Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a șapte ani de la nașterea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul evenimentelor care...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creștinii ortodocși marchează triumful dreptei credințe asupra ereziei iconoclaste și asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de Sfântul Patriarh Metodie al...

mai multe detalii
PAROHIA Băseşti

BISERICA
Parohie: categoria III – rural 160 familii
Biserica 1: „Sfântul Dimitrie” din satul Băseşti, comuna Pârjol
Data ridicării: 1957 – 1960
Data târnosirii: 30 iulie 1960
Pictura: 1960 se pictează iconostasul – pictor V. Hantăr din Grumăzeşti
Renovarea picturii: 1993 – este repictată în întregime de pictorul Aurel V. Zgheran
Reparaţii capitale ale bisericii:

Vizite arhiereşti: 1960 – P.S. Partenie Ciopron – episcopul Romanului şi Huşilor
                              1993 – P.S. Eftimie – episcopul Romanului
                               2006 – P.S. Ioachim Băcăuanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului

PREOT Paroh     
Preot: Timari Ionel Florin – născut la data de 6.04.1981
Studii:
            Seminarul Teologic „Sf. Împărați Constantin și Elena” – Piatra Neamț, promoţia 2001
            Facultatea: Teologie Ortodoxă – Iași, promoţia 2011- licențiat
            Facultatea de Compoziție Muzicologie și Pedagogie Muzicală București, specializarea muzică religioasă   - licențiat 2006
specializare pedagogie muzicală - licențiat 2007
   Studii postuniversitare: Master Muzică religioasă București - 2007
                                           Master Teologie Practică și Pastoral Misionară, Iași - 2011

            Anul hirotoniei: 2015, 12 octombrie
            Anul hirotesiei:-
            Parohii păstorite: Băseşti
Starea civilă: căsătorit, 2 copii
Telefon: 0742754772
 

Biserica ortodoxă „Sfântul Dimitrie”, protopopiatul Moinești, este situată în satul Băseşti ,comuna Pârjol, judeţul Bacău, la  kilometrul 22 pe şoseaua ce leagă Municipiul Moineşti de Piatra-Neamţ.

Primul document cunoscut până în prezent, care atestă existenţa şi denumirea satului Băseşti, datează din 8 iunie 1443, când Ştefan Voievod (august 1442-13 iulie 1447), fiul lui Alexandru cel Bun,  a dat în stăpânire panului Iliiaş Şanga mai multe proprietăţi , între care şi Băseşti de pe râul Tazlău.

In documentele ce s-au păstrat de la locuitorii satului Băseşti, apar numeroase nume de preoţi, diaconi şi dascăli, însă despre biserică nu s-au găsit înscrisuri mai vechi de anul 1793, când un răzeş dă preotului Andrei Hanu doi stânjeni de pământ ca să-l pomenescă după moarte. Tot din acel zapis mai rezultă şi o donaţie de câţiva stânjeni de pământ care să fie vânduţi pentru acoperirea unor cheltuieli în folosul bisericii, aflate în costrucţie în acel an (1793). Biserica respectivă s-a ridicat pe proprietatea preotului Andrei Hanu, lângă locuinţa sa. În anul 1894, biserica fiind neîncăpătoare a fost demolată, iar în locul ei s-a construit alta mult mai mare şi mai frumoasă, folosindu-se unele materiale (lemnul de stejar, catapeteasma, icoane etc) de la cea veche, la slujba de sfinţire fiind prezent şi P.S. Dionisie Climescu, episcopul Buzăului şi Rosetti Teţcanu (socrul lui George Enescu) care a donat bisericii o sumă mare de galbeni.

Biserica actuală  a fost ctitorită între anii 1957-1960 fiind construită  in formă de cruce după planurile făcute de tehnicianul I. Micu, cu supravegherea arhitectului Petre Furtună şi a inginerului constructor Mircea Ionescu din Bucureşti. Stilul arhitecturii este combinat, gotic şi roman iar materialul folosit este cărămida şi betonul armat iar pentru acoperiş  s-a folosit tabla. Biserica este impunătoare datorită dimensiunilor ei având o suprafaţa de 250mp dar şi datorită faptului că este aşezată pe dealul pe care se întinde satul Băseşti. Slujba de sfinţire a bisericii a fost oficiată  în data de 31 iulie 1960 de Preasfinţitul Partenie Ciopron Episcop al Romanului şi Huşilor. Biserica a fost înzestrată de-a lungul timpului , prin grija clericilor şi a credincioşilor cu cele necesare cultului în vederea desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor cu caracter sacerdotal, cultic, misionar dar şi social –filantropic. Între acestea menţionăm:
- în anul 1960 s-a realizat  actuala catapeteasma a bisericii fiind sculptată în lemn de stejar roşu, de Ioan şi Mihai Croitoru din Grumăzeşti de lângă Târgu Neamţ. Pictura catapetesmei este realizată de pictorul V. Hantăr din Grumăzeşti
- în anul 1993 biserica a fost pictată  pe interior de pictorul Aurel. V. Zgheran din Buhuşi, în stil realist biserica fiind resfinţită de Preasfinţitul Eftimie Episcop al Romanului.
- în anul 2006 în curtea bisericii a fost construit un Aşezământ social filantropic (casă de prăznuire) compus din parter (2 săli de mese, bucătărie utilată complet, cameră de oaspeţi, grup sanitar) şi mansardă(camera de zi). În acest aşezământ, sfințit în anul 2006 de PS. Ioachim Băcăuanul, au loc diverse activităţi: religioase (slujbe de pomenire a celor răposaţi), social-filantropice (mesele pentru săraci organizate cu ocazia zilelor de prăznuire sau a hramurilor bisericii), cultural- educative (cateheze), administrative (şedinţele organelor deliberative şi executive ale parohiei) etc…   
- din  anul 2007 biserica a fost înzestrată cu centrală termică, staţie de amplificare, staţie de emisie, uși metalice, mochetă şi covoare pe toată suprafaţa şi alte obiecte de cult noi: Sfânta Evanghelie, Sfântul Chivot,veșminte,icoane praznicale, prapuri, cădelniță, epitaf, cruci etc...
- în anul 2013 s-a realizat iluminatul în curtea bisericii şi în  cimitir; s-a refăcut și înnoit instalația electrică de pe catapeteasmă, în altar și iconostas
- în anul 2014 s-au înlocuit în locașul de cult toate  ferestrele vechi cu altele noi din tamplarie PVC și geam termopan.

Din documentele existente aflăm că în această parohie de răzeşi  au slujit în mod neîntrerupt şi cu multă evlavie numeroşi preoţi printre care amintim: preotul Andrei Hanu (1740-1793) în timpul căruia s-a construit  biserica de lemn ce a dăinuit 100 de ani până în 1894; preotul Hanu Ion 1800-1815; preotul Ştefan Hanu 1815-1835; fiul acestuia Ştefan Hanu din 1835; ginerele acestuia din urma preotul Ion Hanu slujeşte până în 1853; preotul Pavel Hanu;  Toader Alexandrescu a fost numit preot în 1856; preotul Toader Dospinescu păstoreşte între anii 1882- 1938;  preotul Gheorghe Hagimă 1928-1963, fost protopop de Moineşti  apoi fiul acestuia Adrian Hagimă care a păstorit satele Ludasi , Hăineala şi Băsăşti din anul 1963 până în anul 1992. În toamna acelui an a fost numit paroh preotul Elisei Laurenţiu, cățiva ani  mai târziu a urmat  preotul Palade Vasile până în anul 1998. Din decembrie acelaşi an,  parohia Băsăşti a fost încredinţată spre păstorire preotului Parfene Dumitru, absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul Gheorghe” din Roman şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Printre cele mai importante activități parohiale din trecut și în prezent menționăm Proiectul educațional ”Copilul în Biserica lui Hristos” având ca perioadă de derulare vacanțele școlare  iar ca beneficiari direcţi: copiii și tinerii din parohie și indirecţi: familiile copiilor și comunitatea. În cadrul proiectului au loc:
- activități catehetice cu caracter moral- religios
- activități artistice muzicale cu ajutorul corului de copii al parohiei  înființat în anul 2009,
- cursuri gratuite de inițiere și pregătire în tainele ”sportului minții” și anume   în tainele șahului pentru trei niveluri de pregătire: începători, mediu și avansat.
- ca o consecință firească a acestor cursuri de șah, parohia organizează în fiecare an începând cu anul 2008 un Concurs național de șah cu  binecuvântarea ierarhului, cu
sprijinul material al Protoieriei Moinești, al Primăriei Pîrjol și al ACS ”Elisabeta Polihroniade”, competiție șahistă la care participă cu mult entuziasm sute de copii, tineri și adulți.

În prezent cu toate că parohia se confruntă cu numeroase probleme economice şi sociale (scăderea numărului populaţiei - 85 familii și 80 văduvi-, îmbătrânirea populaţiei, plecarea multor tineri la munca în străinătate, disponibilizările din industria petrolului-odinioară sursa principală de venituri-, starea precara a agriculturii) starea generală a bisericii este bună. Pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi printr-o colaborare strânsă între organele de conducere ale parohiei (preot, epitrop, consilieri) şi enoriaşi se speră ca biserica din Băseşti să rămână un important centru de spiritualitate ortodoxă şi să-şi păstreze locul binemeritat în societate.
Începând cu 1 noiembrie 2015, preot paroh al parohiei Băsești este numit pr. Timari Florin Ionel.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.