Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul evenimentelor care...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creștinii ortodocși marchează triumful dreptei credințe asupra ereziei iconoclaste și asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de Sfântul Patriarh Metodie al...

mai multe detalii
PAROHIA Leontineşti

BISERICA
Parohie: categoria 3 rural – 145 familii + 75 văduvi
Biserica 1: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Leontineşti, com. Ardeoani
Data ridicării: 1865
Data târnosirii: 1882
Pictura: pictor Jean Dumitrescu
Reparaţii capitale ale bisericii: 1933, 1974

Biserica 2: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Dianca, Leontineşti, com. Ardeoani
Data ridicării: 1902
Data târnosirii: 1905
Pictura: 2007 – pictor Vasile Grosu din Roman şi Ion Cernat din Moineşti
Reparaţii capitale ale bisericii: 2003 – 2007

Vizite arhiereşti:

21 mai 1992 – PS Eftimie Luca (resfinţirea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”)
4 noiembrie 2007 – P.S. Ioachim Băcăuanul (resfinţirea bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”)

6 iulie 2014 - P.S. Ioachim Băcăuanul a sfinţit Aşezământul Social Filantropic Sfinţii Mucenici Brâncoveni

PREOT SLUJITOR    
preot paroh Matei Victor Nicolae

tel:0748108561
 

Satul Leontineşti ce aparţine administrativ de comuna Ardeoani, este situat la 8 km distanţă de Moineşti (spre răsărit) şi este traversat  de drumul naţional 2G pe o lungime de 2 km. Satul se află între dealurile Ţicău şi Kiricuş şi pe partea stângă a râului Tazlăul Sărat. Are un drum principal care trece prin centrul satului şi porneşte de la Poarta Leontineşti  Fiind un sat aşezat  pe deal are uliţe înguste şi întortochiate; o parte din case sunt aşezate în locuri accidentate.

Aşezarea satului aici s-a făcut din timpul năvălitorilor, locuitorii aşezându-se pe locuri cît mai departe de artera principală şi cât mai camuflate. Flancat de cele două dealuri, dacă nu ar fi biserica care se observă ca o clădire măreaţă de la şoseaua care străbate partea nouă a satului(cea construită după 1950), nici nu ai putea să-ţi dai seama că prin acele locuri există un sat.

Numele satului se crede că vine de la primele familii ce s-au aşezat în aceste locuri de Leonte sau Leontin. Locuitorii satului sunt atât de naţionalitate cât şi etnie români, majoritatea fiind de religie ortodoxă; 193 de case din care 62 văduvi şi 131 familii de ortodocşi şi 5 familii aparţinând Cultului adventist de ziua a VII-a.

Biserica parohială este construită întru cinstea „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi a fost ridicată pe locul unei vechi biserici construită din paiantă care a ars în întregime. Anul finalizării construirii a fost 1864.

Biserica este făcută din cărămidă şi piatră pe temelie de piatră, are ziduri groase care depăşesc 1,5 metri, tencuiţi atât în interior cât şi în exterior. Biserica este pictată de pictorul Jean Dumitrescu din Bacău în tehnica tempera. Este acoperită cu tablă zincată., are un turn mare paralelipipedic cu turlă tip bulb, în interiorul căruia se găseşte clopotul. Biserica privită în exterior are un aspect impunător şi bine proporţionat. A fost construită prin contribuţia şi munca enoriaşilor de meşteri necunoscuţi în timpul păstoririi pr. Constantin Soroceanu. Este aşezată pe un teren propriu în suprafaţă de 2925 m2. donat de enoriaşi .

În 1912 această biserică găsindu-se într-o stare de deteriorare avansată i s-a făcut o serie de reparaţii cu ocazia cărora i s-a schimbat pridvorul din partea de apus spre miazăzi cu intrarea în pronaos. În 1938 când i s-a mai făcut o reparaţie, din cauza neglijenţei lucrătorilor, biserica a luat foc şi a ars, rămânând numai pereţii. Fiind însă asigurată, cu ajutorul primit de la asigurare şi de la autorităţile statului, s-a trecut repede la reconstrucţia bisericii şi astfel cu iniţiativa şi strădania preotului paroh din acele vremuri, pr. Gheorghe Şelaru şi prin munca şi contribuţia credincioşilor s-a reuşit ca în anul 1943 să fie sfinţită de Preasfinţitul Episcop al Romanului Lucian Triteanu, preot paroh fiind pr.Ioan Mocanu.

Şi în 1958 datorită fundaţiei şubrede, i s-a făcut din nou o reparaţie de consolidare, construindu-se o subfundaţie şi stâlpi de beton armat şi contra forţi; i s-a reparat soclul, pereţii şi turnul bisericii care crăpaseră legându-se cu un brâu de beton armat; toate acestea în timpul păstoririi pr. paroh Constantin Popa.

Din 1958 bisericii i s-au mai făcut unele lucrări de înfrumuseţare şi reparaţii, astfel:

  1. în timpul păstoririi pr. Samuil Burlacu a fost schimbată tabla care acoperă biserica cu tablă zincată
  2.  în 1992 tot în urma unor lucrări de înfrumuseţare, completarea pridvorului şi a pronaosului cu câteva desene religioase şi tencuire bisericii în exterior în tehnologia praf de piatră, în timpul pr. paroh Victor Matei, biserica a fost resfinţită de Preasfinţitul Eftimie Luca  episcop al Romanului şi Huşilor atunci.
  3. în 2000 s-a construit o clopotniţă separat de biserică sub grija pr.paroh Dumitru Burlacu şi a enoriaşilor
  4. în 2003 s-a schimbat catapeteasma bisericii deoarece cea iniţială relizată în 1940 se afla într-o stare de deteriorare avansată, cu una nouă din stejar sculptat cu motive simbolice teologic. Tot în acelaşi an s-au relizat străni noi şi tot mobilierul necesar (tertrapod, închinător la Maica Domnului analog, sfeşnice) toate acestea au fost lucrate de meşterul Achiţei Ioan din Nemţişor com. Vânători Neamţ jud. Neamţ.

În 2007 toată tâmplăria bisericii a fost schimbată cu tâmpărie termopan şi tot în acelaşi an s-a construit un nou gard care împrejmuieşte cimitirul şi s-au realizat şi porţi noi. Toate acestea cu osârdia credincioşilor în timpul păstoririi pr. paroh Bârzu Sorin-Nicolae.

Biserica este înzestrată cu obiectele de cult necesare, nu posedă obiecte de metale preţioase s-au icoane şi cărţi cu valoare patrimonială.

Parohia are un cimitir parohial situat în curtea bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi posedă şi o casă parohială.

 

Ţinutul Dianca aparţine satului Leontineşti şi comunei Ardeoani din punct de vedere administrativ, iar bisericeşte de parohia Leontineşti; este situat în partea de răsărit a parohiei Leontineşti şi se întinde pe o lungime de 1 km.,pe coasta dealului Ţicău şi dealul Diancei care se termină în rîul Tazlăul Sărat. Are un drum ce duce din Leontineşti de la punctul numit Poarta Leontineşti, prin pădure spre satele Bucşeşti, Cornet şi Tescani, drum care trece prin mijlocul aşezării Dianca. Uliţele sunt înguste şi întortochiate iar, casele sunt aruncate pe deal prin locuri accidentate.

Aşezarea satului în acest loc este foarte veche, se crede că ar exista de pe vremea năvălirilor când românii s-au retras din calea năvălitorilor în aceste locuri.

Dianca cuprinde 27 de case din care 6 nelocuite, 13 văduvi şi 14 familii.

Biserica din acest sat a fost construită în 1902 prin contribuţia enoriaşilor de meşterul Ion Tunaru şi cu osârdia pr. Paroh Vasile Arhip. Ea a fost construită pe locul unei vechi biserici făcută din paiantă şi vălătuci.

Actuala biserică este construită din lemn de stejar pe temelia şi soclul de piatră, tăbănuită cu scânduri de brad atât în interior cât şi în exterior. Biserica este acoperită cu tablă zincată, deasupra naosului are un turn făcut din scândură construit iniţial pentru clopot, dar clopotul se află separat într-o clopotniţă tot de lemn, construită în faţa bisericii. Biserica privită în ansamblul ei are un aspect simplu dar bine proporţionat, stilul fiind cel moldovenesc în formă de navă.

Catapeteasma este din lemn de brad şi tei, cu simple ornamentaţii sculpturale, cu stâlpi rotunzi sculptaţi de un meşter necunoscut. Catapeteasma este pictată de pictorul Nae Orăşanu din Râmnicul Sărat în 19005. Bierica a fost sfinţită pe 9 octombrie 1905 în timpul preotului paroh Vasile Arhip. În decursul timpului bisericii i s-au mai făcut unele reparaţii cu sprijinul enoriaşilor parohiei Leontineşti, ca de exemplu în 1958 în timpul preotului Constantin Popa sau în 1992 (revopsită) în timpul preotului Victor Matei.

Trecerea timpului a făcut ca biserica să aibă nevoie de intervenţia de urgenţă pentru a nu se deteriora irecuperabil. Astfel începând din 2003 până în 2007 în timpul păstoririi preotului paroh Bârzu Sorin Nicolae s-au demarat lucrări de renovare generală a bisericii, astfel în exterior a fost „ îmbrăcată” cu lambriu din lemn lăcuit, pe un soclu de piatră.

S-a schimbat tâmplăria (cu tâmplărie de aluminiu şi termopan), pereţii de interior au fost placaţi cu rigips, conferind interiorului aspect de zidărie, realizându-se şi structurarea bisericii în tradiţionalul mod – tindă, naos, pronaos cu boltă şi altar.

S-a realizat o pictură neobizantină de doi pictori; Ion Cernat din Moineşti şi Vasile Grosu din Roman. Tot cu această ocazie a fost împodobită cu mobilier bisericesc sculptat de Constantin Olaru din Târpeşti-Petricani, judeţul Neamţ.

S-a construit şi un aghiazmatar în faţa bisericii, din lemn cu boltă pictată cu sfinţi români.

Cu binecuvântarea Lui Dumnezeu, pe 4 noiembrie, în Duminica a XXII a după Rusalii, efortul tuturor s-a văzut încununat prin săvârşirea slujbei de resfinţire de către Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, în timpul arhipăstoririi Preasfinţitului Eftimie.

La sfânta liturghie arhierească au participat părintele protopop Petrea Moraru, un sobor numeros de preoţi, domnul Victor Diaconu primar al comunei Ardeoani, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi mulţime mare de popor.

Lângă biserică se află un cimitir. Aici sunt înmormântaţi credincioşi încă dinaintea construirea acestei biserici dacă luăm în considerare faptul că în biserică se găsesc câteva cărţi de slujbă scrise în alfabet chirilic datate 1764 şi 6 icoane din secolul XIX . Tot în acest cimitir se află şi mormântul preotului paroh Vasile Arhip cel care a ctitorit această biserică.  

Biserica este înzestrată cu obiectele de cult necesare, nu posedă obiecte de metale preţioase s-au icoane şi cărţi cu valoare patrimonială.

 


 

 Rugăciune la "Crucea Albă" 


Miercuri 29 august 2012, la orele 16.00, enoriaşi ai parohiilor Cornet şi Leontineşti împreună cu preoţii slujitori ai acestor parohii, pr. ic. stavr. Ştefan Pârjol şi pr. ic. stavr. Sorin Bârzu, s-au întâlnit în comuniune frăţească într-o rugăciune de mulţumire ce s-a săvârşit la “Crucea Albă” troiţă ridicată întru Slava Lui Dumnezeu la limita geografică dintre cele două parohii.

 

  


 

Sfintirea monumentului eroilor la Leontinesti


Vineri 26 octombrie 2012, în ziua de prăznuire a Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, imediat după săvârşirea Sf. Liturghii, în cimitirul Parohiei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din Leontineşti a avut loc slujba de sfinţire a noului monument al eroilor ce s-a construit din dragostea şi cu purtarea de grijă a credincioşilor parohiei, la căpătâiul caporalului Fieraru Nicolae, originar din Gorj, erou în cel de-al doilea război mondial, care şi-a găsit locul de odină veşnică aici. Noul monument cuprinde numele tuturor celor care şi-au dat viaţa pentru neam, credinţă şi ţară în cel de-al doilea război mondial, fii ai acestui sat.

La acest deosebit eveniment din comunitatea noastră ne-am bucurat de prezenţa părintelui protoiereu al Protopopiatului Moineşti, pr. dr. Costel Mareş împreună cu un sobor de preoţi din parohiile vecine. În cuvântul său părintele protopop a apreciat dragostea enoriaşilor parohiei faţă de eroii neamului şi a evidenţiat ca pe un act de jertfelnicie personală (mai cu seamă în zilele acestea) dărnicia celor care, din puţinul lor, se fac ctitori şi temelie vie Bisericii lui Hristos.

Momentul sfinţirii a fost urmat de un scurt program artistic susţinut de elevii Şcolii nr. 1 Ardeoani, fii ai satului Leontineşti, care au recitat şi interpretat poezii şi cântece patriotice.

Au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor locale în frunte cu domnul primar Victor Diaconu care a apreciat strânsa legătură dintre preoţii parohiilor Leontineşti şi Ardeoani cu Primăria, asigurându-ne de tot sprijinul în activităţile pe care biserica le desfăşoară.

Slujba de sfinţire s-a încheiat cu un parastas pentru pomenirea tuturor eroilor neamului românesc, din osârdia enoriaşilor care au participat la acest moment istoric din viaţa parohiei Leontineşti.

 

 


 

 

De Crăciun să fim mai buni!   Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este bucurie sfântă în cer şi pe pământ, e sărbătoarea încărcată cu tradiţii, obiceiuri, cântece şi colinde de Crăciun. Duminică - 16.12.2012, biserica ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Leontineşti a fost gazdă primitoare pentru glasurile cristaline ale elevilor Liceului Spiru Haret din Moineşti, membri ai Corului Resurectio condus de doamna profesor Biea Gabriela, care ne-au dăruit din potirul inimii curate dar de colind sfânt la ceas de sărbătoare.   Plata colindului va deveni în cele din urmă darul pe care acești minunaţi tineri îl vor face persoanelor internate la CRRPD Comăneşti (Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilităţi). Această acțiune nu este una punctuală ci face parte dintr-un parteneriat de colaborare al Protopopiatului Moinești împreună cu Liceul Spiru Haret si CRRPD, un program social devenit déjà tradiție și de a cărui bună desfășurare, cu solicitudinea părintelui protopop Costel Mareș, se preocupă îndeaproape domnul profesor Costel Popa. Copiii merg și colindă în bisericile și parohiile lor dar și diverse instituții reprezentative și agenți economici, darurile strânse fiind apoi folosite în scop filantropic pentru ajutorarea celor internați în Centrul sus-amintit.   Bucuria întâlnirii în cânt de rugăciune ne-a oferit şansa de a arăta (şi chiar de a ne demonstra nouă înşine, enoriaşilor parohiei Leontineşti) că inimile noastre sunt deschise pentru filantropie, mai cu seamă în această perioadă a darurilor când ne lăsăm călăuziți de cuvântul «De Crăciun să fii mai bun» . 


Pr. Sorin–Nicolae Bârzu

 

 

 

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.