Protoieria Moinesti Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
   
PAROHII
 • AGĂŞ
  » Agăş
  » Coşnea
  » Cotumba
  » Goioasa
  » Sulța
 • ARDEOANI
  » Ardeoani
  » Ilieşti
  » Leontineşti
 • ASĂU
  » Apa-Asău
  » Asău
  » Ciobănuş-Straja
  » Păltiniş
 • BALCANI
  » Balcani
  » Balcani-Marginea
  » Frumoasa
  » Ludaşi
  » Răţeni
  » Schitu-Frumoasa
 • BEREŞTI-TAZLĂU
  » Bereşti-Tazlău
  » Boşoteni
  » Enăcheşti
  » Prisaca
  » Româneşti
  » Tescani
  » Turluianu
 • BRUSTUROASA
  » Brusturoasa
  » Camenca
 • COMĂNEŞTI
  » Şupan
  » Lăloaia
  » Leorda
  » Sf. Arhangheli
  » Sf. Împăraţi
  » Sf. Ştefan
  » Sf. Spiridon
  » Vermeşti
 • DĂRMĂNEŞTI
  » Boiştea I
  » Boiştea II
  » Dărmăneşti
  » Lapoş
  » Plopu
  » Poiana II
  » Sf. Pantelimon
 • GHIMEŞ-FĂGET
  » Ghimeş-Făget
 • MĂGIREŞTI
  » Şesuri
  » Măgireşti
  » Stăneşti
  » Valea Arinilor
 • MOINEŞTI
  » Înălţarea Domnului
  » Hangani
  » Lucăceşti
  » Micleasca
  » Sf. Ap. Petru şi Pavel
  » Sf. Ştefan - Pompieri
  » Sf. Gheorghe
  » Sf. Nicolae
  » Spital Moineşti
  » Văsâieşti
 • PÂRJOL
  » Băhnăşeni
  » Băseşti
  » Câmpeni
  » Hăineala
  » Pârjol
  » Tărâţa
 • PALANCA
  » Ciugheş
  » Palanca
 • PODURI
  » Bucşeşti I
  » Bucşeşti II
  » Cernu
  » Cornetu
  » Poduri
  » Prohozeşti I
  » Prohozeşti II
  » Valea Şoşii
 • SCORŢENI
  » Grigoreni
  » Scorţeni
 • SOLONŢ
  » Cucuieţi
  » Sărata
  » Solonţ
 • STRUGARI
  » Cetăţuia
  » Nadişa
  » Petricica
 • ZEMEŞ
  » Bolătău
  » Pietrosu
  » Tazlău-Zemeş
 
 

 
 
FACEBOOK
 
ŞTIRI & EVENIMENTE
 
Abonare stiri (email)


19/10/2020

Protopopiatul Moinești a oferit tablete cu acces la internet copiilor cu dificultăți materiale

mai multe detalii

30/09/2020

Întâlnire cu vârstnicii din grupul de cateheză „Sfântul Teodosie de la Brazi” în Parohia Petricica

mai multe detalii

13/09/2020

Sfințire de așezământ social-filantropic la Parohia Pietricica, Protopopiatul Moinești

mai multe detalii

13/09/2020

Catedrala Nașterii Maicii Domnului și-a cinstit ocrotitoarea

mai multe detalii

07/09/2020

Împreuna ridicăm o casă!

mai multe detalii

06/09/2020

Monument ridicat în cinstea eroilor în cartierul moineștean Hangani a primit haina sfințirii

mai multe detalii

02/09/2020

Casa mortuară din Parohia Coșnea a primit haina sfințirii

mai multe detalii

23/07/2020

Inaugurarea Centrului de Ambulantă Comănești

mai multe detalii

20/07/2020

Premiere elevi merituoși în Parohia Rățeni

mai multe detalii

13/07/2020

Părintele protoiereu Costel Mareș la ceas aniversar

mai multe detalii

12/07/2020

Concursul de șah online „Părinții...prima ta icoană”

mai multe detalii

05/07/2020

Sfântul Atanasie Athonitul sărbătorit la Schitu Frumoasa

mai multe detalii

30/06/2020

Blue Qarantine Story – vernisaj de pictură la Spitalul Municipal de Urgență Moinești

mai multe detalii

25/06/2020

Sărbătorim Ziua Iei, să păstrăm tradiția vie!

mai multe detalii

15/06/2020

Mulțumiri aduse voluntarilor Parohiei Sfântul Spiridon Comănești

mai multe detalii

13/05/2020

Rugăciune la căpătâiul lui Constantin Bobeică

mai multe detalii

21/04/2020

Procesiune cu sfinții bineplăcuți lui Dumnezeu în Protopopiatul Moinești

mai multe detalii

18/04/2020

Hristos, Paștele nostru!

mai multe detalii

18/04/2020

Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2020

mai multe detalii

17/04/2020

Proiectul eparhial „Cei din Catedrale ajută Spitale” derulat de Protopopiatul Moinești

mai multe detalii
 
 
PAROHIA Apa-Asău

BISERICA
Parohie: Apa Asău ,categoria  rural –   361 familii și 183 văduvi
Biserica :  „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”
Data ridicării:  - 1802
Pictura: -  În frescă, stil bizantin, realizată de către pictorul Andrei Răileanu din Bucureşti- 1962.
Refacerea picturii: - 2001 tehnica frescă - pictor Leașcu Daniel enoriaș al parohiei
Reparaţii capitale: -1909, 1922, 1937, 1950, 2001
Vizite arhiereşti: 2011- Presfințitul Ioachim Băcăuanul

PREOT SLUJITOR
Preot paroh: Bejan Petru, născut în 20 februarie 1959
Studii:
            Seminarul Teologic Mănăstirea Neamț – promoţia 1980
            Facultatea: Teologie București – promoţia 1985
            Studii postuniversitare:
Anul hirotoniei: 25 septembrie 1985
Anul hirotesiei: – iconom stavrofor 2011
Parohii păstorite: Apa Asău din 1985 până în prezent
Starea civilă: căsătorit, 2 copii  
Telefon: 0748875625
Satul Apa Asău face parte din Comuna Asău, jud. Bacău şi este alcătuit dintr-o înlănţuire de sate-cătune pe o distanţă de 9 km, de la punctul numit „Scaune” şi până la „Gemenea Lungă” deoparte şi de alta a râului Apa Asău, care se varsă în râul Trotuş, situat între 47,5° latitudine nordică, şi 25,26°  longitudine estică, pe harta României, având în vatra satului o altitudine de 560 m, iar luat în ansamblu  între 551 şi 1523 m .

Situată în partea de Vest a judeţului, comuna Asău se află la 63 Km distanţă de municipiul Bacău, la 25 Km de oraşul Tg. Ocna, 15 Km de Moineşti şi 3 Km de oraşul Comăneşti.

La răsărit se învecinează cu localitatea Zemeş şi municipiul Moinesti, la sud cu oraşul Comăneşti, înspre apus cu comunele Agăş şi Brusturoasa prin obcina munţilor Mucel şi Aluniş, Preotesei, Rădvan, Socer şi Balint, iar la nord se mărgineşte cu judeţul Neamţ, având ca hotar obcina munţilor Balint şi Păltiniş.

Apa Asăului desparte în două munţii Tarcăului.

Pentru prima data Apa Asăului este amintită în anul 1442, într-un hrisov dat de domnitorul Moldovei, Ştefan II ( 1442-1447), mănăstirii Bistriţa, prin care se constată că moşia Lucăceşti avea drept hotar Văsieştii, Pârâul Nogea şi Apa Asău.

Denumirea satului la început a fost „Dealul Popii”, denumire luată de la numele mănăstirii ce s-a zidit în această localitate de către călugarii veniţi de la mănăstirea Bistriţa – Neamţ, care şi-au  ales acest loc încântător, împrejmuit de păduri nesfârşite. Începutul schitului se pierde în negura istoriei, dar se constată că în anul 1623, acesta exista, având în anul 1750 un număr de 10 călugări . În anul 1800 se confirmă de către documentele timpului că pe Apa Asăului exista o Biserică din lemn pe dealul numit „Dealul Popii”, având ca ctitor pe Vasile Bânţu, şi ca hram „Intrarea în Biserică”. Până astăzi se mai văd urmele de la biserica veche.

În 1802 călugării  zidesc o nouă biserică din piatră, nisip şi var cu acelaşi hram.  În 1940, hramul bisericii este schimbat în „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”.

Biserica este zidită din piatră de râu, cu un zid gros de un metru, în stil moldovenesc, în formă de cruce. În turlă este aşezat un clopot, iar sub turlă se află o cameră îngustă, probabil a unui monah ce dormea aici, cu misiunea de a trage mereu clopotele, chemând pe monahi la rugăciune.

La început, Biserica era folosită de călugării adunaţi în acest loc, ce-şi aveau chiliile în jurul mănăstirii. Cu timpul călugării au plecat şi locul lor a fost luat de locuitorii satului, care şi-au construit locuinţe de o parte şi de alta a râului, iar Sfânta Biserică a devenit locul de închinare a acestora. În decursul timpului, sfântul locaş a fost supus mai multor reparaţii – 1909, 1922, 1937, 1950.

Pictura a fost executată în frescă, stil bizantin, de către pictorul Andrei Răileanu din Bucureşti- 1962. Vechea catapeteasmă datează din anul 1870. Acoperişul din draniţă a fost înlocuit în 1969 cu tablă zincată.

Ctitorii bisericii, dipticul vechi, sunt următorii:  Ischimonahul Vasile Bănuţu, Ieromonahul Gheorghe, Gheorghe, Gheorghe, Paraschiva, Elena, Ioan, Gheorghe, Simion,  Safta, Gheorghe, Catrina, Smaranda, Eftimie, Axinia, Ana, Toader, monahul Iezchil, schimonahul Ioan, ieromonahul Ilarion, Ilinca, Vasilica, Spiridon, Ioan, Catrina, Neculai, Neculai, Grigore, Neculai, Toma Alexandru, Ioan, Petrea, Antiţa, Gheorghe, Maria, Alexandru, Ilinca, Ilinca, Parashiva, Ion, Grigore, Catrina,  preot Nicolae şi Gheorghe.

Ca preoţi slujitori, pe lângă ieromonahii trecuţi în dipticul bisericii, din anul 1894, devenind biserică de mir, este deservită de preoţi din Asău şi anume: preotul Simion Popovici, Nicolae Popovici (1906-1948), Nicolae Lascăr ( 1935-1949).

În anul 1952, prin ordinul 522 din 28 ianuarie, devine parohie de sine stătătoare fiind numit preot paroh Bârjoveanu Andrei care va păstori până în anul 1984 – noiembrie, când în urma unui accident este pensionat. Între anii 1984 noiembrie – august 1985 va suplini parohia pr. Avram Petu de la parohia Asău, filiala Lunca Asău.

Începând cu 1 septembrie 1985, parohia va fi încredinţată tânărului licenţiat în teologie Pr. Bejan Petru care va renova casa parohială ce a fost construită de pr. Bârjoveanu Andrei, va construi o  nouă casă praznicală din cărămidă în locul celei existente din lemn şi o va împodobi cu pictură în ulei, iar din anul 2001 va executa cu ajutorul enoriaşilor, reparaţii capitale la Sf. Biserică. S-a înlocuit catapeteasma veche cu una nouă din tei, executată la m-rea Golia – Iaşi. Pictura icoanelor s-a executat de către d-na Puşcaşu Catinca, enoriaşă a parohiei, Biserica a fost pictată din nou în frescă de către d-l Leaşcu Daniel, deasemenea enoriaş al parohiei. S-a tencuit pe exterior în praf de piatră şi s-a pardosit cu gresie; pe exterior fiind pavată cu pavele. Drumul de acces – uliţa, a fost înconjurată cu gard metalic. Parohia a primit terenul ce l-a avut înainte de colectivizare în jur de 15 ha de teren fâneaţă, pădure şi teren arabil.

Cimitirul la început a fost pe „Dealul Popii”, apoi s-a mutat jos în jurul Bisericii.

Drept cântăreţi amintim pe Spiridon Dascălu, Eftimie Apopii, Gheorghe Lascăr (1908-1972), Ţibuschi Neculai (1972-1990), Crăciun Gheorghe (1990-1996), Puşcaşu Dumitru (1996- ).

Sfânta Biserică este înzestrată cu toate cele de trebuinţă, necesare desfăşurării cultului.

În anul 1998,  a fost înfiinţată o nouă parohie în satul Păltiniş, sat care a aparținut parohiei Apa-Asău, având ca preot pe tânărul Pădureanu Cristian.

   
©2013 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Rent a car Bacau. Web design Bacau si optimizare site - SANNET.