Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul evenimentelor care...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creștinii ortodocși marchează triumful dreptei credințe asupra ereziei iconoclaste și asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de Sfântul Patriarh Metodie al...

mai multe detalii
PAROHIA Bereşti-Tazlău

BISERICA
Parohie: categoria 2 rural - 380 familii
Biserica:Adormirea Maicii Domnului” din Bereşti Tazlău
Data ridicării: 2002
Data târnosirii: 2002
Pictura: pictată în ulei de pictorul Radu Vasile din Bacău
Renovarea picturii: –
Reparaţii capitale ale bisericii: –

Vizite arhiereşti: 2002 – P.F. Daniel, P.S. Ioachim Băcăuanul, P.S. Ioachim Vasluianul

PREOT PAROH    
Preot paroh: Daniel Popa
Studii:  Seminarul Teologic Roman -promoția 1995
             Facultatea: Teologie Iaşi - promoția 1999
             Studii postuniversitare: Master – Facultatea de Teologie Iaşi -promoția 2003
Anul hirotoniei: 8 septembrie 1999
Anul hirotesiei: sachelar 2002
Parohii păstorite:
1999 – Parohia Bereşti Tazlău
Stare civilă: căsătorit,  2 copii,
Tel. 0741988813
Biserica monument istoric  din Bereşti – Tazlău

Satul şi comuna Bereşti – Tazlău este situată în zona centrală a Depresiunii Tazlău, pe pârâul Strâmba, la 28 km NV de Oneşti.

Prima atestare documentara a satului este din timpul urmaşului lui Alexandru cel Bun, care printr-un Uric domnesc din 1432/1433, întăreşte Logofătului Mihu Berescu stăpânirea peste mai multe sate, între care era şi Bereşti-Tazlău; deci satul Bereşti avea fiinţă în 1432-1433.  

Satul Bereşti de pe valea Tazlăului este menţionat apoi într-un document din timpul lui Ştefan cel Mare, la 16 septembrie 1491, prin care acesta întărea Marinei, fiica lui Berea, satele Bereşti, Petrileşti, Boşoteni şi Năsoeşti pe Tazlău, cu hotarele lor vechi. Menţiunea de la sfârşitul documentului ne îndreptăţeşte să credem că satul era mai vechi.

Biserica de lemn monument de arhitectură „Sf. Nicolae” din Bereşti - Tazlău a fost construită din bârne în anul 1819, din îndemnul preotului Ioniţă Ştefu, după cum rezultă de pe icoana hramului bisericii. (vezi foto Icoana hramului) Dar înaintea acestei Biserici a mai fost o biserică veche, ale cărei rămăşiţe situate la 30 m de actuala biserică, au fost acoperite de pământ. Această biserică exista aici în anii 1772 – 1774 de vreme ce Recesămintele populaţiei Moldovei menţionau la acea dată un preot. Biserica de lemn monument istoric de la Bereşti Tazlău şi-a schimbat hramul la propunerea enoriaşilor din „Sf. Nicolae” în „Sf. Dumitru”. (posibil hramul vechii biserici din curtea actualei biserici).

Planul bisericii este treflat, cu absida altarului pentagonală decroşată, absidele laterale şi cea a pronaosului fiind de asemenea pentagonale. La reparaţia care a avut loc în anul 1875, făcută cu cheltuiala lui Anton Moţet din Bereşti, i s-a adăugat un turn clopotniţă mare din cărămidă, în faţa intrării în Biserică. Alte reparaţii au fost efectuate în anii 1829 şi 1922 de către enoriaşi. În anul 1936 biserica a fost declarată monument de arhitectură. Au urmat alte reparaţii de întreţinere: 1939 clopotniţa, 1951 acoperită cu şindrilă, 1960, 1970 -1974.
Pe o temelie din piatră de carieră, care a fost ulterior completată cu piatră rostuită şi haşurată, au fost puse tălpile groase din lemn, iar peste acestea bârnele orizontale, încheiate în „şpont”. Scândura care proteja pereţii din bârne a fost înlăturată în anul 1974, astfel că se pot vedea îmbinările  bârnelor şi cuielor groase din lemn de tisă. Biserica a avut un foarte frumos brâu median cu denticuli, din care s-au mai păstrat doar câteva urme pe peretele dinspre nord, restul fiind distrus odată cu acoperirea pereţilor cu scânduri, în secolul XIX.

Acoperişul în patru ape, cu forme rotunjite la absidele laterale este din şindrilă, la fel cu al turnului clopotniţă. Jos, în turnul clopotniţă se află piatra de mormânt a familiilor Caramalău şi Anton Moţet. Intrarea în pronaos se face pe o uşă masivă de stejar; aici, în pronaos porneşte bolta semicilindrică ce se continuă pe axul bisericii până în Altar. Peretele despărţitor dintre pronaos şi naos este străpuns de trei intrări, cea centrală fiind de dimensiuni mai mari decât cele laterale. Bolta naosului este străpunsă în partea dinspre Altar de gurile oalelor de rezonanţă, întocmai ca la unele biserici de zid.

Deasupra iconostasului, pe boltă este montată o bârnă semicirculară pe care meşterul a împodobit-o de la un capăt la altul cu motive populare. Trei grinzi masive de stejar susţin iconostasul pictat în stil neobizantin(vezi foto catapeteasma). Uşile împărăteşti fiind de factură mai recentă, sunt bogat decorate cu viţa de vie cu frunze şi struguri ce cresc din cornul abundenţei, formând medalioane.

În afară de preotul Ioniţă Ştefu, au fost mai mulţi preoţi, diaconi şi cântăreţi din neamul Ştefeştilor (săteni), care s-au mai numit şi Popeşti astfel: pr. Antonie Ştefu, pr. Constantin Ştefu, cântăreţii Vasile şi Costache Ştefu. După Ştefeşti la Biserica zidită din 1819 au mai slujit ca preoţi următorii: pr. Ioan Dospinescu şi Gheorghe Dospinescu veniţi de la Enăcheşti. După moartea pr. Gheorghe Dospinescu în 1917, a slujit pr. Gheorghe Apostol refugiat din comuna Mărăşeşti; după el pr. Vasile Şova până la sfârşitul anului 1919, când a intrat ca suplinitor pr. Ioan Goagă de la parohia Verşeşti. După pr. Goagă a slujit Ieromonahul Eusebiu Filioiu, care cumpărând un paraclis la Sfântul Munte, a plecat acolo. După el, până la 1 iulie 1922 parohia a fost ocupată de pr. Gheorghe Mihăilescu, dată de la care pr. Ioan Goagă s-a transferat ca paroh, venind de la parohia Verşeşti. A slujit la Parohia Bereşti – Tazlău până la pensionare 1974, continuând să slujească până la  moartea survenită  în urma inundaţiilor care s-au abătut asupra satului în 1991. Absolvent al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pr. Ioan Goagă a fost un reper de moralitate şi culturalitate, lăsând posterităţii un volum de poezii „Limanuri de lumină”, 1928, reeditat în 2006 (vezi foto).

Continuator în slujire este  P.C. Pr. Dragoş Popa, din 1974 până astăzi, licenţiat în teologie al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, cu multe realizări pastorale şi administrative: lucrări de întreţinere a bisericii monument istoric (acoperirea cu şindrilă,), modernizare (dotarea cu mobilier bisericesc: strane, iconostase etc.), dar şi iniţiativa construcţiei unui nou locaş de cult.

Alături de preotul paroh, din anul 1999 ca preot conslujitor este şi fiul acestuia pr. Daniel Popa, licenţiat în teologie al Facultăţii de Teologie din Iaşi. (vezi foto preoţii slujitori)

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Bereşti-Tazlău

Actualul hram al Parohiei Bereşti – Tazlău este „Adormirea Maicii Domnului”, dat noii biserici. Vechea biserică monument istoric a rămas  Capelă a Cimitirului din localitate. Noua biserică a fost construită în perioada 1991 – 2002, cu sprijinul enoriaşilor, al parohiilor vecine şi cu sponsorizarea substanţială a S.C. CONIMPULS SA Bacău, având ca preşedinte pe Sergiu Sechelariu.

La sfinţirea acestei biserici care a avut loc pe 20 octombrie 2002 au participat actualul Părinte Patriarh, Preafericitul Daniel, Prea Sfinţitul Arhiereu Ioachim Băcăoanul, Prea Sfinţitul Episcop Ioachim Vasluianul, alături de un sobor impresionant de peste 50 de preoţi. Cu acest prilej preoţii slujitori au primit distincţii onorifice, P.C. Pr. Dragoş Popa – Iconom Stavrofor, Pr. Daniel Popa – Sachelar. De asemeni au fost  acordate diplome de merit membrilor Consiliului parohial.


Începând cu 2015 preot paroh al acestei parohii este părintele Daniel Popa

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.