Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Băseşti

BISERICA
Parohie: categoria III – rural 160 familii
Biserica 1: „Sfântul Dimitrie” din satul BăseÅŸti, comuna Pârjol
Data ridicării: 1957 – 1960
Data târnosirii: 30 iulie 1960
Pictura: 1960 se pictează iconostasul – pictor V. Hantăr din GrumăzeÅŸti
Renovarea picturii: 1993 – este repictată în întregime de pictorul Aurel V. Zgheran
Reparaţii capitale ale bisericii:

Vizite arhiereÅŸti: 1960 – P.S. Partenie Ciopron – episcopul Romanului ÅŸi HuÅŸilor
                              1993 – P.S. Eftimie – episcopul Romanului
                               2006 – P.S. Ioachim Băcăuanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului ÅŸi Bacăului

PREOT Paroh     
Preot: Timari Ionel Florin – născut la data de 6.04.1981
Studii:
            Seminarul Teologic „Sf. ÎmpăraÈ›i Constantin È™i Elena” – Piatra NeamÈ›, promoÅ£ia 2001
            Facultatea: Teologie Ortodoxă – IaÈ™i, promoÅ£ia 2011- licenÈ›iat
            Facultatea de CompoziÈ›ie Muzicologie È™i Pedagogie Muzicală BucureÈ™ti, specializarea muzică religioasă   - licenÈ›iat 2006
specializare pedagogie muzicală - licențiat 2007
   Studii postuniversitare: Master Muzică religioasă BucureÈ™ti - 2007
                                           Master Teologie Practică È™i Pastoral Misionară, IaÈ™i - 2011

            Anul hirotoniei: 2015, 12 octombrie
            Anul hirotesiei:-
            Parohii păstorite: BăseÅŸti
Starea civilă: căsătorit, 2 copii
Telefon: 0742754772
 

Biserica ortodoxă „Sfântul Dimitrie”, protopopiatul MoineÈ™ti, este situată în satul BăseÅŸti ,comuna Pârjol, judeÅ£ul Bacău, la  kilometrul 22 pe ÅŸoseaua ce leagă Municipiul MoineÅŸti de Piatra-NeamÅ£.

Primul document cunoscut până în prezent, care atestă existenÅ£a ÅŸi denumirea satului BăseÅŸti, datează din 8 iunie 1443, când Åžtefan Voievod (august 1442-13 iulie 1447), fiul lui Alexandru cel Bun,  a dat în stăpânire panului IliiaÅŸ Åžanga mai multe proprietăţi , între care ÅŸi BăseÅŸti de pe râul Tazlău.

In documentele ce s-au păstrat de la locuitorii satului BăseÅŸti, apar numeroase nume de preoÅ£i, diaconi ÅŸi dascăli, însă despre biserică nu s-au găsit înscrisuri mai vechi de anul 1793, când un răzeÅŸ dă preotului Andrei Hanu doi stânjeni de pământ ca să-l pomenescă după moarte. Tot din acel zapis mai rezultă ÅŸi o donaÅ£ie de câÅ£iva stânjeni de pământ care să fie vânduÅ£i pentru acoperirea unor cheltuieli în folosul bisericii, aflate în costrucÅ£ie în acel an (1793). Biserica respectivă s-a ridicat pe proprietatea preotului Andrei Hanu, lângă locuinÅ£a sa. În anul 1894, biserica fiind neîncăpătoare a fost demolată, iar în locul ei s-a construit alta mult mai mare ÅŸi mai frumoasă, folosindu-se unele materiale (lemnul de stejar, catapeteasma, icoane etc) de la cea veche, la slujba de sfinÅ£ire fiind prezent ÅŸi P.S. Dionisie Climescu, episcopul Buzăului ÅŸi Rosetti TeÅ£canu (socrul lui George Enescu) care a donat bisericii o sumă mare de galbeni.

Biserica actuală  a fost ctitorită între anii 1957-1960 fiind construită  in formă de cruce după planurile făcute de tehnicianul I. Micu, cu supravegherea arhitectului Petre Furtună ÅŸi a inginerului constructor Mircea Ionescu din BucureÅŸti. Stilul arhitecturii este combinat, gotic ÅŸi roman iar materialul folosit este cărămida ÅŸi betonul armat iar pentru acoperiÅŸ  s-a folosit tabla. Biserica este impunătoare datorită dimensiunilor ei având o suprafaÅ£a de 250mp dar ÅŸi datorită faptului că este aÅŸezată pe dealul pe care se întinde satul BăseÅŸti. Slujba de sfinÅ£ire a bisericii a fost oficiată  în data de 31 iulie 1960 de PreasfinÅ£itul Partenie Ciopron Episcop al Romanului ÅŸi HuÅŸilor. Biserica a fost înzestrată de-a lungul timpului , prin grija clericilor ÅŸi a credincioÅŸilor cu cele necesare cultului în vederea desfăşurării în condiÅ£ii optime a tuturor activităţilor cu caracter sacerdotal, cultic, misionar dar ÅŸi social –filantropic. Între acestea menÅ£ionăm:
- în anul 1960 s-a realizat  actuala catapeteasma a bisericii fiind sculptată în lemn de stejar roÅŸu, de Ioan ÅŸi Mihai Croitoru din GrumăzeÅŸti de lângă Târgu NeamÅ£. Pictura catapetesmei este realizată de pictorul V. Hantăr din GrumăzeÅŸti
- în anul 1993 biserica a fost pictată  pe interior de pictorul Aurel. V. Zgheran din BuhuÅŸi, în stil realist biserica fiind resfinÅ£ită de PreasfinÅ£itul Eftimie Episcop al Romanului.
- în anul 2006 în curtea bisericii a fost construit un AÅŸezământ social filantropic (casă de prăznuire) compus din parter (2 săli de mese, bucătărie utilată complet, cameră de oaspeÅ£i, grup sanitar) ÅŸi mansardă(camera de zi). În acest aÅŸezământ, sfinÈ›it în anul 2006 de PS. Ioachim Băcăuanul, au loc diverse activităţi: religioase (slujbe de pomenire a celor răposaÅ£i), social-filantropice (mesele pentru săraci organizate cu ocazia zilelor de prăznuire sau a hramurilor bisericii), cultural- educative (cateheze), administrative (ÅŸedinÅ£ele organelor deliberative ÅŸi executive ale parohiei) etc…   
- din  anul 2007 biserica a fost înzestrată cu centrală termică, staÅ£ie de amplificare, staÅ£ie de emisie, uÈ™i metalice, mochetă ÅŸi covoare pe toată suprafaÅ£a ÅŸi alte obiecte de cult noi: Sfânta Evanghelie, Sfântul Chivot,veÈ™minte,icoane praznicale, prapuri, cădelniță, epitaf, cruci etc...
- în anul 2013 s-a realizat iluminatul în curtea bisericii ÅŸi în  cimitir; s-a refăcut È™i înnoit instalaÈ›ia electrică de pe catapeteasmă, în altar È™i iconostas
- în anul 2014 s-au înlocuit în locaÈ™ul de cult toate  ferestrele vechi cu altele noi din tamplarie PVC È™i geam termopan.

Din documentele existente aflăm că în această parohie de răzeÅŸi  au slujit în mod neîntrerupt ÅŸi cu multă evlavie numeroÅŸi preoÅ£i printre care amintim: preotul Andrei Hanu (1740-1793) în timpul căruia s-a construit  biserica de lemn ce a dăinuit 100 de ani până în 1894; preotul Hanu Ion 1800-1815; preotul Åžtefan Hanu 1815-1835; fiul acestuia Åžtefan Hanu din 1835; ginerele acestuia din urma preotul Ion Hanu slujeÅŸte până în 1853; preotul Pavel Hanu;  Toader Alexandrescu a fost numit preot în 1856; preotul Toader Dospinescu păstoreÅŸte între anii 1882- 1938;  preotul Gheorghe Hagimă 1928-1963, fost protopop de MoineÅŸti  apoi fiul acestuia Adrian Hagimă care a păstorit satele Ludasi , Hăineala ÅŸi Băsăşti din anul 1963 până în anul 1992. În toamna acelui an a fost numit paroh preotul Elisei LaurenÅ£iu, cățiva ani  mai târziu a urmat  preotul Palade Vasile până în anul 1998. Din decembrie acelaÅŸi an,  parohia Băsăşti a fost încredinÅ£ată spre păstorire preotului Parfene Dumitru, absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul Gheorghe” din Roman ÅŸi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Printre cele mai importante activități parohiale din trecut È™i în prezent menÈ›ionăm Proiectul educaÈ›ional ”Copilul în Biserica lui Hristos” având ca perioadă de derulare vacanÈ›ele È™colare  iar ca beneficiari direcÅ£i: copiii È™i tinerii din parohie È™i indirecÅ£i: familiile copiilor È™i comunitatea. În cadrul proiectului au loc:
- activități catehetice cu caracter moral- religios
- activități artistice muzicale cu ajutorul corului de copii al parohiei  înfiinÈ›at în anul 2009,
- cursuri gratuite de iniÈ›iere È™i pregătire în tainele ”sportului minÈ›ii” È™i anume   în tainele È™ahului pentru trei niveluri de pregătire: începători, mediu È™i avansat.
- ca o consecință firească a acestor cursuri de È™ah, parohia organizează în fiecare an începând cu anul 2008 un Concurs naÈ›ional de È™ah cu  binecuvântarea ierarhului, cu
sprijinul material al Protoieriei MoineÈ™ti, al Primăriei Pîrjol È™i al ACS ”Elisabeta Polihroniade”, competiÈ›ie È™ahistă la care participă cu mult entuziasm sute de copii, tineri È™i adulÈ›i.

În prezent cu toate că parohia se confruntă cu numeroase probleme economice ÅŸi sociale (scăderea numărului populaÅ£iei - 85 familii È™i 80 văduvi-, îmbătrânirea populaÅ£iei, plecarea multor tineri la munca în străinătate, disponibilizările din industria petrolului-odinioară sursa principală de venituri-, starea precara a agriculturii) starea generală a bisericii este bună. Pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, ÅŸi printr-o colaborare strânsă între organele de conducere ale parohiei (preot, epitrop, consilieri) ÅŸi enoriaÅŸi se speră ca biserica din BăseÅŸti să rămână un important centru de spiritualitate ortodoxă ÅŸi să-ÅŸi păstreze locul binemeritat în societate.
Începând cu 1 noiembrie 2015, preot paroh al parohiei BăseÈ™ti este numit pr. Timari Florin Ionel.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.