Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul evenimentelor care...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creștinii ortodocși marchează triumful dreptei credințe asupra ereziei iconoclaste și asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de Sfântul Patriarh Metodie al...

mai multe detalii
PAROHIA Ghimeş-Făget

Parohie: categoria I rural - 450 familii

Biserica 1: „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Făget
Data ridicării: Datează din 1800, rezidită 1966 - 1967
Data târnosirii: 5 noiembrie 1967 – P.S. Dr. Partenie Ciopron
Pictura: 1968 – 1969, tehnica fresco, Dna Mioara Pruteanu  Struţeanu, sfinţită de către P.S. Eftimie;
Renovarea picturii: 1998 – repictată în întregime de Popescu N. Sub îndrumarea pictorului Macovei Dumitru   
Reparaţii capitale ale bisericii: 1995 – 1997, biserica este mărită pe plan vertical înălţându-se cu 2m; resfinţire 4 iulie 1999 – P.S. Efitmie

Vizite arhiereşti: 2006 – P.S. Ioachim Băcăuanul

Biserica 2: „Sf. Simion Stîlpnicul” din satul Bolovăniş
Data ridicării: 1958
Data târnosirii: 24 septembrie 1972 – P.S. Eftimie
Pictura: 1970 – 1971, Dna Mioara Pruteanu  Struţeanu
Renovarea picturii:
Reparaţii capitale ale bisericii: 2002 – 2004

Biserica 3: „Sf. Prooroc Ilie” din satul Răchitiş
Data ridicării: 1974 - 1978
Data târnosirii: 20 august 1978 – P.S. Eftimie
Pictura: 1985 – 1988, tehnica fresco, pictorul Macovei Dumitru;

Vizite arhiereşti: Resfinţirea bisericii 11 septembrie 1988 – P.S. Ioachim Vasluianul
                            Resfinţire pe 4 iulie 1999 -   P.S. EFTIMIE
PREOŢI SLUJITORI     
Preot slujitor: Olah Viorel, născut 27 octombrie 1950
Studii:
            Seminarul Teologic Mănăstirea Neamţ, promoţie 1970 
            Facultatea de teologie Bucureşti, promoţia 1974
Studii postuniversitare: -
Anul hirotoniei: 1 septembrie 1974, Parohia Coşnea
Anul hirotesiei:           1978 – sachelar
                                    1988 – iconom
                                    1999 – iconom stavrofor
Parohii păstorite:       1974 – 1976 Parohia Coşnea
                                    Martie 1976 – Septembrie 1977 Parohia Sîncrăieni – Ciceu
                                    Septembrie 1977 – Mai 1982 Parohia Coşnea
                                    Mai 1982 – prezent Parohia Ghimeş Făget
Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Preot paroh: Olah Alexandru Sebastian, născut 29 mai 1975
Studii:
            Seminarul Teologic Roman – promoţia 1996
            Facultatea Teologie Bucureşti – promoţia 2000
Studii postuniversitare: -
Anul hirotoniei: 29 august 2002, pe seama Parohiei Ghimeş-Făget
Anul hirotesiei:
Parohii păstorite: 2002 – prezent: Parohia Ghimeş-Făget       
Starea civilă: căsătorit, 2 copii
Telefon:0742088035
Parohia Ortodoxă Ghimeş - Făget se află în raza comunei Ghimeş - Făget, Jud. Bacău, localiatatea situată în partea de Nord - Vest a Protopopiatului Moineşti. Se întinde pe o lungime de 10 km dealungul Drumului Naţional 12, Miercurea - Ciuc – Comăneşti, pe frumoasa vale a rîului Trotuş foarte aproape de izvor, precum şi pe văile pâraielor Tărhăuşi, Bolovăniş şi Răchitiş, între culmile munţilor Ciuc şi Tarcău.

Pe aceste meleaguri s-a desfăşurat şi acţiunea eroului Apostol Bologa (Emil Rebreanu), fratele scriitorului Liviu Rebreanu. Se ştie că datorită propagandei habzburgice şi prozelitismului catolic, a avut loc în Ardeal Uniaţia la 1700, ce a atins şi zona Ghimeşului.

Datorită acestei dezbinări între credincioşii de un neam şi de o limbă, timp de mai bine de două secole nu avem date despre organizarea Bisericii Ortodoxe Române din Ghimeş - Făget, preponderente fiind Biserica Unită cu Roma.

După primul război mondial venind din Moldova români ortodocşi ca funcţionari, lucrători de fabrici, C.F.R.-işti, comercianţi etc. Preotul D. Cerbu i-a convocat în Adunare Generală la 8 iulie 1923, când s-a redeschis Parohia Ortodoxă Ghimeş - Făget, organizându-se după normele Bisericii noastre. La 8 martie 1927 întîlnim aici ca preot pe Inacu M. Bărbat, având ca loc de rugăciune o Capelă improvizată în localul Depoului C.F.R. Ghimeş.

La 24 noiembrie 1928 în conformitate cu art, 109 din Legea pentru Reforma Agrară, Comisia de Ocol Expropriere şi Improprietărire Miercurea - Ciuc, atriubuie Parohiei Ortodoxe Române din Ghimeş - Făget, o suprafaţă de 1 jug. 500 st. pe teren arabil pentru construcţia unei biserici ortodoxe române. La 16 februarie 1930 parohia este preluată de Pr. Romulus Ciocan care la rândul lui o predă după numai un an de zile preotului Gheorghe Ghiorghiu de la Parohia vecină Palanca, care deserveşte şi interesele credincioşilor ortodocşi din Ghimeş - Făget până în anul 1935.

La 20 noiembrie 1935 se încredinţează conducerea Parohiei preotului Tiţei Traian, care reuşeşte să cumpere la 28 februarie 1936, actuala casă parohială de la văduva lui Dr. Kovacs Gyarfaş cu suma de 300.000 lei. La 28 noiembrie 1937 Protopopul Ioan Rafiroiu a inspectat Parohia Ghimeş - Făget, cu care ocazie s-a sfinţit cu un sobor de preoţi Capela ce s-a amenajat în Casa Parohială. Actele de cumpărare ale Casei Parohiale, au fost definitivate la începutul anului 1940 printr-o hotărâre judecătorească, în urma căreia s-a întocmit şi Cartea Funciară nr. 1732.

Începând cu luna septembrie 1940, Parohia Ghimeş - Făget cade sub ocupaţia maghiară timp de 4 ani până în anul 1944, perioadă în care preotul orotdox se retrage din Parohie. Prin Ordinul nr. 5225/1945 şi 4904/1946, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba- Iulia şi Sibiu, autorizează pe notarul Ioan Muscă să administreze bunurile Parohiei.

În anul 1947 Arhiepiscopia numeşte pe Preotul Nicolae Popescu paroh, spre a reorganiza Biserica Ortodoxă Ghimeş - Făget după ocupaţie şi pregătirea ei pentru Actul din octombrie 1948 al revenirii Bisericii Unite la Biserica Mamă.

Menţionăm că începând cu anul 1923 în Ghimeş-Făget, concomitent au existat cele două Biserici româneşti, Ortodoxă şi cea Greco - Catolică.

Primul Protopopiat Unit al românilor din Giurgiu şi Ciuc, a fost Districtul Frumoasa (Szepvizului) 1767. Parohia Unită din Ghimeş-Făget, nu era menţionată între parohiile acestui Protopopiat la acea dată, ci abia la 1800. Cel mai vechi preot cunoscut este David Tătar, căruia i-a urmat Pr.Ioan  Popovici 1823-1844, Pr. Ioan I Popovici1845-1849, Pr.Gavril Ciubotaru 1850-1912 şi Pr.Gherghel Victor 1912-1948.

La 21 octombrie 1948 a avut loc reîntregirea Bisericii, credincioşii greco-catolici şi ortodocşi s-au unit în jurul Bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Făget, devenind Biseric parohială. Pe parcurs s-a preluat Capela Sf. Simion Stîlpnicul din Bolovăniş şi Capela Sf. Prooroc Ilie din Răchitiş. Primul preot trimis după acest eveniment în Parohia Ghimeş-Făget, a fost Pr.Iuliu Işa din Braşov, urmat de Pr. Dr. Gheorghe Constantin, iar ca titular Pr. Albu Gheorghe 18 aprilie - 5 decembrie 1950. Începînd cu ianuarie 1951, Parohia Ortodoxă Ghimeş - Făget, trece sub jurisdicţia Episcopiei Romanului şi Huşilor de atunci cînd, este numit aici Pr. Leonte Spiridon.

Păstoreşte aproape 10 ani 1951-1960, timp în care procesul de unificare s-a îmbunătăţit. În locul Capelei din Bolovăniş, s-a construit o Biserică din temelie între anii 1958-1959, cu hramul Sf. Simion Stîlpnicul, Biserica fiind construită din lemn.

Între anii 1960-1974 continuă activitarea misionară de reîntregire a acestei Parohii, Pr. Pavel Curcuţă. Biserica Parohială Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, care datează din 1800, este rezidită din cărămidă aproape în îmtregime. S-a păstrat din construcţia veche din piatră, partea Pronaosului şi turla clopotniţei.

Se pun bazele construirii unei biserici noi, în locul Capelei din satul Răchitiş.
Îl întâlnim aici pe Pr. Balcanu Venţel, între anii 1974 – 1982, care conduce lucrările de construire a Bisericii din Răchitiş, până la definitivare cu hramul Sfântul Prooroc Ilie.

Începând cu primăvara anului 1982, activitatea pastoral – misionară şi administrativală Parohia Ortodoxă Română Ghimeş – Făget, a fost preluată de către actualul paroh Pr. Olah Viorel. În cursul anilor 1982 – 1983, s-au făcut lucrări de reparaţie şi acoperirea din nou cu ţiglă a casei parohiale şi a clădirilor anexe. Între anii 1985 – 1988 la Biserica Răchitiş s-a făcut pictura interioară în tehnica frescă.

La iniţiativa Pr. Olah Viorel şi cu ajutorul credincioşilor, între anii 1995 – 1998, Biserica parohială Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril din sat. Făget, a fost mărită pe plan vertical înălţându-se cu 2 m , s-a făcut turla din spre Răsărit şi acoperişul din nou.

În exterior s-au făcut ocniţe pictate, iar în interior Biserica a fost repictată în întregime.
Cu această ocazie s-a făcut din nou poarta şi trotuarul de intrare, iar în faţa Bisericii s-a ridicat un monument întru pomenirea ctitorilor şi tuturor binefăcătorilor acestui sfânt lăcaş.

Biserica a fost resfinţită pe 4 iulie 1999, prin rugăciunile P.S. EFTIMIE Episcop al Eparhiei Romanului.
Din septembrie a anului 2002, la Parohia Ghimeş – Făget cu un număr de 450 familii, se înfinţează postul II pentru preot şi ca slujitor este numit Pr. Olah Alexandru Sebastian.
Între anii 2002 – 2004, la iniţiativa celor doi slujitori , Biserica din satul Bolovăniş a fost acoperită din nou cu tablă zincată şi lambrizată în exterior.

Slavă şi mulţumită Bunului Dumnezeu pentru că ne a învrednicit să ducem la bun sfârşit toate aceste realizări în cinstea Casei Domnului.

Bibliografie

  1. Registrul de procese – Verbale ale Parohiei, 1923
  2. Actele de împroprietărie prin Reforma Agrară, 1928
  3. Istoricul din Arhivele Parohiei
  4. Sematismul Arhidiocezei Metropolitane Greco – Catolice de Alba – Iulia şi Făgăraş, anul 1900, Blaj.
STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.