare în anul 1442,  când un hrisov dat de domnitorul Moldovei Åžtefan II (1442-1447)  Mănăstirii BistriÅ£a aminteÅŸte de hotarele moÅŸiei LucăceÅŸti care se întindeau până la pârâul Nogea ÅŸi Apa Asău. De multe ori hotarele comunei Asău au suferit multe modificări făcând ca satul PăltiniÅŸ să aparÅ£ină la început comunei Apa Asău, pentru ca din anul 1968 să intre în componenÅ£a comunei Asău.

       Locuitorii acestor meleaguri erau puÅ£ini ca număr. Astfel, în anul 1827 în cătunul Asău existau un număr de  108 familii pentru ca mai apoi numărul acestora să crească la 254 în anul 1845. O perioadă de timp evoluÅ£ia populaÅ£iei va înregistra un trend crescător, astfel încât,  la recensământul din anul 1966 se evidenÅ£iau un număr 146 de locuinÅ£e cu 697 de suflete numai în satul PăltiniÅŸ. Această situaÅ£ie se va schimba de-a lungul timpului, pentru ca în urma recensământului din 2011 să apară un număr de 607 suflete.

        Din punct de vedere economic această zonă de munte a dus la dezvoltarea meseriilor legate de exploatarea  lemnului. Tot aici odinioară au funcÅ£ionat ÅŸi două sonde de extracÅ£ie a petrolului. În prezent locuitorii satului se confruntă cu lipsa locurilor de muncă, deoarece există numai câteva societăţi de exploatare lemnoasă cu un număr redus de muncitori. În plus, la aceasta contribuie ÅŸi situaÅ£ia dezastruoasă a investiÅ£iilor în infrastructură.

         Un loc aparte în viaÅ£a comunităţii l-a ocupat ÅŸcoala. Prima atestare a ei apare în anul 1919 fiind organizată de către funcÅ£ionarii fabriicii de cherestea Goetz veniÅ£i din Bucovina. Aceasta va funcÅ£iona pănă în1924 când se va înfiinÅ£a o ÅŸcoală  publică cu clasele I – IV, care îÅŸi va desfăşura activitatea în locuinÅ£ele sătenilor pentru ca, mai apoi, în anul 1947 să se construiască actualul edificiu.

        Începând cu anul ÅŸcolar 2012 – 2013, ÅŸcoala din sat a fost închisă din lipsa numărului de copii, rămânând să funcÅ£ioneze numai grădiniÅ£a.

        Un loc important în pleiada tradiÅ£iilor locale îl ocupă cele de Anul Nou (Ursul, Banda lui Bujor, PluguÅŸorul ) care împreună cu cele de pe Valea TrotuÅŸului sunt unicat .

       Locuitorii acestei zone sunt buni gospodari, dar ÅŸi niÅŸte creÅŸtini deosebiÅ£i întrucât au pus umărul la ctitorirea unei frumoase biserici din zid. Locul destinat construirii viitoarei biserici a fost atribuit de Primăria comunei Asău prin decizia nr. 7 din 5 martie 1991 în timpul mandatului de primar al domnului Åžtefan Potoroacă. De obÅ£inerea autorizaÅ£iei de construire ÅŸi întocmirea documentaÅ£iei necesare începerii lucrărilor de construcÅ£ie a bisericii s-a ocupat parohul Parohiei Apa Asău, P.C. Preot Bejan Petru. 

         Proiectul bisericii a fost întocmit de către domnii ingineri proiectanÅ£i: Dobreanu Dan ÅŸi Bănică Tiberiu.
     Slujba de sfinÅ£ire a locului bisericii a fost oficiată cu binecuvântarea PreasfinÅ£itului Eftimie Luca, de către  PreasfinÅ£itul Ioachim Vasluianul, episcop vicar al Episcopiei Romanului. Tot atunci s-a stabilit ca hramul acestei biserici să fie sărbătorit pe 6 august, la Schimbarea la Faţă a Domnului. La această slujbă au participat nu numai enoriaÅŸii viitoarei parohii, ci ÅŸi creÅŸtinii din împrejurimi.

        Din anul 1998, prin numirea tânărului preot Pădureanu Mihai Cristian ca paroh al nou înfiinÅ£atei parohii, lucrările de construire vor fi continuate de către acesta. În momentul preluării parohiei, construcÅ£ia se afla la nivelul fundaÅ£iei.

        Biserica este costruită în plan treflat cu o singură turlă în zona naosului, având următoarele dimensiuni:lungimea 18 metri, lăţimea 10 metri, iar înălÅ£imea de 22 metri. Materialele folosite la ridicarea zidurilor au fost cărămida, betonul armat ÅŸi bolÅ£arii din BCA. La acoperirea bisericii s-a folosit tablă zincată. Pe acoperiÅŸ au fost ridicate un număr de 5 sfinte cruci confecÅ£ioante din inox ÅŸi donate de domnul Florin CheptănuÅŸ, care a mai sprijinit ÅŸi cu alte ocazii efortul oamenilor de a ridica biserica.
        LocaÅŸul de cult este dotat cu centrală termică pe lemn, încălzirea făcându-se pe toată suprafaÅ£a pardoselei care este din gresie.

       Pictura bisericii a fost realizată între anii  2008 – 2012 cu binecuvântarea PreasfinÅ£itului Ioachim Băcăuanul, vicar al Episcopiei Romanului, în tehnica fresco, de către domnul RoÅŸcan Aurel, după un proiect  realizat de către doamna pictor bisericesc Ardeleanu Ecaterina. La plata lucrărilor de pictură, alături de creÅŸtinii parohiei noastre a contribuit în mod substanÅ£ial ÅŸi Primăria comunei Asău, prin reprezentanÅ£ii legali, domnii primari Potoroacă Åžtefan ÅŸi Rădulescu Constantin.

         Catapeteasma bisericii, din lemn masiv de stejar sculptat, a fost executată de către meÅŸteri populari din zona Mănăstirii NeamÅ£. Cheltuiala cu manopera catapetesmei a fost suportată de către arhimandrit Epifanie Bulancea de la Mănăstirea Măgura Ocnei. Materialul lemnos a fost donat de către Primăria Asău, în momentul începerii lucrărilor de construcÅ£ie a bisericii.Tot de către aceÅŸti meÅŸteri au fost realizate mai târziu ÅŸi strănile bisericii donate de credincioÅŸii parohiei.

        În prezent, Parohia cu hramul „Schimbarea la Faţă a Domnului”, din satul PăltiniÅŸ, comuna Asău, judeÅ£ul Bacău este deservită cu devotament de către părintele iconom Pădureanu Mihai Cristian care s-a ocupat îndeaproape de buna chivernisire a acestui edificiu având sprijinul ÅŸi rugăciunile PreasfinÅ£itului Ioachim Băcăuanul, epicop vicar al Arhiepiscopiei Romanului ÅŸi Bacăului.

         Cimitirul care deserveÅŸte satul PăltiniÅŸ are o suprafaţă de 2273 mp ÅŸi se află în imediata vecinătate a bisericii. Terenul aferent a fost cumpărat de la diverÅŸi cetăţeni.

           Parohia nu beneficiază de casă parohială ÅŸi nici de păduri sau fâneÅ£e.

          În anul 2005 satul PăltiniÅŸ a avut de suferit de pe urma inundaÅ£iilor. Atunci, pe lângă gospodăriile oamenilor (ÅŸi menÅ£ionez cele 6 gospodării luate de apă plus alte nenumărate pagube),  a avut de suferit ÅŸi biserica. O parte din terenul destinat cimitirului a fost luat de ape, punând în pericol mormintele din apropiere, iar podul de acces la biserică, proprietatea parohiei, a fost distrus. De atunci ÅŸi până în luna ianuarie 2008, când a fost inaugurat noul pod ridicat pe cheltuiala primăriei, morÅ£ii satului erau trecuÅ£i prin apă.

        Printre activităţile social culturale ÅŸi filantropice desfăşurate de-a lungul anilor în această parohie amintim:

1.    ApariÅ£ia unei foi parohiale intitulată “Ortodox în satul meu”,
2.    Concursuri de săniuÅŸ pentru copii cu premii,
3.    Atelier de confecÅ£ionare a mărÅ£iÅŸoarelor ÅŸi a felicitărilor cu ocazia venirii primăverii,
4.    Organizarea unui cor cu copiii din sat,
5.    Concursuri de colinde intitulate generic “O, ce veste minunată …”
6.    Oferirea de diverse cadouri cu ocazia Crăciunului,
7.    Oferirea de ajutor copiilor la efectuarea temelor de acasă,
8.    Diverse parteneriate încheiate cu ÅŸcolile din zonă pentru promovarea vieÅ£ii, dar ÅŸi a valorilor tradiÅ£ionale bisericeÅŸti,
9.    Sprinul material ÅŸi moral acordat oamenilor din sat afectaÅ£i de inundaÅ£iile din anul 2005,
10.    Organizarea de vizite cu creÅŸtinii din sat la căminul de bătrâni din oraÅŸul ComăneÅŸti având drept scop oferirea de mese calde,
11.    Vizionarea de filme cu caracter religios,
12.    Sprijin moral ÅŸi material acordat familiilor care se confruntă cu diverse lipsuri.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.