Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA LudaÅŸi

BISERICA
Parohie: categoria 2 rural - 237 familii
Biserica 1(nouă): „Sfântul Ilie ÅŸi SfinÅ£ii Arhangheli Mihail ÅŸi Gavril” din satul LudaÅŸi, comuna Balcani
Data ridicării: 1990 (încep lucrările)
Data târnosirii: 22 iulie 2001
Pictura: 1999 – 2001: se pictează biserica ÅŸi iconostasul de pictorul Nicolae Luchian
Renovarea picturii: -
Reparaţii capitale ale bisericii: -

Vizite arhiereÅŸti: 22 iulie 2001 – PS Ioachim Băcăuanul (sfinÅ£irea bisericii)

PREOÅ¢I SLUJITORI     
Preot: Adrian Cioineag, născut la data de 02.03.1971
Studii:
            Liceul Ecoomic Bacău – promoÅ£ia 1991
            Facultatea: Teologie IaÅŸi – promoÅ£ia 1997
            Studii postuniversitare: –   
Anul hirotoniei: 7 ianuarie 2000, pe seama Parohiei Răţeni
Anul hirotesiei:            
Parohii păstorite: 2000 – 2008: Parohia Răţeni
2008 – prezent: Parohia LudaÅŸi
Starea civilă: căsătorit, 2 copii  
Telefon: 0234.380220
            Parohia LudaÈ™i aparÈ›ine Protopopiatului MoineÈ™ti, administrativ face parte din comuna Balcani, judeÈ›ul Bacău, Arhiepiscopia Romanului È™i Bacăului.

            Comuna Balcani este situată în perimetrul nordic al judeÈ›ului Bacău, la limita cu judeÈ›ul NeamÈ›, în zona subcarpatică a Moldovei. Râul Tazlău udă aceste locuri, primind mai mulÈ›i afluenÈ›i: Schitul, Nacladul, LudaÈ™ul È™i Paltinul. Localitatea LudaÈ™i este cel mai sudic punct al comunei È™i se învecinează cu localități din comunele Pârjol ( BăseÈ™ti È™i BărneÈ™ti) È™i SolonÈ› (CucuieÈ›i).

             În decursul istoriei, localitatea LudaÈ™i a purtat mai multe nume: Băsăști, Băsăștii de Sus, Gura Ludascului, Băsăștii de LudaÈ™i, LudaÈ™i. În 1443, este amintit într-un document emis de Ștefan Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, moÈ™ia Băsăști È™i limitele acesteia. Mai târziu, la 9 ianuarie 1488, Ștefan cel Mare întăreÈ™te proprietatea Mânăstirii Tazlău, dăruindu-i acesteia satul Băsăști, partea cea de sus. În 1517, stareÈ›ul Mânăstirii Tazlău, Paisie, se plânge voievodului Petru RareÈ™ că au năvălit secuii din È›ara ungureasca (probabil prin Pasul GhimeÈ™) È™i i-au distrus mânăstirii toate privilegiile scrise (documentele). În anii 1658-1660, au avut loc inundaÈ›ii catastrofale care au despărÈ›it localitatea BăseÈ™ti în două sate distincte: cei din jos s-au mutat pe dealul Vremis, întemeind actualul sat BăseÈ™ti, iar cei de sus È™i-au întemeiat gospodării pe cursul mijlociu al pârâului LudaÈ™.

             În anul 1792, un ofiÈ›er austriac întocmeÈ™te o hartă a regiunii È™i consemnează că satul LudaÈ™i era alcătuit din 17 case, numărul bărbaÈ›ilor buni de armată era 10, iar al birnicilor 7. Numele localității pare a proveni din slavul ,,ludu” care înseamnă ,,gâscă” dar È™i ,,om nătâng, simplu, fără minte”. În anul 1860, în partea sudică a localității, era un conac boieresc, lângă acesta fiind înfiinÈ›ate È™coala È™i primăria din comuna BăseÈ™ti.

              Biserica veche cu hramul SfinÈ›ii Voievozi, era situată în central satului, iar casele răzeÈ™ilor erau situate în jurul acesteia, la distanÈ›e de la 0,5 până la 3 kilometri È™i erau situate în mijlocul moÈ™iilor. În anul 1870, primăria a fost mutată în actualul sat BăseÈ™ti, iar în 1895, satul LudaÈ™i este prezentat astfel: satul LudaÈ™i aparÈ›ine comunei BăseÈ™ti, are trei cârciumi, o biserică, 525 de suflete, 135 de capi de familie.

              Pe o ușă de stejar, aflată la intrarea în biserica veche, era menÈ›ionat anul construcÈ›iei: 1824, iar pe o icoană aflată în această biserică este menÈ›ionat pictorul (Nicolae Zugravu) È™i anul pictării acestei icoane (1869). Biserica este construită din bârne, care cu timpul au fost învelite, atât la interior cât È™i la exterior, cu scândură. Planul bisericii este treflat, absidele sunt circulare, biserica are două bolÈ›i pe naos È™i altar, iar marginile bolÈ›ilor sunt sculptate rudimentar în lemn, încercând să pară diferite împletituri din frânghie. Capetele superioare sunt încheiate în console ,,în cap de cal”. Ultima renovare a bisericii a fost făcută în 1950, când a fost extins pronaosul È™i a fost adăugat pridvorul.

             În anul 1824, în această biserică slujea părintele Gheorghe Barcan, iar în vremurile mai recente, în această biserică au slujit preoÈ›ii Gheorghe Hagimă, Toader Hagimă È™i Adrian Hagima, bunic, fiu È™i nepot. Nu se cunoaÈ™te autorul picturii, dar aceasta a fost executată în mai multe etape: iconostasul este cel original, executat în maniera naivă, un set de icoane, executate ulterior de Nicolae Zugravu în anul 1876, iar ultimele sunt de dată mai recentă. În împrejurimile localității există numeroase locuri, a căror toponimie ascunde multe taine: Groapa lui Neculai, Groapa Barbului, Pietrosul, HemeiuÈ™, Drăcoiul, Schiciuri, Cheia, Vărăria, Ciubotaru, Tazlăoani, Mihoc, Cornu, Paltinu, Bourul, Deleni, Daraban, Curătura Popii, ArÈ™iÈ›a, Jgheabu, Ciungi, Picioru Șarpelui etc.

              În anul 1990, locuitorii satului LudaÈ™i împreună cu părintele Adrian Hagimă, au decis să construiască un nou lăcaÈ™ de cult. Pentru a fi È™i mai impunător prin poziÈ›ia sa, noul lăcaÈ™ de cult avea sa fie amplasat pe un deal, numit Bâtca LudaÈ™ului (bâtcă=înălÈ›ime pe coasta unui munte; ridicătură de pământ împădurită), situat la întâlnirea celor trei sectoare ale satului: Valea Ludasului, Centrul È™i Nacladul. ConstrucÈ›ia noii biserici a durat până în anul 2001, când a fost sfinÈ›ită de P.S. Ioachim Băcăuanul, pe 22 iulie 2001.

             Planul bisericii respectă tradiÈ›ia bizantină, având plan treflat, cu două turle, una pe naos È™i alta pe pridvor. Pictura este realistă, executată în tehnica tempera È™i a fost executată de pictorul Ioan Barna din Balcani È™i finalizată de Gabriel Lucian Dogaru din Piatra NeamÈ›. Pridvoarele au fost pictate de pictorul Neculai Luchian. Iconostasul a fost sculptat în tei de învățătorul Vasile Leahu, locuitor al satului LudaÈ™i, stranele au fost sculptate în stejar, de o echipă de meÈ™teri din Piatra NeamÈ›, iar uÈ™a de la intrare a fost sculptată de Ioan Marian È™i Constantin HănuÈ›u, locuitori ai satului. O mare parte a construcÈ›iei bisericii a fost susÈ›inută de inginerii Schelei de producÈ›ie petrolieră MoineÈ™ti È™i de domnul Vasile Marian, fiu al satului.

            Ambele biserici au două hramuri: Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul È™i Sf. Arhangheli Mihail È™i Gavriil. Parohia are două cimitire: unul este situat în vecinătatea bisericii vechi, iar celălalt, la capătul dealului numit Bourul.

              CărÈ›ile vechi au fost duse la Mânăstirea Bogdana.
             Dintre slujitorii parohiei LudaÈ™i de dată mai recentă amintim pe părintele Gheorghe Hagimă (1930-1960, menÈ›ionat È™i în anuarul Eparhiei Romanului), fiul acestuia,  părintele Adrian Hagimă (1955-1991-cei doi au slujit un timp împreună), părintele LaurenÈ›iu Elisei (1991-1995) È™i preotul Iulian AniÈ™ca (1995-2008).

            În iulie 2008 a fost transferat în această parohie părintele Adrian Cioineag, de la parohia Rățeni, Schitu-Frumoasa.
             În prezent, în parohia LudaÈ™i se derulează mai multe activități culturale, sociale È™i filantropice. Există proiecte de colaborare cu Școala, Primăria È™i parohii din judeÈ›ele NeamÈ› È™i IaÈ™i.
            Parohia LudaÈ™i desfășoară o amplă activitate social-filantropică în rândul credincioÈ™ilor defavorizaÈ›i, dar È™i în afara parohiei: Spitalul clinic de psihiatrie BuhuÈ™i se bucură de atenÈ›ia È™i sprijinul nostru, iar Casa de copii Sf. Maria din BaraÈ›i, Bacău, este vizitată de copiii parohiei noastre, care oferă daruri È™i spectacole de sărbători.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.