Protoieria Moinesti Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
   
PAROHII
 • AGĂŞ
  » Agăş
  » Coşnea
  » Cotumba
  » Goioasa
  » Sulța
 • ARDEOANI
  » Ardeoani
  » Ilieşti
  » Leontineşti
 • ASĂU
  » Apa-Asău
  » Asău
  » Ciobănuş-Straja
  » Păltiniş
 • BALCANI
  » Balcani
  » Balcani-Marginea
  » Frumoasa
  » Ludaşi
  » Răţeni
  » Schitu-Frumoasa
 • BEREŞTI-TAZLĂU
  » Bereşti-Tazlău
  » Boşoteni
  » Enăcheşti
  » Prisaca
  » Româneşti
  » Tescani
  » Turluianu
 • BRUSTUROASA
  » Brusturoasa
  » Camenca
 • COMĂNEŞTI
  » Şupan
  » Lăloaia
  » Leorda
  » Sf. Arhangheli
  » Sf. Împăraţi
  » Sf. Ştefan
  » Sf. Spiridon
  » Vermeşti
 • DĂRMĂNEŞTI
  » Boiştea I
  » Boiştea II
  » Dărmăneşti
  » Lapoş
  » Plopu
  » Poiana II
  » Sf. Pantelimon
 • GHIMEŞ-FĂGET
  » Ghimeş-Făget
 • MĂGIREŞTI
  » Şesuri
  » Măgireşti
  » Stăneşti
  » Valea Arinilor
 • MOINEŞTI
  » Înălţarea Domnului
  » Hangani
  » Lucăceşti
  » Micleasca
  » Sf. Ap. Petru şi Pavel
  » Sf. Ştefan - Pompieri
  » Sf. Gheorghe
  » Sf. Nicolae
  » Spital Moineşti
  » Văsâieşti
 • PÂRJOL
  » Băhnăşeni
  » Băseşti
  » Câmpeni
  » Hăineala
  » Pârjol
  » Tărâţa
 • PALANCA
  » Ciugheş
  » Palanca
 • PODURI
  » Bucşeşti I
  » Bucşeşti II
  » Cernu
  » Cornetu
  » Poduri
  » Prohozeşti I
  » Prohozeşti II
  » Valea Şoşii
 • SCORŢENI
  » Grigoreni
  » Scorţeni
 • SOLONŢ
  » Cucuieţi
  » Sărata
  » Solonţ
 • STRUGARI
  » Cetăţuia
  » Nadişa
  » Petricica
 • ZEMEŞ
  » Bolătău
  » Pietrosu
  » Tazlău-Zemeş
 
 

 
 
FACEBOOK
 
ŞTIRI & EVENIMENTE
 
Abonare stiri (email)


19/10/2020

Protopopiatul Moinești a oferit tablete cu acces la internet copiilor cu dificultăți materiale

mai multe detalii

30/09/2020

Întâlnire cu vârstnicii din grupul de cateheză „Sfântul Teodosie de la Brazi” în Parohia Petricica

mai multe detalii

13/09/2020

Sfințire de așezământ social-filantropic la Parohia Pietricica, Protopopiatul Moinești

mai multe detalii

13/09/2020

Catedrala Nașterii Maicii Domnului și-a cinstit ocrotitoarea

mai multe detalii

07/09/2020

Împreuna ridicăm o casă!

mai multe detalii

06/09/2020

Monument ridicat în cinstea eroilor în cartierul moineștean Hangani a primit haina sfințirii

mai multe detalii

02/09/2020

Casa mortuară din Parohia Coșnea a primit haina sfințirii

mai multe detalii

23/07/2020

Inaugurarea Centrului de Ambulantă Comănești

mai multe detalii

20/07/2020

Premiere elevi merituoși în Parohia Rățeni

mai multe detalii

13/07/2020

Părintele protoiereu Costel Mareș la ceas aniversar

mai multe detalii

12/07/2020

Concursul de șah online „Părinții...prima ta icoană”

mai multe detalii

05/07/2020

Sfântul Atanasie Athonitul sărbătorit la Schitu Frumoasa

mai multe detalii

30/06/2020

Blue Qarantine Story – vernisaj de pictură la Spitalul Municipal de Urgență Moinești

mai multe detalii

25/06/2020

Sărbătorim Ziua Iei, să păstrăm tradiția vie!

mai multe detalii

15/06/2020

Mulțumiri aduse voluntarilor Parohiei Sfântul Spiridon Comănești

mai multe detalii

13/05/2020

Rugăciune la căpătâiul lui Constantin Bobeică

mai multe detalii

21/04/2020

Procesiune cu sfinții bineplăcuți lui Dumnezeu în Protopopiatul Moinești

mai multe detalii

18/04/2020

Hristos, Paștele nostru!

mai multe detalii

18/04/2020

Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2020

mai multe detalii

17/04/2020

Proiectul eparhial „Cei din Catedrale ajută Spitale” derulat de Protopopiatul Moinești

mai multe detalii
 
 
PAROHIA Balcani-Marginea

BISERICA
Parohie: categoria III rural – 120 familii
Biserica 1: „Sf. Nicolae” Balcani Marginea
Data ridicării: 1792
Data târnosirii: nu se cunoaşte
Pictura: nu are
               catapeteasma 1888, numele pictorului nu se cunoaşte
Renovarea picturii:
Reparaţii capitale: 1900, 1967

Vizite arhiereşti: 2003 – P.S. Ioachim Băcăuanul

Biserica 2:
„Naşterea Maicii Domnului”
Data ridicării: începută în 2003
Data târnosirii:
Pictura: 2009: se începe pictarea bisericii de către pictorul Călugăru Robert
               2010: se începe pictarea catapetesmei de acelaşi pictor
Renovarea picturii: -
Reparaţii capitale: -  

Vizite arhiereşti: 2006 – P.S. Ioachim Băcăuanul

                        2015 - ÎPS Ioachim sfinţeşte noua biserică

PREOT SLUJITOR     
Preot Iustin Tănasă, născut 3 iulie 1987
Studii: Seminarul Veniamin Costachi promoția2007
                  Facultatea Teologie Iași-promoția 2013
Anul hirotoniei: 2015, 31 ianuarie  pe seama Parohiei Balcani Marginea
Anul hirotesiei:
Parohii păstorite: 2015 – prezent Parohia Balcani-Marginea
Starea civilă: căsătorit
Telefon:  0767485070
Satul Marginea, numit şi Balcanii Vechi, este situat în partea vestica a comunei Balcani, în judeţul Bacău. Se consideră că această aşezare datează încă din timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432).

Satul se întinde pe o lungime de aproximativ 3 km de-a lungul pârâului Schit şi este traversat de şoseaua care leagă centrul comunei Balcani cu Schitul Frumoasa.

Uliţele satului sunt întortocheate şi înguste, multe case sunt aşezate în locuri accidentale.

Satul Marginea pe lângă biserica ortodoxă are o şcoală generală de 4 clase primare, locuitorii satului sunt în totalitate români de religie ortodoxă.

Numărul enoriaşilor este de 397 suflete în cadrul a 120 de familii.

Biserica Sfântul Nicolae din acest sat este foarte veche, necunoscându-se cu exactitate anul când a fost  construită . Deşi Hortensia Racoviţă în lucrarea sa „Geografia judeţului Bacău” aminteşte ca an al ctitoriei sfântului locaş 1797.Afirmaţia ei nu se bazează decât pe o inscripţie de pe o piatră mortuală; acest an este preluat şi de  prof. Lucian Şerban în ultima monografie a judeţului Bacău.

Ne atrage atenţia  o însemnare din 1919 dintr-o Sf. Evanghelie aflată în biserică, înscriere ce poartă semnătura preotului Iosif Bobulescu slujitor la Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, care în trecere fiind prin satul Marginea rămâne uimit de frumuseţea acestei biserici şi afirmă că sfântul locaş prin arhitectură ar aparţine sec. XVII- lea sau chiar mai înainte.

Iniţial biserica era formată din pronaos naos şi altar fiind construită sub forma unei nave. În 1970 i s-a mai adăugat un pridvor. Tot atunci din păcate biserica a fost îmbrăcată cu tablă zincată fiindu-i  arhitectura originală. Iniţial biserica era acoperită cu draniţă, fiind construită din lemn de stejar, de o alură elegantă, cu un brâu frumos la mijlocul exterior al pereţilor. În partea verticală ea are un turn clopotniţă în formă octogonală şi el împodobit cu un brâu sculptat în lemn. Clopotul are inscripţionat pe el anul 1880.

Catapeteasma e din lemn, vopsită în ulei iar, icoanele pictate au un fond predominant închis. Icoanele au fost pictate în 1888 dar nu se cunoaşte numele pictorului. Uşile împărăteşti care au pictate chipurile Sf.  Vasile şi Sf. Ştefan nu sunt pictate de acelaşi pictor care a pictat catapeteasma, ele părând a fi mai vechi întrucât se observă o altă nuanţă a culorilor şi un alt stil de realizare a chipurilor.

Biserica are o lungime de 11m şi o lăţime de 5m în interior, fiind prevăzută cu câte două ferestre în pronaos şi în naos şi una în altar.

Biserica a avut mai multe cărţi de slujbă scrise în chirilică care astăzi se găsesc la mănăstirea Bogdana. Majoritatea cărţilor au fost din sec.XVIII.-XIX. Fiind tipărite în tipografiile de la Râmnic, Neamţ, Iaşi şi Bucureşti.

Pe data de 13 septembrie 2003,  PS Ioachim Băcăuanul a sfinţit locul unei noi biserici în satul Marginea, biserică care urma să poarte hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Tot atunci a fost hirotonit şi noul preot paroh Paraschiv Cheptănaru cel căruia i s-a încredinţat această înaltă misiune de păstorire a credincioşilor satului Marginea şi de organizator şi coordonator al lucrărilor de construire a noului locaş de cult. În toamna aceluiaşi an s-a început construcţia noii biserici, biserică ce are o lungime de 21m şi o lăţime de 8m. Zidurile sunt groase de 1m, având în interior perete dcărămidă, la mijloc beton şi fier beton iar, în exterior zid din piatră de munte cioplită manual.

Stilul arhitectonic al bisericii este cel moldovenesc. Deasupra naosului se înalţă un turn octogonal, astfel încât înălţimea totală a bisericii este de 13,5 m.

Biserica s-a ridicat cu osârdia preotului paroh şi a enoriaşilor parohiei Marginea şi cu ajutorul credincioşilor din satele Răţeni şi Schitul Frumoasa.

Mobilierul bisericesc este realizat din lemn de stejar sculptat iar, pictura realizată de pictorul Călugăru Robert este în stil neobizantin, tematică conformă normelor erminiei.

Biserica a fost sfinţită în ziua de 24 august 2014 în duminica XI după Rusalii.

Lângă biserică există un turn clopotniţă, clopotul fiind donaţia renumitului om de fotbal Mircea Lucescu .

Şirul preoţilor
Din păcate neavând informaţii despre biserică, nu cunoaştem numele preoţilor slujitori decât după anii 1950 iar, lista aceasta este întocmită după spusele credincioşilor mai învârstă:
-pr. Găluşcă Constantin
-pr. Nicolau Ioan
-pr. Purcaru Vasile                   1968-1971
-pr. Popescu Ioan                     1971-1984
-pr. Sandu Romeo                    1984-2001
-pr. Ghineţ Sebastian                2001-2003
-pr. Cheptănaru Paraschiv (din 2014 şi-a schimbat numele în Banciu) sept.2003-2015 februarie
-pr. Tanasă Iustin - februarie 2015 până în prezent


Cimitirul parohiei este amplasat lângă biserica veche. Aici sunt înmormântaţi credincioşi încă din 1797 (sau chiar mai devreme), aşa cum rezultă de pe o inscripţie de pe o piatră funerară.

Casa parohială
Încă de la venirea în parohie, pr. Cheptănaru Paraschiv s-a confruntat cu problema lipse unei case parohiale şi cu ajutorul enoriaşilor a demarat lucrări de construire  a unei case(formată din 3 camere, baie, bucătărie şi sistem de alimentare cu apă).

În iulie 2005 casa parohială a fost terminată şi familia preotului de atunci locuieşte în mod neîntrerupt în parohie. Parohia Balcani Marginea nu deţine casă sociofilantropică, nici capelă mortuală.

   
©2013 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Rent a car Bacau. Web design Bacau si optimizare site - SANNET.