Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Ghimeş-Făget

Parohie: categoria I rural - 450 familii

Biserica 1: „Sf. Arhangheli Mihail ÅŸi Gavriil” din satul Făget
Data ridicării: Datează din 1800, rezidită 1966 - 1967
Data târnosirii: 5 noiembrie 1967 – P.S. Dr. Partenie Ciopron
Pictura: 1968 – 1969, tehnica fresco, Dna Mioara Pruteanu  StruÅ£eanu, sfinÅ£ită de către P.S. Eftimie;
Renovarea picturii: 1998 – repictată în întregime de Popescu N. Sub îndrumarea pictorului Macovei Dumitru   
ReparaÅ£ii capitale ale bisericii: 1995 – 1997, biserica este mărită pe plan vertical înălÅ£ându-se cu 2m; resfinÅ£ire 4 iulie 1999 – P.S. Efitmie

Vizite arhiereÅŸti: 2006 – P.S. Ioachim Băcăuanul

Biserica 2: „Sf. Simion Stîlpnicul” din satul BolovăniÅŸ
Data ridicării: 1958
Data târnosirii: 24 septembrie 1972 – P.S. Eftimie
Pictura: 1970 – 1971, Dna Mioara Pruteanu  StruÅ£eanu
Renovarea picturii:
ReparaÅ£ii capitale ale bisericii: 2002 – 2004

Biserica 3: „Sf. Prooroc Ilie” din satul RăchitiÅŸ
Data ridicării: 1974 - 1978
Data târnosirii: 20 august 1978 – P.S. Eftimie
Pictura: 1985 – 1988, tehnica fresco, pictorul Macovei Dumitru;

Vizite arhiereÅŸti: ResfinÅ£irea bisericii 11 septembrie 1988 – P.S. Ioachim Vasluianul
                            ResfinÅ£ire pe 4 iulie 1999 -   P.S. EFTIMIE
PREOÅ¢I SLUJITORI     
Preot slujitor: Olah Viorel, născut 27 octombrie 1950
Studii:
            Seminarul Teologic Mănăstirea NeamÅ£, promoÅ£ie 1970 
            Facultatea de teologie BucureÅŸti, promoÅ£ia 1974
Studii postuniversitare: -
Anul hirotoniei: 1 septembrie 1974, Parohia CoÅŸnea
Anul hirotesiei:           1978 – sachelar
                                    1988 – iconom
                                    1999 – iconom stavrofor
Parohii păstorite:       1974 – 1976 Parohia CoÅŸnea
                                    Martie 1976 – Septembrie 1977 Parohia Sîncrăieni – Ciceu
                                    Septembrie 1977 – Mai 1982 Parohia CoÅŸnea
                                    Mai 1982 – prezent Parohia GhimeÅŸ Făget
Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Preot paroh: Olah Alexandru Sebastian, născut 29 mai 1975
Studii:
            Seminarul Teologic Roman – promoÅ£ia 1996
            Facultatea Teologie BucureÅŸti – promoÅ£ia 2000
Studii postuniversitare: -
Anul hirotoniei: 29 august 2002, pe seama Parohiei Ghimeş-Făget
Anul hirotesiei:
Parohii păstorite: 2002 – prezent: Parohia GhimeÅŸ-Făget       
Starea civilă: căsătorit, 2 copii
Telefon:0742088035
Parohia Ortodoxă GhimeÅŸ - Făget se află în raza comunei GhimeÅŸ - Făget, Jud. Bacău, localiatatea situată în partea de Nord - Vest a Protopopiatului MoineÅŸti. Se întinde pe o lungime de 10 km dealungul Drumului NaÅ£ional 12, Miercurea - Ciuc – ComăneÅŸti, pe frumoasa vale a rîului TrotuÅŸ foarte aproape de izvor, precum ÅŸi pe văile pâraielor TărhăuÅŸi, BolovăniÅŸ ÅŸi RăchitiÅŸ, între culmile munÅ£ilor Ciuc ÅŸi Tarcău.

Pe aceste meleaguri s-a desfăşurat ÅŸi acÅ£iunea eroului Apostol Bologa (Emil Rebreanu), fratele scriitorului Liviu Rebreanu. Se ÅŸtie că datorită propagandei habzburgice ÅŸi prozelitismului catolic, a avut loc în Ardeal UniaÅ£ia la 1700, ce a atins ÅŸi zona GhimeÅŸului.

Datorită acestei dezbinări între credincioÅŸii de un neam ÅŸi de o limbă, timp de mai bine de două secole nu avem date despre organizarea Bisericii Ortodoxe Române din GhimeÅŸ - Făget, preponderente fiind Biserica Unită cu Roma.

După primul război mondial venind din Moldova români ortodocÅŸi ca funcÅ£ionari, lucrători de fabrici, C.F.R.-iÅŸti, comercianÅ£i etc. Preotul D. Cerbu i-a convocat în Adunare Generală la 8 iulie 1923, când s-a redeschis Parohia Ortodoxă GhimeÅŸ - Făget, organizându-se după normele Bisericii noastre. La 8 martie 1927 întîlnim aici ca preot pe Inacu M. Bărbat, având ca loc de rugăciune o Capelă improvizată în localul Depoului C.F.R. GhimeÅŸ.

La 24 noiembrie 1928 în conformitate cu art, 109 din Legea pentru Reforma Agrară, Comisia de Ocol Expropriere ÅŸi Improprietărire Miercurea - Ciuc, atriubuie Parohiei Ortodoxe Române din GhimeÅŸ - Făget, o suprafaţă de 1 jug. 500 st. pe teren arabil pentru construcÅ£ia unei biserici ortodoxe române. La 16 februarie 1930 parohia este preluată de Pr. Romulus Ciocan care la rândul lui o predă după numai un an de zile preotului Gheorghe Ghiorghiu de la Parohia vecină Palanca, care deserveÅŸte ÅŸi interesele credincioÅŸilor ortodocÅŸi din GhimeÅŸ - Făget până în anul 1935.

La 20 noiembrie 1935 se încredinÅ£ează conducerea Parohiei preotului TiÅ£ei Traian, care reuÅŸeÅŸte să cumpere la 28 februarie 1936, actuala casă parohială de la văduva lui Dr. Kovacs GyarfaÅŸ cu suma de 300.000 lei. La 28 noiembrie 1937 Protopopul Ioan Rafiroiu a inspectat Parohia GhimeÅŸ - Făget, cu care ocazie s-a sfinÅ£it cu un sobor de preoÅ£i Capela ce s-a amenajat în Casa Parohială. Actele de cumpărare ale Casei Parohiale, au fost definitivate la începutul anului 1940 printr-o hotărâre judecătorească, în urma căreia s-a întocmit ÅŸi Cartea Funciară nr. 1732.

Începând cu luna septembrie 1940, Parohia GhimeÅŸ - Făget cade sub ocupaÅ£ia maghiară timp de 4 ani până în anul 1944, perioadă în care preotul orotdox se retrage din Parohie. Prin Ordinul nr. 5225/1945 ÅŸi 4904/1946, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba- Iulia ÅŸi Sibiu, autorizează pe notarul Ioan Muscă să administreze bunurile Parohiei.

În anul 1947 Arhiepiscopia numeÅŸte pe Preotul Nicolae Popescu paroh, spre a reorganiza Biserica Ortodoxă GhimeÅŸ - Făget după ocupaÅ£ie ÅŸi pregătirea ei pentru Actul din octombrie 1948 al revenirii Bisericii Unite la Biserica Mamă.

MenÅ£ionăm că începând cu anul 1923 în GhimeÅŸ-Făget, concomitent au existat cele două Biserici româneÅŸti, Ortodoxă ÅŸi cea Greco - Catolică.

Primul Protopopiat Unit al românilor din Giurgiu ÅŸi Ciuc, a fost Districtul Frumoasa (Szepvizului) 1767. Parohia Unită din GhimeÅŸ-Făget, nu era menÅ£ionată între parohiile acestui Protopopiat la acea dată, ci abia la 1800. Cel mai vechi preot cunoscut este David Tătar, căruia i-a urmat Pr.Ioan  Popovici 1823-1844, Pr. Ioan I Popovici1845-1849, Pr.Gavril Ciubotaru 1850-1912 ÅŸi Pr.Gherghel Victor 1912-1948.

La 21 octombrie 1948 a avut loc reîntregirea Bisericii, credincioÅŸii greco-catolici ÅŸi ortodocÅŸi s-au unit în jurul Bisericii SfinÅ£ii Arhangheli Mihail ÅŸi Gavril din Făget, devenind Biseric parohială. Pe parcurs s-a preluat Capela Sf. Simion Stîlpnicul din BolovăniÅŸ ÅŸi Capela Sf. Prooroc Ilie din RăchitiÅŸ. Primul preot trimis după acest eveniment în Parohia GhimeÅŸ-Făget, a fost Pr.Iuliu IÅŸa din BraÅŸov, urmat de Pr. Dr. Gheorghe Constantin, iar ca titular Pr. Albu Gheorghe 18 aprilie - 5 decembrie 1950. Începînd cu ianuarie 1951, Parohia Ortodoxă GhimeÅŸ - Făget, trece sub jurisdicÅ£ia Episcopiei Romanului ÅŸi HuÅŸilor de atunci cînd, este numit aici Pr. Leonte Spiridon.

PăstoreÅŸte aproape 10 ani 1951-1960, timp în care procesul de unificare s-a îmbunătăţit. În locul Capelei din BolovăniÅŸ, s-a construit o Biserică din temelie între anii 1958-1959, cu hramul Sf. Simion Stîlpnicul, Biserica fiind construită din lemn.

Între anii 1960-1974 continuă activitarea misionară de reîntregire a acestei Parohii, Pr. Pavel Curcuţă. Biserica Parohială Sf. Arhangheli Mihail ÅŸi Gavril, care datează din 1800, este rezidită din cărămidă aproape în îmtregime. S-a păstrat din construcÅ£ia veche din piatră, partea Pronaosului ÅŸi turla clopotniÅ£ei.

Se pun bazele construirii unei biserici noi, în locul Capelei din satul RăchitiÅŸ.
Îl întâlnim aici pe Pr. Balcanu VenÅ£el, între anii 1974 – 1982, care conduce lucrările de construire a Bisericii din RăchitiÅŸ, până la definitivare cu hramul Sfântul Prooroc Ilie.

Începând cu primăvara anului 1982, activitatea pastoral – misionară ÅŸi administrativală Parohia Ortodoxă Română GhimeÅŸ – Făget, a fost preluată de către actualul paroh Pr. Olah Viorel. În cursul anilor 1982 – 1983, s-au făcut lucrări de reparaÅ£ie ÅŸi acoperirea din nou cu Å£iglă a casei parohiale ÅŸi a clădirilor anexe. Între anii 1985 – 1988 la Biserica RăchitiÅŸ s-a făcut pictura interioară în tehnica frescă.

La iniÅ£iativa Pr. Olah Viorel ÅŸi cu ajutorul credincioÅŸilor, între anii 1995 – 1998, Biserica parohială Sf. Arhangheli Mihail ÅŸi Gavril din sat. Făget, a fost mărită pe plan vertical înălÅ£ându-se cu 2 m , s-a făcut turla din spre Răsărit ÅŸi acoperiÅŸul din nou.

În exterior s-au făcut ocniÅ£e pictate, iar în interior Biserica a fost repictată în întregime.
Cu această ocazie s-a făcut din nou poarta ÅŸi trotuarul de intrare, iar în faÅ£a Bisericii s-a ridicat un monument întru pomenirea ctitorilor ÅŸi tuturor binefăcătorilor acestui sfânt lăcaÅŸ.

Biserica a fost resfinţită pe 4 iulie 1999, prin rugăciunile P.S. EFTIMIE Episcop al Eparhiei Romanului.
Din septembrie a anului 2002, la Parohia GhimeÅŸ – Făget cu un număr de 450 familii, se înfinÅ£ează postul II pentru preot ÅŸi ca slujitor este numit Pr. Olah Alexandru Sebastian.
Între anii 2002 – 2004, la iniÅ£iativa celor doi slujitori , Biserica din satul BolovăniÅŸ a fost acoperită din nou cu tablă zincată ÅŸi lambrizată în exterior.

Slavă ÅŸi mulÅ£umită Bunului Dumnezeu pentru că ne a învrednicit să ducem la bun sfârÅŸit toate aceste realizări în cinstea Casei Domnului.

Bibliografie

  1. Registrul de procese – Verbale ale Parohiei, 1923
  2. Actele de împroprietărie prin Reforma Agrară, 1928
  3. Istoricul din Arhivele Parohiei
  4. Sematismul Arhidiocezei Metropolitane Greco – Catolice de Alba – Iulia ÅŸi FăgăraÅŸ, anul 1900, Blaj.
STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.