Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA LeontineÅŸti

BISERICA
Parohie: categoria 3 rural – 145 familii + 75 văduvi
Biserica 1: „SfinÅ£ii ÎmpăraÅ£i Constantin ÅŸi Elena”, LeontineÅŸti, com. Ardeoani
Data ridicării: 1865
Data târnosirii: 1882
Pictura: pictor Jean Dumitrescu
Reparaţii capitale ale bisericii: 1933, 1974

Biserica 2: „SfinÅ£ii Arhangheli Mihail ÅŸi Gavriil”, Dianca, LeontineÅŸti, com. Ardeoani
Data ridicării: 1902
Data târnosirii: 1905
Pictura: 2007 – pictor Vasile Grosu din Roman ÅŸi Ion Cernat din MoineÅŸti
ReparaÅ£ii capitale ale bisericii: 2003 – 2007

Vizite arhiereÅŸti:

21 mai 1992 – PS Eftimie Luca (resfinÅ£irea bisericii „SfinÅ£ii ÎmpăraÅ£i Constantin ÅŸi Elena”)
4 noiembrie 2007 – P.S. Ioachim Băcăuanul (resfinÅ£irea bisericii „SfinÅ£ii Arhangheli Mihail ÅŸi Gavriil”)

6 iulie 2014 - P.S. Ioachim Băcăuanul a sfinÅ£it AÅŸezământul Social Filantropic SfinÅ£ii Mucenici Brâncoveni

PREOT SLUJITOR    
preot paroh Matei Victor Nicolae

tel:0748108561
 

Satul LeontineÅŸti ce aparÅ£ine administrativ de comuna Ardeoani, este situat la 8 km distanţă de MoineÅŸti (spre răsărit) ÅŸi este traversat  de drumul naÅ£ional 2G pe o lungime de 2 km. Satul se află între dealurile Å¢icău ÅŸi KiricuÅŸ ÅŸi pe partea stângă a râului Tazlăul Sărat. Are un drum principal care trece prin centrul satului ÅŸi porneÅŸte de la Poarta LeontineÅŸti  Fiind un sat aÅŸezat  pe deal are uliÅ£e înguste ÅŸi întortochiate; o parte din case sunt aÅŸezate în locuri accidentate.

AÅŸezarea satului aici s-a făcut din timpul năvălitorilor, locuitorii aÅŸezându-se pe locuri cît mai departe de artera principală ÅŸi cât mai camuflate. Flancat de cele două dealuri, dacă nu ar fi biserica care se observă ca o clădire măreaţă de la ÅŸoseaua care străbate partea nouă a satului(cea construită după 1950), nici nu ai putea să-Å£i dai seama că prin acele locuri există un sat.

Numele satului se crede că vine de la primele familii ce s-au aÅŸezat în aceste locuri de Leonte sau Leontin. Locuitorii satului sunt atât de naÅ£ionalitate cât ÅŸi etnie români, majoritatea fiind de religie ortodoxă; 193 de case din care 62 văduvi ÅŸi 131 familii de ortodocÅŸi ÅŸi 5 familii aparÅ£inând Cultului adventist de ziua a VII-a.

Biserica parohială este construită întru cinstea „SfinÅ£ilor ÎmpăraÅ£i Constantin ÅŸi Elena” ÅŸi a fost ridicată pe locul unei vechi biserici construită din paiantă care a ars în întregime. Anul finalizării construirii a fost 1864.

Biserica este făcută din cărămidă ÅŸi piatră pe temelie de piatră, are ziduri groase care depăşesc 1,5 metri, tencuiÅ£i atât în interior cât ÅŸi în exterior. Biserica este pictată de pictorul Jean Dumitrescu din Bacău în tehnica tempera. Este acoperită cu tablă zincată., are un turn mare paralelipipedic cu turlă tip bulb, în interiorul căruia se găseÅŸte clopotul. Biserica privită în exterior are un aspect impunător ÅŸi bine proporÅ£ionat. A fost construită prin contribuÅ£ia ÅŸi munca enoriaÅŸilor de meÅŸteri necunoscuÅ£i în timpul păstoririi pr. Constantin Soroceanu. Este aÅŸezată pe un teren propriu în suprafaţă de 2925 m2. donat de enoriaÅŸi .

În 1912 această biserică găsindu-se într-o stare de deteriorare avansată i s-a făcut o serie de reparaÅ£ii cu ocazia cărora i s-a schimbat pridvorul din partea de apus spre miazăzi cu intrarea în pronaos. În 1938 când i s-a mai făcut o reparaÅ£ie, din cauza neglijenÅ£ei lucrătorilor, biserica a luat foc ÅŸi a ars, rămânând numai pereÅ£ii. Fiind însă asigurată, cu ajutorul primit de la asigurare ÅŸi de la autorităţile statului, s-a trecut repede la reconstrucÅ£ia bisericii ÅŸi astfel cu iniÅ£iativa ÅŸi strădania preotului paroh din acele vremuri, pr. Gheorghe Åželaru ÅŸi prin munca ÅŸi contribuÅ£ia credincioÅŸilor s-a reuÅŸit ca în anul 1943 să fie sfinÅ£ită de PreasfinÅ£itul Episcop al Romanului Lucian Triteanu, preot paroh fiind pr.Ioan Mocanu.

Åži în 1958 datorită fundaÅ£iei ÅŸubrede, i s-a făcut din nou o reparaÅ£ie de consolidare, construindu-se o subfundaÅ£ie ÅŸi stâlpi de beton armat ÅŸi contra forÅ£i; i s-a reparat soclul, pereÅ£ii ÅŸi turnul bisericii care crăpaseră legându-se cu un brâu de beton armat; toate acestea în timpul păstoririi pr. paroh Constantin Popa.

Din 1958 bisericii i s-au mai făcut unele lucrări de înfrumuseÅ£are ÅŸi reparaÅ£ii, astfel:

  1. în timpul păstoririi pr. Samuil Burlacu a fost schimbată tabla care acoperă biserica cu tablă zincată
  2.  în 1992 tot în urma unor lucrări de înfrumuseÅ£are, completarea pridvorului ÅŸi a pronaosului cu câteva desene religioase ÅŸi tencuire bisericii în exterior în tehnologia praf de piatră, în timpul pr. paroh Victor Matei, biserica a fost resfinÅ£ită de PreasfinÅ£itul Eftimie Luca  episcop al Romanului ÅŸi HuÅŸilor atunci.
  3. în 2000 s-a construit o clopotniţă separat de biserică sub grija pr.paroh Dumitru Burlacu ÅŸi a enoriaÅŸilor
  4. în 2003 s-a schimbat catapeteasma bisericii deoarece cea iniÅ£ială relizată în 1940 se afla într-o stare de deteriorare avansată, cu una nouă din stejar sculptat cu motive simbolice teologic. Tot în acelaÅŸi an s-au relizat străni noi ÅŸi tot mobilierul necesar (tertrapod, închinător la Maica Domnului analog, sfeÅŸnice) toate acestea au fost lucrate de meÅŸterul AchiÅ£ei Ioan din NemÅ£iÅŸor com. Vânători NeamÅ£ jud. NeamÅ£.

În 2007 toată tâmplăria bisericii a fost schimbată cu tâmpărie termopan ÅŸi tot în acelaÅŸi an s-a construit un nou gard care împrejmuieÅŸte cimitirul ÅŸi s-au realizat ÅŸi porÅ£i noi. Toate acestea cu osârdia credincioÅŸilor în timpul păstoririi pr. paroh Bârzu Sorin-Nicolae.

Biserica este înzestrată cu obiectele de cult necesare, nu posedă obiecte de metale preÅ£ioase s-au icoane ÅŸi cărÅ£i cu valoare patrimonială.

Parohia are un cimitir parohial situat în curtea bisericii SfinÅ£ii ÎmpăraÅ£i Constantin ÅŸi Elena ÅŸi posedă ÅŸi o casă parohială.

 

Å¢inutul Dianca aparÅ£ine satului LeontineÅŸti ÅŸi comunei Ardeoani din punct de vedere administrativ, iar bisericeÅŸte de parohia LeontineÅŸti; este situat în partea de răsărit a parohiei LeontineÅŸti ÅŸi se întinde pe o lungime de 1 km.,pe coasta dealului Å¢icău ÅŸi dealul Diancei care se termină în rîul Tazlăul Sărat. Are un drum ce duce din LeontineÅŸti de la punctul numit Poarta LeontineÅŸti, prin pădure spre satele BucÅŸeÅŸti, Cornet ÅŸi Tescani, drum care trece prin mijlocul aÅŸezării Dianca. UliÅ£ele sunt înguste ÅŸi întortochiate iar, casele sunt aruncate pe deal prin locuri accidentate.

AÅŸezarea satului în acest loc este foarte veche, se crede că ar exista de pe vremea năvălirilor când românii s-au retras din calea năvălitorilor în aceste locuri.

Dianca cuprinde 27 de case din care 6 nelocuite, 13 văduvi şi 14 familii.

Biserica din acest sat a fost construită în 1902 prin contribuÅ£ia enoriaÅŸilor de meÅŸterul Ion Tunaru ÅŸi cu osârdia pr. Paroh Vasile Arhip. Ea a fost construită pe locul unei vechi biserici făcută din paiantă ÅŸi vălătuci.

Actuala biserică este construită din lemn de stejar pe temelia ÅŸi soclul de piatră, tăbănuită cu scânduri de brad atât în interior cât ÅŸi în exterior. Biserica este acoperită cu tablă zincată, deasupra naosului are un turn făcut din scândură construit iniÅ£ial pentru clopot, dar clopotul se află separat într-o clopotniţă tot de lemn, construită în faÅ£a bisericii. Biserica privită în ansamblul ei are un aspect simplu dar bine proporÅ£ionat, stilul fiind cel moldovenesc în formă de navă.

Catapeteasma este din lemn de brad ÅŸi tei, cu simple ornamentaÅ£ii sculpturale, cu stâlpi rotunzi sculptaÅ£i de un meÅŸter necunoscut. Catapeteasma este pictată de pictorul Nae Orăşanu din Râmnicul Sărat în 19005. Bierica a fost sfinÅ£ită pe 9 octombrie 1905 în timpul preotului paroh Vasile Arhip. În decursul timpului bisericii i s-au mai făcut unele reparaÅ£ii cu sprijinul enoriaÅŸilor parohiei LeontineÅŸti, ca de exemplu în 1958 în timpul preotului Constantin Popa sau în 1992 (revopsită) în timpul preotului Victor Matei.

Trecerea timpului a făcut ca biserica să aibă nevoie de intervenÅ£ia de urgenţă pentru a nu se deteriora irecuperabil. Astfel începând din 2003 până în 2007 în timpul păstoririi preotului paroh Bârzu Sorin Nicolae s-au demarat lucrări de renovare generală a bisericii, astfel în exterior a fost „ îmbrăcată” cu lambriu din lemn lăcuit, pe un soclu de piatră.

S-a schimbat tâmplăria (cu tâmplărie de aluminiu ÅŸi termopan), pereÅ£ii de interior au fost placaÅ£i cu rigips, conferind interiorului aspect de zidărie, realizându-se ÅŸi structurarea bisericii în tradiÅ£ionalul mod – tindă, naos, pronaos cu boltă ÅŸi altar.

S-a realizat o pictură neobizantină de doi pictori; Ion Cernat din MoineÅŸti ÅŸi Vasile Grosu din Roman. Tot cu această ocazie a fost împodobită cu mobilier bisericesc sculptat de Constantin Olaru din TârpeÅŸti-Petricani, judeÅ£ul NeamÅ£.

S-a construit ÅŸi un aghiazmatar în faÅ£a bisericii, din lemn cu boltă pictată cu sfinÅ£i români.

Cu binecuvântarea Lui Dumnezeu, pe 4 noiembrie, în Duminica a XXII a după Rusalii, efortul tuturor s-a văzut încununat prin săvârÅŸirea slujbei de resfinÅ£ire de către PreasfinÅ£itul Ioachim Băcăuanul arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, în timpul arhipăstoririi PreasfinÅ£itului Eftimie.

La sfânta liturghie arhierească au participat părintele protopop Petrea Moraru, un sobor numeros de preoÅ£i, domnul Victor Diaconu primar al comunei Ardeoani, reprezentanÅ£i ai autorităţilor locale ÅŸi mulÅ£ime mare de popor.

Lângă biserică se află un cimitir. Aici sunt înmormântaÅ£i credincioÅŸi încă dinaintea construirea acestei biserici dacă luăm în considerare faptul că în biserică se găsesc câteva cărÅ£i de slujbă scrise în alfabet chirilic datate 1764 ÅŸi 6 icoane din secolul XIX . Tot în acest cimitir se află ÅŸi mormântul preotului paroh Vasile Arhip cel care a ctitorit această biserică.  

Biserica este înzestrată cu obiectele de cult necesare, nu posedă obiecte de metale preÅ£ioase s-au icoane ÅŸi cărÅ£i cu valoare patrimonială.

 


 

 Rugăciune la "Crucea Albă" 


Miercuri 29 august 2012, la orele 16.00, enoriaÅŸi ai parohiilor Cornet ÅŸi LeontineÅŸti împreună cu preoÅ£ii slujitori ai acestor parohii, pr. ic. stavr. Åžtefan Pârjol ÅŸi pr. ic. stavr. Sorin Bârzu, s-au întâlnit în comuniune frăţească într-o rugăciune de mulÅ£umire ce s-a săvârÅŸit la “Crucea Albă” troiţă ridicată întru Slava Lui Dumnezeu la limita geografică dintre cele două parohii.

 

  


 

Sfintirea monumentului eroilor la Leontinesti


Vineri 26 octombrie 2012, în ziua de prăznuire a Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, imediat după săvârÅŸirea Sf. Liturghii, în cimitirul Parohiei Sf. ÎmpăraÅ£i Constantin ÅŸi Elena din LeontineÅŸti a avut loc slujba de sfinÅ£ire a noului monument al eroilor ce s-a construit din dragostea ÅŸi cu purtarea de grijă a credincioÅŸilor parohiei, la căpătâiul caporalului Fieraru Nicolae, originar din Gorj, erou în cel de-al doilea război mondial, care ÅŸi-a găsit locul de odină veÅŸnică aici. Noul monument cuprinde numele tuturor celor care ÅŸi-au dat viaÅ£a pentru neam, credinţă ÅŸi Å£ară în cel de-al doilea război mondial, fii ai acestui sat.

La acest deosebit eveniment din comunitatea noastră ne-am bucurat de prezenÅ£a părintelui protoiereu al Protopopiatului MoineÅŸti, pr. dr. Costel MareÅŸ împreună cu un sobor de preoÅ£i din parohiile vecine. În cuvântul său părintele protopop a apreciat dragostea enoriaÅŸilor parohiei faţă de eroii neamului ÅŸi a evidenÅ£iat ca pe un act de jertfelnicie personală (mai cu seamă în zilele acestea) dărnicia celor care, din puÅ£inul lor, se fac ctitori ÅŸi temelie vie Bisericii lui Hristos.

Momentul sfinÅ£irii a fost urmat de un scurt program artistic susÅ£inut de elevii Åžcolii nr. 1 Ardeoani, fii ai satului LeontineÅŸti, care au recitat ÅŸi interpretat poezii ÅŸi cântece patriotice.

Au participat ÅŸi reprezentanÅ£i ai autorităţilor locale în frunte cu domnul primar Victor Diaconu care a apreciat strânsa legătură dintre preoÅ£ii parohiilor LeontineÅŸti ÅŸi Ardeoani cu Primăria, asigurându-ne de tot sprijinul în activităţile pe care biserica le desfăşoară.

Slujba de sfinÅ£ire s-a încheiat cu un parastas pentru pomenirea tuturor eroilor neamului românesc, din osârdia enoriaÅŸilor care au participat la acest moment istoric din viaÅ£a parohiei LeontineÅŸti.

 

 


 

 

De Crăciun să fim mai buni!   NaÅŸterea Mântuitorului Iisus Hristos este bucurie sfântă în cer ÅŸi pe pământ, e sărbătoarea încărcată cu tradiÅ£ii, obiceiuri, cântece ÅŸi colinde de Crăciun. Duminică - 16.12.2012, biserica ”SfinÅ£ii ÎmpăraÅ£i Constantin ÅŸi Elena” din LeontineÅŸti a fost gazdă primitoare pentru glasurile cristaline ale elevilor Liceului Spiru Haret din MoineÅŸti, membri ai Corului Resurectio condus de doamna profesor Biea Gabriela, care ne-au dăruit din potirul inimii curate dar de colind sfânt la ceas de sărbătoare.   Plata colindului va deveni în cele din urmă darul pe care aceÈ™ti minunaÅ£i tineri îl vor face persoanelor internate la CRRPD ComăneÅŸti (Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilităţi). Această acÈ›iune nu este una punctuală ci face parte dintr-un parteneriat de colaborare al Protopopiatului MoineÈ™ti împreună cu Liceul Spiru Haret si CRRPD, un program social devenit déjà tradiÈ›ie È™i de a cărui bună desfășurare, cu solicitudinea părintelui protopop Costel MareÈ™, se preocupă îndeaproape domnul profesor Costel Popa. Copiii merg È™i colindă în bisericile È™i parohiile lor dar È™i diverse instituÈ›ii reprezentative È™i agenÈ›i economici, darurile strânse fiind apoi folosite în scop filantropic pentru ajutorarea celor internaÈ›i în Centrul sus-amintit.   Bucuria întâlnirii în cânt de rugăciune ne-a oferit ÅŸansa de a arăta (ÅŸi chiar de a ne demonstra nouă înÅŸine, enoriaÅŸilor parohiei LeontineÅŸti) că inimile noastre sunt deschise pentru filantropie, mai cu seamă în această perioadă a darurilor când ne lăsăm călăuziÈ›i de cuvântul «De Crăciun să fii mai bun» . 


Pr. Sorin–Nicolae Bârzu

 

 

 

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.