Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Balcani-Marginea

BISERICA
Parohie: categoria III rural – 120 familii
Biserica 1: „Sf. Nicolae” Balcani Marginea
Data ridicării: 1792
Data târnosirii: nu se cunoaÅŸte
Pictura: nu are
               catapeteasma 1888, numele pictorului nu se cunoaÅŸte
Renovarea picturii:
Reparaţii capitale: 1900, 1967

Vizite arhiereÅŸti: 2003 – P.S. Ioachim Băcăuanul

Biserica 2:
„NaÅŸterea Maicii Domnului”
Data ridicării: începută în 2003
Data târnosirii:
Pictura: 2009: se începe pictarea bisericii de către pictorul Călugăru Robert
               2010: se începe pictarea catapetesmei de acelaÅŸi pictor
Renovarea picturii: -
ReparaÅ£ii capitale: -  

Vizite arhiereÅŸti: 2006 – P.S. Ioachim Băcăuanul

                        2015 - ÎPS Ioachim sfinÅ£eÅŸte noua biserică

PREOT SLUJITOR     
Preot Iustin Tănasă, născut 3 iulie 1987
Studii: Seminarul Veniamin Costachi promoția2007
                  Facultatea Teologie IaÈ™i-promoÈ›ia 2013
Anul hirotoniei: 2015, 31 ianuarie  pe seama Parohiei Balcani Marginea
Anul hirotesiei:
Parohii păstorite: 2015 – prezent Parohia Balcani-Marginea
Starea civilă: căsătorit
Telefon:  0767485070
Satul Marginea, numit ÅŸi Balcanii Vechi, este situat în partea vestica a comunei Balcani, în judeÅ£ul Bacău. Se consideră că această aÅŸezare datează încă din timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432).

Satul se întinde pe o lungime de aproximativ 3 km de-a lungul pârâului Schit ÅŸi este traversat de ÅŸoseaua care leagă centrul comunei Balcani cu Schitul Frumoasa.

UliÅ£ele satului sunt întortocheate ÅŸi înguste, multe case sunt aÅŸezate în locuri accidentale.

Satul Marginea pe lângă biserica ortodoxă are o ÅŸcoală generală de 4 clase primare, locuitorii satului sunt în totalitate români de religie ortodoxă.

Numărul enoriaÅŸilor este de 397 suflete în cadrul a 120 de familii.

Biserica Sfântul Nicolae din acest sat este foarte veche, necunoscându-se cu exactitate anul când a fost  construită . DeÅŸi Hortensia Racoviţă în lucrarea sa „Geografia judeÅ£ului Bacău” aminteÅŸte ca an al ctitoriei sfântului locaÅŸ 1797.AfirmaÅ£ia ei nu se bazează decât pe o inscripÅ£ie de pe o piatră mortuală; acest an este preluat ÅŸi de  prof. Lucian Åžerban în ultima monografie a judeÅ£ului Bacău.

Ne atrage atenÅ£ia  o însemnare din 1919 dintr-o Sf. Evanghelie aflată în biserică, înscriere ce poartă semnătura preotului Iosif Bobulescu slujitor la SfinÅ£ii Trei Ierarhi din IaÅŸi, care în trecere fiind prin satul Marginea rămâne uimit de frumuseÅ£ea acestei biserici ÅŸi afirmă că sfântul locaÅŸ prin arhitectură ar aparÅ£ine sec. XVII- lea sau chiar mai înainte.

IniÅ£ial biserica era formată din pronaos naos ÅŸi altar fiind construită sub forma unei nave. În 1970 i s-a mai adăugat un pridvor. Tot atunci din păcate biserica a fost îmbrăcată cu tablă zincată fiindu-i  arhitectura originală. IniÅ£ial biserica era acoperită cu draniţă, fiind construită din lemn de stejar, de o alură elegantă, cu un brâu frumos la mijlocul exterior al pereÅ£ilor. În partea verticală ea are un turn clopotniţă în formă octogonală ÅŸi el împodobit cu un brâu sculptat în lemn. Clopotul are inscripÅ£ionat pe el anul 1880.

Catapeteasma e din lemn, vopsită în ulei iar, icoanele pictate au un fond predominant închis. Icoanele au fost pictate în 1888 dar nu se cunoaÅŸte numele pictorului. UÅŸile împărăteÅŸti care au pictate chipurile Sf.  Vasile ÅŸi Sf. Åžtefan nu sunt pictate de acelaÅŸi pictor care a pictat catapeteasma, ele părând a fi mai vechi întrucât se observă o altă nuanţă a culorilor ÅŸi un alt stil de realizare a chipurilor.

Biserica are o lungime de 11m ÅŸi o lăţime de 5m în interior, fiind prevăzută cu câte două ferestre în pronaos ÅŸi în naos ÅŸi una în altar.

Biserica a avut mai multe cărÅ£i de slujbă scrise în chirilică care astăzi se găsesc la mănăstirea Bogdana. Majoritatea cărÅ£ilor au fost din sec.XVIII.-XIX. Fiind tipărite în tipografiile de la Râmnic, NeamÅ£, IaÅŸi ÅŸi BucureÅŸti.

Pe data de 13 septembrie 2003,  PS Ioachim Băcăuanul a sfinÅ£it locul unei noi biserici în satul Marginea, biserică care urma să poarte hramul „NaÅŸterea Maicii Domnului”. Tot atunci a fost hirotonit ÅŸi noul preot paroh Paraschiv Cheptănaru cel căruia i s-a încredinÅ£at această înaltă misiune de păstorire a credincioÅŸilor satului Marginea ÅŸi de organizator ÅŸi coordonator al lucrărilor de construire a noului locaÅŸ de cult. În toamna aceluiaÅŸi an s-a început construcÅ£ia noii biserici, biserică ce are o lungime de 21m ÅŸi o lăţime de 8m. Zidurile sunt groase de 1m, având în interior perete dcărămidă, la mijloc beton ÅŸi fier beton iar, în exterior zid din piatră de munte cioplită manual.

Stilul arhitectonic al bisericii este cel moldovenesc. Deasupra naosului se înalţă un turn octogonal, astfel încât înălÅ£imea totală a bisericii este de 13,5 m.

Biserica s-a ridicat cu osârdia preotului paroh ÅŸi a enoriaÅŸilor parohiei Marginea ÅŸi cu ajutorul credincioÅŸilor din satele Răţeni ÅŸi Schitul Frumoasa.

Mobilierul bisericesc este realizat din lemn de stejar sculptat iar, pictura realizată de pictorul Călugăru Robert este în stil neobizantin, tematică conformă normelor erminiei.

Biserica a fost sfinÅ£ită în ziua de 24 august 2014 în duminica XI după Rusalii.

Lângă biserică există un turn clopotniţă, clopotul fiind donaÅ£ia renumitului om de fotbal Mircea Lucescu .

Şirul preoţilor
Din păcate neavând informaÅ£ii despre biserică, nu cunoaÅŸtem numele preoÅ£ilor slujitori decât după anii 1950 iar, lista aceasta este întocmită după spusele credincioÅŸilor mai învârstă:
-pr. Găluşcă Constantin
-pr. Nicolau Ioan
-pr. Purcaru Vasile                   1968-1971
-pr. Popescu Ioan                     1971-1984
-pr. Sandu Romeo                    1984-2001
-pr. GhineÅ£ Sebastian                2001-2003
-pr. Cheptănaru Paraschiv (din 2014 ÅŸi-a schimbat numele în Banciu) sept.2003-2015 februarie
-pr. Tanasă Iustin - februarie 2015 până în prezent


Cimitirul parohiei este amplasat lângă biserica veche. Aici sunt înmormântaÅ£i credincioÅŸi încă din 1797 (sau chiar mai devreme), aÅŸa cum rezultă de pe o inscripÅ£ie de pe o piatră funerară.

Casa parohială
Încă de la venirea în parohie, pr. Cheptănaru Paraschiv s-a confruntat cu problema lipse unei case parohiale ÅŸi cu ajutorul enoriaÅŸilor a demarat lucrări de construire  a unei case(formată din 3 camere, baie, bucătărie ÅŸi sistem de alimentare cu apă).

În iulie 2005 casa parohială a fost terminată ÅŸi familia preotului de atunci locuieÅŸte în mod neîntrerupt în parohie. Parohia Balcani Marginea nu deÅ£ine casă sociofilantropică, nici capelă mortuală.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.