Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Câmpeni

BISERICA
Parohie: categoria III rural – 180 familii
Biserica :
Data ridicării: 1992-1996
Data târnosirii: 1996 de câtre P.S. Eftimie
Pictura: în tehnica fresco 
Vizite arhiereÅŸti:
-
1992 – P.S. Eftimie
- 1996 – P.S. Eftimie

Preot paroh Chindea Vasile-Florin, născut 13 septembrie 1969
Studii:
            Liceul Al. Ioan Cuza – IaÈ™i, promoÅ£ia 1988
            Facultatea: Teologie Ortodoxă IaÈ™i, promoÅ£ia 1993
            Studii postuniversitare:
            Anul hirotoniei: 2006, 18 iulie
            Anul hirotesiei:-
            Parohii păstorite: Centrul Misionar Filantropic Ștefan cel Mare È™i Sfânt Bacău(2006-2013), Câmpeni(2013-prezent)
Starea civilă: căsătorit, 3 copii
Telefon: 0744279680
Parohia din satul Câmpeni are hramul  „Adormirea Maicii Domnului” È™i face parte din protopopiatul MoineÈ™ti.

    Satul Câmpeni este situat în zona nord-est a Depresiunii Tazlău, pe cursul superior al râului Tazlău, la 4 km est de satul Pârjol.
    Satul se afla la confluenÈ›a pârâului Câlbia cu pârâul Câmpeni È™i este străjuit de dealurile Corneci, Testura È™i Bălanului.

    Denumirea È™i-a luat-o de la originile locuitorilor: de la câmpie. Pentru prima dată apare cu numele, într-un document oficial în anul 1774, ca aparÈ›inând de comuna Pârjol, ocolul Tazlăul de Sus. Între 1803-1916, localitatea a fost subordonată mai multor comune: Pârjol ( 1833-1860), în 1861 comunei Băhnășeni, în 1865 comunei TărâÈ›a, în 1876 comunei Băhnășeni, în 1912 comunei Câmpeni. Se pare că primii locuitori ai satului au venit din părÈ›ile Fălciului, acum 300 de ani, în vremea domnitorului Mihai Racoviță, primele familii fiind ale Săndenilor È™i StăneÈ™tilor.

    În timp, satul Câmpeni a aparÈ›inut mai multor primării: Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Tazlău, Schitul Frumoasa, iar în 1823/1863 la Sfântul Mormânt.

    Biserica È™i viaÈ›a spirituală.

    În satul Câmpeni există o biserică, ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Mai mult din jumătatea populaÈ›iei satului este îmbătrânită, o mică parte dintre cei tineri au locuri de muncă în È›ară, în administraÈ›ia locală, în învățământ, la extragerea petrolului, alÈ›ii sunt plecaÈ›i în străinătate, dar sunt È™i oameni care trăiesc din ajutorul social oferit de stat.

    Prima biserică construită în satul Câmpeni a fost în 1443, de voievodul Ștefan al Moldovei (fiul lui Alexandru cel Bun È™i unchiul lui Ștefan cel Mare). A doua biserică, a fost construită la 1854 de preotul Lazăr Mocanu, cu sprijinul enoriaÈ™ilor, având hramul " Schimbarea la Față". Catapeteasma este datată 1860.

    Actuala biserică a fost începută în vara anului 1992, din iniÈ›iativa preotului Nicolae Dragomir, sfinÈ›irea săvârÈ™indu-se in iunie 1996 de către Episcopul Eftimie al Romanului È™i HuÈ™ilor. Biserica este construită din lemn de stejar, pe o temelie de beton, în formă de cruce, cu două turle, una hexagonală pe naos ÅŸi una pătrată pe pridvor, în care e instalată clopotniÅ£a. AcoperiÅŸul este din tablă zincată. Exteriorul este din lambriu de brad. Pictura din interior este în frescă. Stilul bisericii este cel moldovenesc. Lucrarea a fost executată în regie proprie, fiind implicaÅ£i atât oameni din sat, cât ÅŸi din alte părÅ£i. Fondurile necesare construcÅ£iei au fost asigurate, în mare parte, din contribuÅ£ia enoriaÅŸilor, dar ÅŸi din colectele făcute în satele vecine.

Catapeteasma provine de la vechea biserică. În curtea bisericii se află cimitirul satului, precum È™i biserica veche din piatră. SuprafaÈ›a împrejmuită este de 8500 m.p. Printre preoÈ›ii care au slujit în aceste biserici amintim: pr. Mocanu Lazăr, pr. Hanganu Ioan, pr. Bujor Vasile, pr. Dragomir Nicolae, pr. Dragomir Costel, iar din iunie 2013 pr. Chindea Vasile Florin.

    Cea mai semnificativă înflorire demografică a satului a fost in 1977 când satul număra 897 de locuitori. Potrivit recensămintelor din 1992 È™i 2002 situaÈ›ia se prezenta astfel: în 1992 erau 663 locuitori, iar în 2002 - 724 de locuitori.

    În prezent parohia numără 361 de locuitori între care 80 sunt văduvi È™i văduve. Printre văduvi avem un veteran de război, D-l Zaharia Gheorghe È™i două văduve de veterani de război D-na Prescură Saveta È™i D-na Sandu Elena.

    Dintre activitățile pastoral-misionare, amintim catehezele de duminică È™i concerte cu copiii satului de Crăciun. Printre activitățile filantropice se numără îngrijirea bătrânilor la domiciliu, asistenÈ›a religioasă a bătrânilor la domiciliu È™.a.

    În elaborarea acestei documentaÈ›ii despre satul È™i Biserica din Câmpeni am folosit lucrarea Cartea de aur a comunei Pârjol din judeÈ›ul Bacău, scrisă de colonel(rtg) Mihai Purcaru, apărută la editura Magic Print, OneÈ™ti 2014.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.