Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Frumoasa

BISERICA
Parohie: categoria 2 rural- 280 familii
Biserica 1: „SfinÅ£ii Arhangheli Mihail ÅŸi Gavriil ” din Frumoasa
Data ridicării: 1980
Data târnosirii: 1983
Pictura:
Renovarea picturii:

Reparaţii capitale ale bisericii:

Vizite arhiereÅŸti:

PREOT SLUJITOR     

Preot: Nechita Marius Gheorghe, născut 19.04.1976
Studii:
           Facultatea de Teologie din ConstanÈ›a – promoÅ£ia 2007, licenÅ£iat – 2007
Studii postuniversitare: -
Anul hirotoniei: 22.01.2017 pe seama parohiei Frumoasa
Anul hirotesiei: 
Parohii păstorite: 2017 - prezent -Parohia Frumoasa
Starea civilă: căsătorit, 2 copii
Telefon: 0741175263
   Satul Frumoasa este situat în partea de NV a judeÈ›ului Bacău È™i se întinde pe o lungime de circa 6 km pe albia apei Tazlăul Mare, de-a lungul È™oselei Roznov-MoineÈ™ti, având uliÈ›e înguste, fiind aÈ™ezare veche, după cum spun bătrânii de pe timpul Sfântului Ștefan cel Mare.

   În 1960, fostul preot paroh Ioan Nicolau relatează că locuitorii satului erau români de religie ortodoxă în proporÈ›ie de 30%, iar restul de 70% erau de religie romano-catolică. Această proporÈ›ie este È™i astăzi. Majoritatea locuitorilor ortodocÈ™i erau muncitori forestieri, restul fiind agricultori. Dintre aceÈ™tia cca 15% se ocupau cu olăritul. Numărul enoriaÈ™ilor ortodocÈ™i era de 1129 de suflete iar romano-catolici cca 2000 de suflete. În afara de ocupaÈ›ia principală menÈ›ionată, locuitorii ortodocÈ™i ai satului de etnie rromă se mai ocupau È™i cu muzica instrumentală pe care o practicau cu ocazia nunÈ›ilor, a petrecerilor È™i manifestaÈ›iilor artistice.

   Bătrânii satului păstrează portul popular, iar tineretul îmbracă costumul naÈ›ional cu ocazia diferitelor manifestări artistice, desfășurate la Căminul cultural.


   Referitor la istoricul bisericii parohiale se pot menÈ›iona câteva date  
extrase din documentele păstrate la Arhivele NaÈ›ionale Bacău între anii 1894-1972 culese de preotul Ion Popescu.

   Fosta biserică din Frumoasa a fost construită în anul 1803 de către diaconul Gheorghe Popescu după cum reiese din însemnarea făcută pe Sfânta Evanghelie de către preotul Constantin Bobulescu, slujitor la Biserica SfinÈ›ii Trei Ierarhi din IaÈ™i È™i care menÈ›ionează că a găsit această însemnare pe diferite cărÈ›i de cult, în anul 1919.

   Biserica fusese construită din lemn de brad (bârne cioplite pe patru părÈ›i încheiate în cheutori) pe temelie de piatră, în formă de corabie, acoperită cu È™indrilă. Biserica privită în exterior avea un aspect simplu È™i plăcut. Avea un turn din lemn de mici dimensiuni, cu un clopot de 60kg. Arhitectul este necunoscut. Stilul în care s-ar încadra această biserică este cel bizantin.

   Catapeteasma era din lemn de tei în care erau aÈ™ezate icoane cu pictură veche, aproape È™tearsă, fondul predominant fiind roÈ™u deschis.
   Chipurile ctitorilor nu erau zugrăvite, reparaÈ›ii la biserică fiind făcute în anul 1890 la acoperiÈ™ È™i o tăbănuire la pridvor, în 1919, când s-au făcut ferestrele, totul pe cheltuiala enoriaÈ™ilor.

   Biserica a ars în totalitate în anul 1980 È™i s-a construit o altă biserică pe locul fostei biserici în anul 1983.
   Până în 1 noiembrie 2008 biserica din Frumoasa a fost filie a Parohiei Balcani, după această dată fiind parohie de sine stătătoare, având ca preot paroh pe pr. Purcaru Gheorghe-IonuÈ›.
   PreoÈ›ii cunoscuÈ›i care au slujit în parohia Balcani È™i în biserica filială Frumoasa au fost: în anul 1918, preotul Constantin Neculai, în anul 1919 un preot călugăr Acatrinei Epifanie, din 1920 până în 1924 un alt preot călugăr MoroÈ™anu Paisie. Apoi, timp de 46 de ani, preot (o bună bucată de vreme È™i învățător) Nicolau Ioan. Din 1970 până în anul 1983, preotul Popescu Ion, din 1983-2008 a slujit preotul Sandu Romeo, iar de când s-a înfiinÈ›at parohia Frumoasa, din 2008 până în 1 februarie 2017 a slujit preotul Purcaru Gheorghe-IonuÈ›.

Din 1 februarie este numit preot paroh Nechita Marius Gheorghe.

   În prezent, se lucrează la finalizarea aÈ™ezământului social-filantropic È™i a casei parohiale.
   PreoÈ›ii cunoscuÈ›i care au slujit în parohia Balcani È™i în biserica filială Frumoasa au fost: în anul 1918, preotul Constantin Neculai, în anul 1919 un preot călugăr Acatrinei Epifanie, din 1920 până în 1924 un alt preot călugăr MoroÈ™anu Paisie. Apoi, timp de 46 de ani, preot (o bună bucată de vreme È™i învățător) Nicolau Ioan. Din 1970 până în anul 1983, preotul Popescu Ion, din 1983-2008 a slujit preotul Sandu Romeo, iar de când s-a înfiinÈ›at parohia Frumoasa, din 2008 până în prezent, slujeÈ™te preotul paroh Purcaru Gheorghe-IonuÈ›.

   Parohia are 2 cimitire. Unul este situat în jurul bisericii È™i este în formă rotundă, împrejmuit cu gard din piatră È™i plasă, având 818 mp, È™i datează din 1864.
   Cel de-al doilea cimitir este situat peste drum de biserică, este împrejmuit cu gard din piatră È™i plasă È™i are o suprafață de 3849 mp.


   Profilul actual al parohiei

   În prezent, parohia Frumoasa are 280 de familii din care 137 de familii sunt de etnie rromă.

  În parohia noastră se desfăşoara mai multe activităţi culturale, sociale ÅŸi filantropice, iar din anul 2019,am început constructÅ£ia unei capele mortuare.

         

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.